Jubileusz Uniwersytetu

W 15 rocznicę powołania Uniwersytetu  Warmińsko –Mazurskiego w Olsztynie  nadano  byłemu premierowi prof. dr . hab. Jerzemu Buzkowi najwyższą godność akademicką doktora honoris causa. Uroczystość swoją obecnością zaszczyciło wielu znakomitych gości między innymi Hans-Gert Pöttering, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, doktor honoris causa UWM, prof. Tadeusz Krzymowski, twórca idei utworzenia uniwersytetu w Olsztynie, reprezentanci władz miasta i województwa, duchowni, przedstawiciele służb mundurowych i medycznych, przedsiębiorcy współpracujący z UWM, zaproszeni delegaci z zaprzyjaźnionych ośrodków akademickich z kraju i zagranicy, absolwenci  oraz studenci. Po ich serdecznym  powitaniu JM. Rektor prof. dr hab. Ryszard Górecki wygłosił przemówienie.

Laudację wygłosił prof. Arkadiusz Żukowski, promotor honorowego doktoratu,  dyrektor Instytutu Nauk Politycznych, który przedstawił sylwetkę prof. Jerzego Buzka, a także jego zasługi dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Senat  UWM nadał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie profesorowi Jerzemu Buzkowi, premierowi Rządu RP w latach 1997-2001, przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012 za:

* wybitny wkład i wspieranie, jako uczony i polityk, nauki europejskiej i polskiej, w tym w szczególności za działania na rzecz utworzenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i jego rozwoju,

* za wybitne osiągnięcia państwowe i obywatelskie, w tym zwłaszcza za działania na rzecz przemian ustrojowych, demokratycznych instytucji państwowych i prorozwojowych reform oraz polityki zagranicznej,

* wspieranie i promowanie regionu warmińsko-mazurskiego w Polsce i Europie,

* aktywne i skuteczne wdrażanie w życie idei i wartości europejskich przy respektowaniu tożsamości lokalnej i regionalnej oraz  narodowej i etnicznej jej mieszkańców,

* wierność i implementację wysokich standardów kultury politycznej przy traktowaniu zawodu polityka jako powołania i służby wobec państwa i obywateli.

W tym roku Senat UWM specjalną statuetkę – Nicolaus Copernicus przyznał prof. dr . hab. dr. h.c.  Janowi Jankowskiemu z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. Statuetka została przyznana po raz drugi. Otrzymują ją naukowcy za wybitne osiągnięcia naukowe oraz dotychczasowy wkład w rozwój naukowy Uniwersytetu.

Z okazji jubileuszu Senat UWM przyznał też dwa  Medale Benemerenti Universitati Nostrae  dwóm uczonym.  Prof. dr hab. Józef Górniewicz  otrzymał medal za zasługi w procesie tworzenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz pełnienie funkcji prorektora w latach 1999-2008 i rektora w kadencji 2008-2012 UWM, a prof. dr hab. Wojciech Maksymowicz za zasługi w procesie tworzenia wyższego kształcenia medycznego na Warmii i Mazurach oraz pełnienie funkcji pierwszego dziekana Wydziału Nauk Medycznych UWM.

Szczególne jubileuszowe statuetki – Wawrzyn  Uniwersytetu otrzymali prof. Tadeusz Krzymowski oraz dr inż. Kazimierz Janiak.

Specjalnym Jubileuszowym Medalem zostali uhonorowani:poseł RP Zbigniew Babalski, Stanisław Lech Szatkowski, Anna Szyszka, byli wojewodowie, Andrzej Ryński, były  marszałek, Jacek Protas obecny marszałek,poseł RP dr. inż. Janusz Cichoń i  Czesław Małkowski, byli prezydenci Olsztyna, dr. inż. Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna, ksiądz kanonik Mirosław Hulecki, proboszcz Parafii p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Władzom Uniwersytetu i jego   doktorowi honorowemu profesorowi Jerzemu Buzkowi serdeczne gratulacje i życzenia zaakcentowane kwiatami, adresem i upominkiem złożyli: Hans-Gert Pöttering, senator RP  Stanisław Gorczyca,  marszałek Jacek Protas, przedstawiciel wojewody Mariana Podziewskiego, prezydent Piotr Grzymowicz, profesor Mariusz Piskuła, dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, dr inż. Kazimierz Janiak oraz  płk. dyp. Marek Marcińczyk i płk. dr inż. Władysław Krajewski, przedstawiciele Związku Piłsudczyków RP.

BP

 

Komentarze nie są dozwolone.