Dr Jan Prusik odznaczony Złotą Odznaką Honorową Stowarzyszenia Dzieci Wojny

8 maja jest oficjalnym świętem Polskich Dzieci Wojny. Organizacja ta integruje ofiary wojny 1939-45 , które w  8 maja 1945 roku nie miały ukończonych 18 lat. Udziela pomocy prawnej swoim członkom występującym z roszczeniami o rekompensaty za poniesione szkody oraz powstałe skutki ich następstw od rządów państw winnych II Wojny Światowej. Inspiruje i utrwala osobiste historyczne wspomnienia z okresu II Wojny Światowej. Otacza opieką członków Stowarzyszenia i pozostałych po nich wdów i wdowców, zwłaszcza w zakresie spraw socjalnych i zdrowotnych. Czuwa nad patriotyczną i obywatelską postawą swoich członków, sprzyja utrwalaniu więzi koleżeńskich, samopomocy i wzajemnej życzliwości. Reprezentuje interesy swoich członków wobec władz organów administracji państwowej i samorządowej oraz  instytucji i organizacji społecznych. Broni godności i honoru członków Stowarzyszenia.

W tym roku kierowany przez prezesa  Zygmunta Roślenia  Oddział Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Mrągowie  zorganizował już po raz 14 uroczyste obchody tego święta. Uroczystość  swoją  obecnością zaszczyciło wielu  gości. Było wystąpienia, gratulacje i odznaczenia. Jednym z odznaczonych był dr inż. Jan Prusik, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i  i prezes Związku Kurpiów na Warmii i Mazurach.

Po oficjalnej uroczystości odbyła się majówka, którą uświetnił  występ Zespołu Artystycznego „ISKIERKA NADZIEI” z Piecek, którym kieruje Zofia Chrostek.

Serdecznie gratulujemy

 

Burmistrz Mrągowa Otolia Siemieniec dekoruje dr.inż. Jana Prusika Złotą Odznaką Honorową Stowarzyszenia Dzieci Wojny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulacje składa prezes Zygmunt Rośleń.

Komentarze nie są dozwolone.