Złoty Laur dla profesora Tadeusza Jasudowicza

Prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz specjalista z prawa międzynarodowego publicznego oraz prawa międzynarodowego praw człowieka otrzymał „Złoty Laur UWM.

W dniach 8-9 maja 2014 na Wydziale Prawa i Administracji UWM odbyła się Konferencja praw człowieka i prawa humanitarnego z okazji jubileuszu profesora Tadeusza Jasudowicza. Organizatorem konferencji była Katedra Praw Człowieka i Prawa Europejskiego WPiA UWM. Celem tego wydarzenia było uczczenie wielkiego naukowca, który niedługo będzie obchodził siedemdziesiąte urodziny.

W uznaniu zasług profesora prorektor dr hab. Jerzy Przyborowski wręczył mu Złoty Laur przyznany przez Senat UWM.

Prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz jest znanym – nie tylko w Polsce – specjalistą z prawa międzynarodowego publicznego oraz prawa międzynarodowego praw człowieka. Urodził się 2 sierpnia 1944 w Urniażach na Kowieńszczyźnie. W wieku 3 lat został z rodziną wywieziony na Syberię, gdzie spędził kolejne 8 lat. W wieku 11 lat powrócił do Polski. Studia prawnicze podjął na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po ich zakończeniu związał się z tamtejszą uczelnią. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1972 roku. W 1983 roku na podstawie rozprawy „Normy regionalne w prawie międzynarodowym” uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie prawa międzynarodowego. W 1997 r. otrzymał tytuł profesora. W latach 80. był związany z podziemiem antykomunistycznym oraz był represjonowany za swoje poglądy.

W 1990 r. został kierownikiem pierwszej w Polsce Katedry Praw Człowieka . Z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim jest związany od jego początków. Jeszcze przed postaniem Wydziału Prawa i Administracji współtworzył jego podwaliny.

Konferencję otworzył prodziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Piotr Majer, który przedstawił sylwetkę jubilata.

Podczas obrad wystąpiło około 40 prelegentów z całego kraju. Wśród nich znalazły się osoby związane z prof. Jasudowiczem, jego dawni wychowankowie i współpracownicy. Na konferencji głos zabrali też czołowi przedstawiciele współczesnej nauki prawa międzynarodowego publicznego, prawa międzynarodowego praw człowieka oraz słynni polscy prawnicy. Wystąpili m.in. prof. Cezary Mik, prof. Jan Sandorski, dr hab. Karol Karski, prof. WWSH, mec. Stefan Hambura, dr hab. Ireneusz C. Kamiński, prof. INP.

Większość materiałów zostanie opublikowana w Polskim Roczniku Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, który jest wydawany na UWM.

Jakub Czepek

Komentarze nie są dozwolone.