UWM w rankingu „Perspektyw”

Na stronie internetowej miesięcznika Perspektywy ukazał się kolejny, już 15. ranking polskich szkół wyższych podsumowujący ich wyniki w 2013 r. Wśród nich oczywiście znalazł się Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

W tegorocznym rankingu było klasyfikowanych 88 publicznych uczelni. W klasyfikacji ogólnej wszystkich uczelni akademickich w Polsce UWM znalazł się na pozycji 33., zaś w kategorii wyłącznie uniwersytetów – zajmujemy 11. pozycję na 26 klasyfikowanych.

Jak to się ma do wyników z poprzednich lat?

Tę samą, co w 2013 r. pozycję wśród uniwersytetów zajmowaliśmy już w 2009 r. W 2011 i 2012 r. zajmowaliśmy 9. Natomiast W 2010 byliśmy na miejscu 10.

W klasyfikacji ogólnej wszystkich szkół wyższych w kraju nasze miejsce wyglądało następująco: w 2010 i 2009 r. znajdowaliśmy się na 32. miejscu, w 2011 – 30., a w 2012 – 29.

A zatem już od kilku lat UWM niezmienne utrzymuje się na podobnym miejscu: ciągle w stawce tych czołowych, chociaż nie w czole.

Możemy o tym mówić wprost, bo o sile uczelni nie świadczy wyłącznie jej miejsce w rankingu ogólnym, lecz miejsce poszczególnych kierunków. Tutaj wiele naszych kierunków znajduje się już w bardzo ścisłej czołówce: np. kortowska weterynaria zajmuje 1. miejsce w kraju, kierunki o żywieniu i żywności – 3.(na 20 w całej Polsce), a kierunki rolnicze i leśne – na 4. (na 15 w całej Polsce). Ponadto przykładowo nasza teologia jest 9. (na 12), dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 10. (na 20), filozofia – 12. (na 20), kierunek lekarski – 12 (w tym roku wypuści pierwszych absolwentów i to będzie prawdziwa weryfikacja), socjologia 13., ochrona środowiska – 14., prawo 14. (na 20)., inżynieria i technologia chemiczna 10., politologia – 17. (na 25), kierunki przyrodnicze – 18. (na 25), inżynieria produkcji – 20, pedagogika i edukacja – 21. (na 25), energetyka 15. (na 22), automatyka, robotyka i mechatronika – 20 (na 26), filologia polska – 15, matematyka – 26., kierunki ekonomiczne – 28. (na 50), filologie, języki obce i językoznawstwo – 20.

Niemal wszystkie kierunki UWM, klasyfikowane w tym zestawieniu podwyższyły w nim swą pozycję.

Twórcy rankingu podają także miejsce zajmowane przez uczelnie w każdym z ocenianych kryteriów. Tych kryteriów było 6: efektywność naukowa (waga 26%), prestiż wśród kadry i pracodawców (24%), potencjał naukowy (15%), umiędzynarodowienie (15%), warunki studiowania (11%) i innowacyjność (9%). Wśród 50 klasyfikowanych szkół akademickich pod względem innowacyjności jesteśmy na 17. miejscu (16. w 2012r.), pod wzgl. prestiżu wśród kadry akademickiej – 20, prestiżu wśród pracodawców – 23., pod wzgl. efektowności naukowej na 40. (43), pod wzgl. potencjału naukowego na 29. (43 w ub.r.) i pod wzgl. umiędzynarodowienia na 22 (35.). Jeśli chodzi o warunki kształcenia – to jesteśmy na 28. pozycji.

Na tle kraju nasz potencjał naukowy stawia nas w ścisłej czołówce, nasza efektywność, warunki kształcenia i innowacyjność – lokują nas w średniej krajowej, a umiędzynarodowienie i prestiż – poniżej średniej.

Według pracodawców z województwa warmińsko-mazurskiego absolwenci UWM są do pracy lepiej przygotowani niż absolwenci czołowych uniwersytetów Przy czym w punktacji UWM od drugiej uczelni dzieli niemal połowowa dystansu.

Nad prawidłowością przeprowadzenia rankingu czuwała kapituła składająca się z reprezentantów znaczących środowisk akademickich i pracodawców zatrudniających absolwentów wyższych uczelni, której przewodniczył prof. Michał Kleiber – prezes Polskiej Akademii Nauk.

Jakie wnioski nasuwają się po analizie tego rankingu i rankingów z lat poprzednich? Takie, że UWM po raz kolejny potwierdził swą pozycję mocnej, stabilnej i cenionej uczelnio czym najdobitniej świadczą wyniki poszczególnych kierunków oraz ocena pracodawców

Czy wierzyć rankingowi i kierować się nim przy wyborze studiów?

I tak i nie. Wątpliwości budzi bowiem ocena za warunki studiowania. Która uczelnia w Polsce dysponuje kampusem lepszym niż Kortowo? A w tym kryterium jesteśmy dopiero na 28. pozycji w kraju na 50 uczelni.

Jeśli aż 24% oceny kierunku to prestiż – to ciekawe, czemu nasza zootechnika – najlepszy kierunek w Polsce w ocenie MNiSW oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej – nie podciągnęła UWM wyżej niż na 4. miejsce?

Ponadto wśród kierunków ocenianych na UWM znalazło się wychowanie fizyczne, którego uczelnia nie prowadzi. To podważa wiarę w jego rzetelność.

Można rozmaicie patrzeć na ten i inne rankingi. Można się dziwić lub spierać, ale jednego nie można mu odmówić: zmusza do myślenia – o nim samym, ale i o miejscu uczelni.

lek

Komentarze nie są dozwolone.