Kluby regionalne w akcji

W życiu klubowym mamy już młodego jubilata na Pomorzu! W dniu 7 maja członkowie Klubu regionalnego Pomorze w Gdańsku, uroczyście obchodzili 5-lecia swej działalności, która może być wzorem dla innych klubów.

Założycielami klubu są znani z lat 50-tych byli studenci, organizatorzy pierwszych Juwenalii w 1958 roku, Studenckiego Komitetu Rewolucyjnego w obronie powstańców węgierskich w 1956 roku i protestu na znak poparcia warszawskich studentów przeciwko zamknięciu gazety „ Po prostu”(1957). Są to koledzy Janusz Krzyczyński i Aleksander Nazarko. Spotkanie wyznaczono w Będominie – na Kaszubach, dworku Józefa Wybickiego, gdzie absolwenci zapoznali się ze zbiorami Muzeum Hymnu Polskiego.

Po mszy celebrowanej przez członka honorowego Stowarzyszenia księdza dr Juliana Żołnierkiewicza, uroczyste spotkanie kontynuowano w Zieleninie w gospodarstwie Stanisława Małachowskiego. Patriotyczny w treści wykład o Konstytucji 3 Maja wygłosił nasz członek honorowy prof. Stanisław Achremczyk. Po wykładzie, Złotymi Odznakami „Zasłużony dla Stowarzyszenia Absolwentów UWM” zostali wyróżnieni: ks. dr Julian Żołnierkiewicz, prof. Stanisław Achremczyk, prof. Jerzy Strzeżek i dr Janusz Krzyczyński. Pozostałym członkom, po raz pierwszy w historii Stowarzyszenia, wręczono odznaki Stowarzyszenia. Ponadto gospodarzami jubileuszu byli m.in. Jan Małgorzewicz, Ryszard Czechowski i Józef Chrzanowski. Koleżankom i kolegom tego klubu życzymy dalszej owocnej pracy na rzecz  naszych absolwentów. Gratulujemy bardzo dobrej merytorycznej i organizacyjnej oprawy jubileuszu.

Członkowie Klubu branżowego Zootechnicy WSR-ART zebrali się na majówce w gospodarstwie agroturystycznym Teresy Heigelmann, na półwyspie Kal nad jeziorem Święciajty – na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Tam też, sekretarz zarządu Stowarzyszenia kol. Eugeniusz Nowicki wręczył prezesowi Klubu, koledze Ryszardowi Dobkowi  Złotą Odznakę „Zasłużony dla Stowarzyszenia Absolwentów UWM”, a pozostałym członkom odznaki Stowarzyszenia.

Z kolei, 28 maja członkowie zarządu Stowarzyszenia uczestniczyli w Cieszynie w zebraniu członków Klubu regionalnego „Ziemia Cieszyńska”, którym kieruje zarząd w składzie: Rajmund Ronchetti (prezes), Roman Kubalok (skarbnik), Margot Szarzec-Małysz (sekretarz) i Janusz Wyleżych (członek zarządu na powiat wodzisławski). W zebraniu także aktywnie uczestniczyli nestorzy – byli studenci WSGW w Cieszynie: Władysław Majętny, Tadeusz Rydzewski i Stanisław Broda, a także delegaci ŚDS w Piasutnie k/Szczytna. Wiodący referat wygłosiła członek Stowarzyszenia dr Alicja Kołakowska. Dotyczył on cieszyniaka, bohatera Mazur, założyciela pierwszej w okresie międzywojennym (lata 30-te XX wieku) polskiej szkoły w Piasutnie na Mazurach. Członkom cieszyńskiego klubu wręczono też odznaki Stowarzyszenia.

Członkowie zarządu Stowarzyszenia, będąc na Ziemi Cieszyńskiej i promując Uniwersytet Warmińsko-Mazurski spotkali się także z samorządowcami i nauczycielami w gminach Zebrzydowice i Dębowiec, dyrekcją Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Cieszynie (w dawnej siedzibie WSGW) oraz ze 100 osobową grupą delegatów Walnego Zebrania Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, reprezentujących 27 kół działających w różnych regionach Polski.

Z kolei 11 czerwca prezydium zarządu Stowarzyszenia zorganizowało w Łomży zebranie założycielskie Klubu regionalnego „Ziemia Łomżyńska”. Prezesem wybrano kol. Dariusza Gawrońskiego , a członkami zarządu zostali: Bolesław Krzywda i Bogdan Godlewski.

Zebranie zaszczycił zasłużony dla Stowarzyszenia i Fundacji członek zarządu Stowarzyszenia kol. Zdzisław Truszkowski, któremu z tej okazji wręczono Złotą Odznakę „Zasłużony dla Stowarzyszenia Absolwentów UWM” i stosowny Glejt.

Pozostali członkowie z Łomży odebrali odznaki Stowarzyszenia.

Członków Stowarzyszenia regionu Łomżyńskiego zapraszamy do Kortowa i do czynnego uczestnictwa w Targach Natury – Dni Absolwenta „Kortowska Jesień” w dniach 24 i 25 września br.

Pani dyrektor mgr Krystynie Falkowskiej i jej współpracownikom dziękujemy za okazane zainteresowanie i życzliwość dla organizatorów i przyszłej działalności Klubu regionalnego „Ziemia Łomżyńska”. Dziękujemy też kolegom absolwentom, gospodarzom motelu „Zacisze” w Piątnicy za możliwość zorganizowania tego spotkania i smaczny poczęstunek.

W dniu 14 czerwca, absolwenci –członkowie Stowarzyszenia i prezydium spotkali się w Kortowie na Majówce zorganizowanej wspólnie z członkami Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. W trakcie spotkania uhonorowano 80-lecie urodzin i 55-lecie kapłaństwa księdza dr Juliana Żołnierkiewicza, a seniorom kol. mgr Janowi Kumorowi i dr Emilowi Kalamarzowi, byłym studentom WSGW i pierwszym absolwentom WSR w Olsztynie wręczono Złotą Odznakę „Zasłużony dla Stowarzyszenia Absolwentów UWM”.

W drugim kwartale bieżącego roku członkowie zarządu prezydium odbyli kilka spotkań organizacyjnych związanych z realizacją zawartych porozumień kooperacyjnych pomiędzy kierownictwem uczelni, W-M oddziałem ODR, W-M Strefy Ekonomicznej S.A. oraz radą i zarządem Fundacji im. M.Oczapowskiego.

Dr Tadeuszowi Fiszbachowi gratulujemy wyróżnienia Złotym Laurem UWM w dniu święta uniwersytetu.

Absolwentów zapraszamy do Kortowa na Targi Natury-Dni Absolwenta „Kortowska Jesień” w dniach 24-25 września br.

Komentarze nie są dozwolone.