KSIĄDZ JULIAN ŻOŁNIERKIEWICZ NIE ŻYJE

25 października br. w wieku 82 lat po ciężkiej chorobie zmarł ks. dr Julian Żołnierkiewicz Infułat Archidiecezji Warmińskiej, Archiprezbiter olsztyński, były duszpasterz akademicki i przez dziesięciolecia proboszcz, związany był z kościołem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie, Członek Rady Kapłańskiej, członek Kolegium Konsulatorów, członek Rady ds. Ekonomicznych, Rady Duszpasterskiej oraz Archidiecezjalnej Komisji Sztuki, opiekun Warmińskiego Klubu Katolików, asystent kościelny NSZZ „Solidarność”, Rodziny Katyńskiej, Światowego Związku AK i Stowarzyszenia „Pomoc dzieciom”. W 1992 roku mianowany przez papieża Jana Pawła II protonotariuszem apostolskim supra numerum. Po 1989 przyczynił się do powstania w Olsztynie najważniejszych organizacji kombatanckich i kresowych. Był ich patronem oraz promotorem wielu działań społecznych, między innymi powołał pomagające dzieciom stowarzyszenie „Arka”, opiekował się więźniami. Posługę kapłańską pełnił od 57 lat.

Ksiądz Żołnierkiewicz był generałem zakonu maltańskiego, doktorem socjologii. Był honorowym obywatelem Olsztyna i honorowym członkiem Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Infułat był nie tylko lubianym duchownym i proboszczem, ale wręcz człowiekiem instytucją.

W 2010 roku był w polskiej delegacji na obchody katyńskie. Zrezygnował z miejsca w rządowym samolocie i pojechał do Smoleńska pociągiem, aby po drodze zobaczyć swoje ukochane Stołbce. Los sprawił, że przyszło mu odprawiać nabożeństwo żałobne w intencji ofiar katastrofy lotniczej prezydenckiego samolotu.

W ubiegłym tygodniu w stolicy Warmii i Mazur odbyła się premiera filmu o księdzu Żołnierkiewiczu, ale z powodu choroby, nie mógł w niej uczestniczyć. W filmie ksiądz Infułat opowiada o swoim życiu, między innymi o dzieciństwie w Stołbcach, o Olecku, gdzie jego rodzina trafiła po wojnie oraz o harcerstwie, kapłaństwie i Solidarności

Cześć Jego pamięci!!!

Rodzinie, duchowieństwu i przyjaciołom wyrazy szczerego współczucia składają:

Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie

Absolwencka Fundacja im. M. Oczapowskiego

Zespół redakcyjny „5 plus X”

 

Komentarze nie są dozwolone.