Absolwentów zainteresowanych kupnem książki pt.: „Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie we wspomnieniach” z 2011 r., informujemy, że książkę tę można nabyć w cenie 31,50 zł w Wydawnictwach UWM, ul. Heweliusza 14, 10-724 Olsztyn.

Komentarze nie są dozwolone.