Jubileuszowy koncert „Wawrzyczków”

Z działalności Klubu Regionalnego Stowarzyszenia Absolwentów UWM „Ziemia Warmińska”

Klub Regionalny Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego „Ziemia Warmińska” zorganizował jubileuszowy koncert Chóru Uniwersyteckiego im. Profesora Wiktora Wawrzyczka w ramach cyklu spotkań „UWM- Nauka – Kultura – Rozwój” a patronował mu honorowo J.M. Rektor UW-M prof. dr hab. Ryszard Górecki. Koncert odbył się w wypełnionej po brzegi publicznością, historycznej Sali Kopernikańskiej Zamku Kapituły Warmińskiej. Koncert zorganizowano z okazji XV – lecia UWM i dedykowany był pamięci jego twórcy i patronowi.

Chór akademicki został założony w 1952 roku przez prof. Wiktora Wawrzyczka – kierownika Katedry Chemii Ogólnej ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Ideę zrzeszania się studentów różnych dziedzin nauki wokół muzyki chóralnej przeniósł profesor z tradycji przedwojennego Towarzystwa Śpiewaczego „Harmonia” w Cieszynie, którego był aktywnym członkiem. Przez ponad 60 lat działalności artystycznej chór wykonał około 1600 koncertów pod batutą 11 dyrygentów. W tym czasie w szeregach „Wawrzyczków” śpiewało ponad 1000 osób. Posiada ponad 20 nagród i wyróżnień. Jego dyskografia liczy 9 pozycji. Nie licząc publiczności radiowej i płytowej, lecz tylko tę, która uczestniczyła w „Wawrzyczkowych” koncertach, to jest to liczba ponad 300 000 osób. Chór był niemalże we wszystkich krajach europejskich (Austria, Anglia, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Grecja, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Rumunia, Słowacja, Węgry), w niektórych z nich wielokrotnie (Francja, Hiszpania, Niemcy, Watykan, Włochy). Koncertował także w Ameryce Płn. (Meksyk) i Ameryce Płd., Argentyna). Gdyby raz jeszcze przyszło przebyć trasę koncertową, liczącą około 350 tys. km, to zajęłaby ona niemal pół roku, dzień i noc w drodze, z prędkością 80 km/godz. Przypomniał o tym prowadzący uroczystość Remigiusz Dobkowski – członek Zarządu Klubu „Ziemia Warmińska Stowarzyszenia Absolwentów.

W trakcie koncertu pod batutą maestro Bogusława Palińskiego publiczność usłyszała utwory a’ cappella Stanisława Moniuszki, Romualda Twardowskiego, Andrzeja Koszewskiego, Franza Ksawera Biebla i innych. Atmosfera koncertu była bardzo sympatyczna. W trakcie przerw między sekwencjami prezentowanych utworów były także momenty wspomnieniowe. Prof. Janusz Guziur , honorowy prezes Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, którego ojciec przyjaźnił się z prof. Wiktorem Wawrzyczkiem jeszcze w Cieszynie a on sam poznał go jako uczeń szkoły podstawowej, a potem w Kortowie współpracował z profesorem, opowiadał o Mistrzu /studencki pseudonim profesora/ i jego pasjach naukowych i kulturalnych oraz sportowych. Był bowiem profesor Wiktor Wawrzyczek nie tylko wybitnym naukowcem – chemikiem, założycielem chóru i jego przyjacielem oraz dobrym duchem ale także lubianym przez studentów wykładowcą i wychowawcą. Początkowo niechętnie patrzył na sport a potem był przez kilka lat gorącym kibicem siatkówki i prezesem AZS. Profesor zmarł w 1969 roku w Olsztynie i pochowany został na swojej rodzinnej Ziemi Cieszyńskiej. Po śmierci profesora olsztyński chór akademicki otrzymał jego imię i godnie kontynuuje pamięć o nim.

Opowieść prof. Janusza Guziura o profesorze Wawrzyczku wzbogacona została prezentacją historycznych zdjęć przedstawiających profesora uczestniczącego w próbach i na obozach treningowych chórzystów oraz w innych okolicznościach życia studenckiego. Nie zabrakło też ciekawych , często anegdotycznych wspomnień byłych chórzystów, którzy opowiadali swoje zachowane w pamięci przygody i wrażenia z okresów kiedy byli czynnymi chórzystami i znali profesora bezpośrednio oraz brali udział w różnych koncertach i konkursach chórów akademickich w kraju oraz w koncertach zagranicznych. Wrażeniami podzielili się: Jadwiga Szeremeta, Stefania Bogdanowicz i Mirosław Kudryk, którzy śpiewali w chórze w końcu lat 60-tych. Byli na sali obecni także najstarsi chórzyści – mgr inż. Jan Kumor i prof. Andrzej Faruga - obecny prezes Stowarzyszenia Absolwentów. Wielu z nich kontynuuje jeszcze swoje śpiewacze pasje w różnych lokalnych zespołach chóralnych. Przez wszystkie lata zespół towarzyszył najważniejszym wydarzeniom oficjalnym i kulturalnym na uczelni oraz w mieście Olsztynie. Współpracował i współpracuje z chórem Filharmonii Olsztyńskiej. Rozsławiał imię uczelni i miasta na scenach krajowych i zagranicznych. Wniósł ogromny wkład do dorobku kulturalnego miasta i regionu.

Chór jest niewątpliwie dumą uniwersytetu i sprawcą radości jego wielbicieli. Nic zatem dziwnego, że podczas uroczystości pod adresem dyrygenta i członków chóru padło szereg ciepłych i życzliwych słów wypowiedzianych, w imieniu honorowego patrona Rektora prof. Ryszarda Góreckiego, przez prorektora prof. Mirosława Gornowicza oraz przez Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów UWM prof. Andrzeja Farugę. Prof. Faruga wręczył dyrygentowi i zespołowi pamiątkową statuetkę Primus Inter Pares oraz najnowsze wydawnictwo Stowarzyszenia:”Olsztyn uniwersytecki- wspomnienia – refleksje”.

Bardzo serdeczny adres z podziękowaniami za wkład chóru w życie kulturalne Olsztyna oraz z życzeniami sukcesów na przyszłość i koszem pełnym czerwonych róż przekazał prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. Z dużym wzruszeniem życzenia i upominek z Kraju Kwitnącej Wiśni przekazał dyrygentowi Bogusław Źrały – absolwent Wydziału Rolnego WSR z 1971 roku i członek Stowarzyszenia Absolwentów mieszkający i pracujący od wielu lat w japońskiej Osace. Było też wiele życzeń indywidualnych i wspólne okolicznościowe zdjęcie zwieńczone lampką szampana.

Uczestnicy koncertu byli bardzo ukontentowani tą ucztą duchową . Burzliwymi oklaskami nagradzali zespół za wykonanie poszczególnych utworów oraz za cały koncert. Podziękowania za współpracę w organizacji uroczystości pragnę przekazać pani dr Ewie Kokoszko-Modrzejewskiej – szefowej Akademickiego Centrum Kultury i pani Elżbiecie Jelińskiej – Dyrektor Muzeum Warmii i Mazur za życzliwe udostępnienie godnego miejsca do odbycia koncertu.

Dr inż. Leon Szeląg

Prezes Klubu Regionalnego

Stowarzyszenia Absolwentów UWM

„Ziemia Warmińska”

Zdjęcia: A. Skrzypińska, olsztyn24.com

Komentarze nie są dozwolone.