60 lat Wawrzyczków

Chór powstał w październiku 1952 r. z inicjatywy prof. Wiktora Wawrzyczka jako męski Chór Uczelniany przy Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie, jednak już w 1953 r. chór przekształcił się w zespół mieszany. Pierwsze koncerty odbyły się w październiku i listopadzie 1954 r. W latach 1957-1958 władze uczelni zawiesiły działalność chóru. Reaktywowany w 1959 r. działa nieprzerwanie do dziś.

Przez ponad 60 lat działalności artystycznej chór wykonał około 1600 koncertów. W tym czasie w szeregach „Wawrzyczków” śpiewało ponad 1000 osób. Posiada ponad 20 nagród i wyróżnień. Jego dyskografia liczy 9 pozycji. Nie licząc publiczności radiowej i płytowej, lecz tylko tę, która uczestniczyła  w „Wawrzyczkowych” koncertach, to jest to liczba ponad 300 000 osób. Chór był niemalże we wszystkich krajach europejskich (Austria, Anglia, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Grecja, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Rumunia, Słowacja, Węgry), w niektórych z nich wielokrotnie (Francja, Hiszpania, Niemcy, Watykan, Włochy). Koncertował także w Ameryce Płn. (Meksyk) i Ameryce Płd., Argentyna). Gdyby raz jeszcze przyszło przebyć trasę koncertową, liczącą około 350 tys. km, to zajęłaby ona  niemal pół roku, dzień i noc w drodze, z prędkością 80 km/godz.

 

Zarząd Klubu „Ziemia Warmińska”

Stowarzyszenia Absolwentów

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Muzeum Warmii i Mazur

Akademickie Centrum Kultury UWM

 

Mają zaszczyt zaprosić

na koncert muzyki chóralnej

 

pod honorowym patronatem

JM Rektora UWM

Prof. dr hab. Ryszarda J. Góreckiego

 

w wykonaniu

Chóru im. prof. Wiktora Wawrzyczka

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

pod dyr. Bogusława Palińskiego

 

W programie pieśni chóralne a`cappella Stanisława Moniuszki, Romualda Twardowskiego,  Andrzeja Koszewskiego, Franza Xavera Biebla i innych

 

w ramach cyklu spotkań

 

„UWM-NAUKA-KULTURA-ROZWÓJ”

 

z a p r a s z a m y

w dniu 30 marca 2014 r. (niedziela)  o godz. 17°°

SALA KOPERNIKAŃSKA

ZAMKU KAPITUŁY WARMIŃSKIEJ

Komentarze nie są dozwolone.