JM Rektor UWM prof. dr hab. Ryszard J. Górecki przyjął władze Stowarzyszenia Absolwentów UWM

SŁAWIĆ DOBRE IMIĘ UNIWERSYTETU

J.M. Rektor UWM prof. dr hab. Ryszard J. Górecki przyjął przedstawicieli władz Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i absolwenckiej Fundacji im. M. Oczapowskiego. W spotkaniu uczestniczyli: prof. zw. dr hab. Andrzej Faruga, prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM, mgr Lech Kryszałowicz, wiceprezes, prof. dr hab. Zdzisław Ciećko, przewodniczący Rady Fundacji im. M. Oczapowskiego i dr inż. Bolesław Pilarek, prezes Zarządu Fundacji im. M. Oczapowskiego.

J.M. Rektor przedstawił plany rozbudowy szpitala uniwersyteckiego i utworzenie trzech oddziałów, tj: urologicznego, pediatrycznego i rehabilitacyjnego. Omówił także przygotowania do zmian organizacyjnych w uniwersytecie, mających na celu lepsze wykorzystanie posiadanego potencjału intelektualnego i technicznego. Dotyczy to między innymi połączenia Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej z kierunkiem budownictwo z Wydziału Nauk Technicznych, na którym pracuje 56 pracowników, w tym 6 samodzielnych kształci 1200 studentów. Celem tej integracji jest szybsze uzyskanie uprawnień do doktoryzowania na tym kierunku, a zatem jego przyspieszony rozwój, oraz powołanie nowego kierunku inżynieria drogowa, który obecnie jest tylko specjalnością na budownictwie ogólnym. W realizacji tych celów kadrę z kierunku budownictwo wesprą koledzy z Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.

A co na tej fuzji zyskuje geodezja? Także liczy na szybkie uzyskanie uprawnień do doktoryzowania. Zresztą od pewnego czasu pracownicy obu jednostek prowadzą wspólne projekty badawcze, co rokuje dobrą współpracę. Budownictwo wzmocni od strony technicznej geodezję, która kształci studentów na dwóch kierunkach technicznych, a po fuzji będą trzy.

A jak to wygląda od strony Wydziału Nauk Technicznych, na którym obecnie jest kierunek budownictwo. Budownictwo nie wspiera uprawnień do doktoryzowania i habilitacji, więc jego odejście pod tym względem nie osłabi wydziału. Natomiast o 34 % zmniejszy się liczba studentów.

Za połączeniem wypowiedziały się Rada Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, komisja ds. restrukturyzacji WNT i Rada Wydziału Nauk Technicznych. Zmianę przynależności kierunku będzie jeszcze opiniować Senat UWM, więc jeśli do niej dojdzie – to prawdopodobnie z początkiem nowego roku akademickiego.

JM Rektor poinformował także, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zgłosił do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie wiele projektów (lista w załączeniu) i przygotowuje nowe zasady współpracy w profesorami seniorami. Będą podpisywane z nimi umowy określające ich prawa i obowiązki.

J.M. Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki zaprosił członków Stowarzyszenia Absolwentów UWM na uroczystość promocji doktorów i doktorów habilitowanych oraz uroczystość wręczenia najwyższej godności akademickiej doktora honoris causa arcybiskupowi seniorowi dr. Edmundowi Piszczowi. Uroczystość odbędzie się 6 maja br. J.M. Rektor zaprosił także członków Stowarzyszenia Absolwentów UWM na Święto Uniwersytetu, podczas którego najwyższą godność akademicką doktora honoris causa otrzyma były premier rządu RP prof. dr hab. Jerzy Buzek. Uroczystość odbędzie się 2 czerwca br.

Prof. zw. dr hab. Andrzej Faruga omówił działalność Stowarzyszenia Absolwentów UWM na terenie uczelni i poza nią, poprzez kluby regionalne i branżowe funkcjonujące w Olsztynie i innych ośrodkach w kraju, tj.: w Gdańsku, Cieszynie, Toruniu i Łomży. Na przykład podstawową formą działalności Klubu Regionalnego „POMORZE” Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Gdańsku są spotkania, które zaczynają się mszą św., którą poprzednio odprawiali: zmarły w październiku ubiegłego roku były duszpasterz akademicki ks. infułat dr Julian Żołnierkiewicz i miejscowy proboszcz. Po mszy zebrani przenoszą się do wybranego ośrodka, gdzie wykład patriotyczny o tematyce historycznej wygłasza prof. dr hab. Stanisław Achremczyk. Po wykładzie odbywa się dyskusja, obiad i rozmowy na różne tematy. Natomiast Klub regionalny „ZIEMIA WARMIŃSKA” Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie organizuje wystawy fotograficzne poświęcone promocji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i spotkania z profesorami UWM. Wystawy fotograficzne organizuje także Klub Branżowy „FOTOGRAFICY-MYSZKI BIS” Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie. Członkowie klubów przy rożnych okazjach popularyzują wśród młodzieży Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i zachęcają do podejmowania na nim studiów. Wystawy malarskie organizują współpracujący ze stowarzyszeniem artyści – absolwenci zrzeszeni w Artystycznej Rezerwie Twórczej.

Z inicjatywy stowarzyszenia na terenie uniwersytetu powstały „Promenada Absolwentów” z ozdobną bramą, Aleja Wydziałów oraz zainstalowana na głazie tablica upamiętniająca absolwentów i byłych nauczycieli akademickich UWM oraz poprzedzających go uczelni. Absolwencka Fundacja im. M. Oczapowskiego organizuje co roku kilkanaście zjazdów absolwentów, podczas których wręczane są złote dyplomy (tym którzy ukończyli studia przez 50 laty), dyplomy odnowienia studiów, specjalne glejty oraz wydawane od 20 lat przez fundację czasopismo absolwentów „5 plus X”, a także książki. Co roku we wrześniu organizowany jest Dzień Absolwenta oraz Bal Absolwenta.

Podczas tegorocznego Dnia Absolwenta planowane jest między innymi odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej ostatniemu rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie (poprzedniczki WSR) i organizatorowi oraz pierwszemu rektorowi WSR w Olsztynie (na ścianie auli jego imienia). Stowarzyszenie dla uczczenia 15-lecia UWM zaplanowało posadzenie przez absolwentów drzewa, mającego tyle samo lat.

Stowarzyszenie zaproponowało, aby istniejąca w bibliotece  Galeria Uniwersytecka została oficjalnie uznana i włączona do kalendarza imprez kulturalnych w Olsztynie.

 

PROJEKTY ZGŁOSZONE PRZEZ UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

 

1. Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife.

Lider projektu – prof. dr hab. Bogusław Staniewski (Wydział Nauki o Żywności).

2. Inteligentne technologie w ochronie środowiska.

Lider projektu – prof. dr hab. Janusz Gołaszewski (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa).

3. Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości.

Lider projektu – prof. dr hab. Bogdan Lewczuk (Wydział Medycyny Weterynaryjnej).

4. Regionalne Centrum Informacji Medycznych.

Lider projektu – mgr Andrzej Rydzewski (Dyrektor Regionalnego Centrum Informatycznego UWM).

5. Infrastruktura dydaktyczno-badawcza dostosowana do smart specjalisation w zakresie drzewnictwa.

Lider projektu – dr hab. Adam Lipiński, prof. UWM (Wydział Nauk Technicznych).

6. Brokerzy innowacji w produkcji żywności.

Lider projektu – dr Tomasz Wierzejski (Wydział Nauk Ekonomicznych).

7. Warmińsko-Mazurskie Centrum Medyczne i Przyrodolecznicze.

8. Warmińsko-Mazurskie Centrum Medyczne i Przyrodolecznicze – Centrum Naukowe Medycyny Eksperymentalnej.

Lider projektu 7 i 8 – prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz (Wydział Nauk Medycznych).

 

Komentarze nie są dozwolone.