Absolwenci – pracowici i zadowoleni

W ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów prawie trzy czwarte absolwentów UWM już ma pracę lub prowadzi działalność gospodarczą. Skąd to wiemy? Z wyników badań losów absolwentów rocznika 2011/12.

W roku akademickim 2011/12 mury UWM opuściło prawie 9 tys. absolwentów. Badania losów objęły ok. 2 tys. Zebrane dane są bardzo ciekawe. Wynika z nich, np. że studenci UWM są bardzo pracowici. Podczas studiów pracowało ponad 61% respondentów, najwięcej na Wydziale Nauk Ekonomicznych, Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Nauk Medycznych, Wydziale Sztuki, Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Z badań wynika, że przeważnie była to praca dorywcza, niezwiązana z kierunkiem studiów.

Absolwenci są jeszcze bardziej pracowici. Prawie połowa z nich pracuje już w wyuczonym zawodzie, a 24% – w zawodzie pokrewnym (są to absolwenci głównie Wydziału Nauk Medycznych, Medycyny Weterynaryjnej, Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Bioinżynierii Zwierząt, Nauki o Żywności, Matematyki i Informatyki).

Zatrudnieni absolwenci UWM uważają, że w pracy najbardziej przydają im się umiejętności interpersonalne – 52%. Natomiast wiedzę teoretyczną stawiają na 2. miejscu. Tylko 18% respondentów wykorzystuje znajomość języka obcego w pracy. W parze z umiejętnościami idą kompetencje. I tu także absolwenci na pierwszym miejscu stawiają komunikatywność, przed samodzielnością i organizacją pracy, kreatywnością i pracą zespołową.

Po 3 miesiącach od zakończenia studiów 73% absolwentów UWM już znalazło pracę lub prowadziło działalność gospodarczą. Jedna trzecia tych, którzy pozostawali bezrobotni w momencie sporządzania ankiety – jeszcze pracy nie szukała.

W kwestii kształcenia uczelnia całkowicie spełniła oczekiwania co dziesiątego absolwenta, natomiast w stopniu znacznym – aż ok. 61%. Oczekiwania tylko 4,3% badanych nie zostały przez UWM spełnione.

Badania objęły także pracodawców. Niestety wzięło w nich udział tylko 52, na 616 zaproszonych, reprezentujących 17 różnych branż. Najwięcej odpowiedzi udzieliła branża medyczna i ochrona zdrowia, administracja publiczna oraz edukacja.

Pracodawcy deklarują chęć zatrudniania absolwentów różnych kierunków, a nie tylko ściśle związanych z profilem działalności firmy. Według nich decydujące znaczenie ma postawa kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a w dalszej kolejności: doświadczenie zawodowe oraz ukończona szkoła wyższa

Jaką opinię o absolwentach UWM mają pracodawcy? Około 30% pozytywnie postrzega ich przygotowanie do pracy, w tym ok. 8% uważa ich za bardzo wartościowych. Co 10 pracodawca uważa, że absolwenci UWM ustępują pod względem przygotowania do pracy, absolwentom innych uczelni. Ta opinia uzależniona jest jednak od ukończonego wydziału.

Według pracodawców absolwenci UWM nie mają problemu z pracą w zespole. Wskazują jednak, że zatrudnieni przez nich absolwenci UWM mają małe umiejętności praktyczne.

Pora więc zweryfikować niektóre fałszywe stereotypy: wbrew nim absolwenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego są zadowoleni z ukończenia właśnie tej uczelni, są pracowici i wcale nie zasilają natychmiast szeregów bezrobotnych. Pracodawcy zaś wyrażają dobrą opinię o absolwentach UWM.

lek

Komentarze nie są dozwolone.