Jubileusz XXX-lecia Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Olsztynie

 

Jubileusz

XXX-lecia Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Olsztynie,

pod patronatem JM Rektora UWM prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego

 

Spotkanie dnia 15 czerwca 2013 r. rozpoczęło od wniesienia sztandaru Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i odśpiewania hymnu Olsztyńskich Cieszyniaków:

Płyniesz Olzo po dolinie

Płyniesz jak przed laty

Takie same na twym brzegu

Kwitną wiosną kwiaty

(słowa: Jan Kubisz)

My w Olsztynie ciebie Olzo

Także pamiętamy

(: choć nam tu króluje Łyna

O tobie śpiewamy )

(suplement Krzysztofa W. Jezierskiego)

Otwierając kolejne spotkanie jubileuszowe, prezes zarządu prof. dr hab. Andrzej Faruga rozpoczął od przypomnienia cytatu listu Bożeny Wilamowskiej (żony profesora WSR-ART Bohdana Wilamowskiego – działacza mazurskiego i posła), która swego czasu skierowała do Olsztyńskich Cieszyniaków swoisty Apel – CREDO, o jedność działania!

Cytat:

„KOCHANI CIESZYNIACY! Zwracam się do Was, gdyż czuję, że na mnie jako świadka historii spoczywa ten obowiązek! Sięgnijcie do swoich korzeni i czyńcie, jak to Wasi Praojcowie czynili mądrze i dobrze. Może Wam nareszcie się uda… Do 3 razy sztuka!

Cieszyniacy otworzyli Mazurom drogę do Polski. Wychowali w Działdowie sporą grupę wspaniałych Mazurów, która po wojnie w Olsztynie chciała zbudować uczciwą i sprawiedliwą Polskę. Byli to m.in. Karol Małłek, Jerzy Burski, Bohdan Wilamowski, Hieronim Skurpski, Późny, Otello, Leyk, Leyding i wielu innych. W 1950 r. o powstanie Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, także najbardziej starali się Mazurzy. Teraz żyjemy w trakcie kolejnego, trudnego i przełomowego okresu. Jesteśmy w biednym, ale własnym kraju i wszystko będzie zależało od nas. Mamy też wielką szansę. Dlatego Ja – Mazurka, córka wielkiej Emili Sukertowej-Biedrawiny, pasierbica i uczennica wspaniałego człowieka prof. Józefa Biedrawy z Zaolzia, żona Mazura i matka Mazurów – zwracam się do Was Cieszyniacy, abyście znów właśnie Wy w tej sztafecie, gdy Mazurów już prawie nie ma – podjęli za nich najpotrzebniejszą walkę o moralne zdrowie Wasze, Waszych dzieci, współpracowników i uczniów.

Zbliżcie się ze sobą serdecznie w twórczej i uczciwej pracy. Bądźcie zalążkiem tego dzieła, a za Wami z radością pójdą inni ludzie!”

Przesłanie to, członkowie olsztyńskiego Koła MZC starają się wypełniać treściami w swojej codziennej statutowej działalności, pamiętając też o haśle Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego z 1885 roku:

„Szanujmy i pomnażajmy dorobek naszych ojców”.

Uroczystym momentem Jubileuszu było nadanie przez Walne Zebranie Macierzy w Cieszynie godności Honorowego Członka Macierzy Ziemi Cieszyńskiej – Bolesławowi Tołłoczko, a Medalu Stalmacha – Marii Bentkowskiej, z równoczesnym wręczeniem (przez I zastępcę burmistrza Jana Matuszko) Medali 1200 lat Cieszyna – Bolesławowi Tołłoczko i Krystynie Kozłowskiej. Godność Honorowego Członka Warmińsko-Mazurskiego Koła MZC otrzymali: dr inż. Helena Cieńciała-Nowak i Teresa Waszut (z Cisowniny). Natomiast prof. zw. dr hab. Teofilowi Mazurowi, dr h.c. wręczono dyplom Honorowego Członka Stowarzyszenia Absolwentów UWM.

W uroczystym spotkaniu, oprócz członków Olsztyńskiego Koła Macierzowców (ogółem liczącego 106 osób) i absolwenckiego Klubu regionalnego „Olsztyńscy Cieszynianie” – Stowarzyszenia Absolwentów UWM (współorganizatora), udział wzięła liczna delegacja z Cieszyna, Podbeskidzia (Cisownicy) i Zebrzydowic. Byli tu: p. Marta Kawulok – prezes Zarządu głównego MZC, Jadwiga Wąsowicz i Karol Franek – wiceprezesi oraz Bronisław Brudny – członek Zarządu.

Gminę Zebrzydowice i tamtejsze Koło MZC reprezentowali: Andrzej Kondziołka – wójt gminy, Kazimierz Grygierek – przewodniczący Rady Gminy (z żoną), Bogdan Szuścik – zastępca przewodniczącego, Helena Bartoszek – prezes Zarządu Koła MZC i kronikarz gminy oraz Elżbieta Chromik i Henryk Franek – wiceprezes tamtejszego Koła.

Z Podbeskidzia (Cisownicy) przybyli pierwsi darczyńcy strojów cieszyńskich dla Zespołu Pieśni i Tańca „Kortowo” – małżeństwa: Teresa (poetka) i Józef Waszutowie oraz Danuta i Leszek Macurowie. Jurę Gaydzicę – znanego na Śląsku w XIX-tym wieku bibliofila i właściciela pierwszego Polsce ekslibrisu włościańskiego, reprezentował potomek Jerzy Szarzec – prezes i Mirosław Goryl (absolwent ART z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku), którzy reprezentowali Spółdzielnię Produkcyjną w Goleszowie.

Byli też: I zastępca burmistrza Cieszyna p. Jan Matuszek, burmistrz Działdowa p. Bronisław Mazurkiewicz oraz z-ca prezydenta Olsztyna p. Halina Zaborowska-Boruch.

Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, reprezentował jego prezes dr Zygfryd Gładkowski, a Stowarzyszenie „Związek Kurpiów” na Warmii i Mazurach – trzyosobowa delegacja (w strojach regionalnych), z prezesem dr Janem Prusikiem.

Gościliśmy też honorowego prezesa Towarzystwa Miłośników Miasta Olsztyna i prezesa Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej mec. Andrzeja Sassyna.

Wszyscy goście zabierający głos, podkreślili łączące ich więzi z Olsztyńskimi Cieszyniakami oraz bardzo duże dokonania na rzecz kultywowania szeroko rozumianej kultury regionalnej swoich przodków i pracy dla dobra Ziemi Warmińsko-Mazurskiej.

Olsztyniakom, oprócz listów gratulacyjnych wręczono wiele materiałów historycznych i promujących Ziemię Cieszyńską.

Profesor Stanisław Achremczyk – dyrektor Ośrodka Badań Naukowych im. Kętrzyńskiego, zachęcał przedstawicieli samorządów Cieszyna, Działdowa i Olsztyna, do nawiązania formalnej współpracy, np. w zakresie szeroko rozumianej kultury czy wymiany młodzieży szkolnej. Ksiądz Mirosław Hulecki – proboszcz parafii św. Franciszka z Asyżu w Kortowie (który uczestniczył w spotkaniu Jubileuszowym) w czasie niedzielnej mszy świętej, niezwykle serdecznie przywitał delegację z Ziemi Cieszyńskiej i członków Olsztyńskich Cieszynian.

Biskupa kościoła ewangelickiego Diecezji Mazurskiej, reprezentował Bogusław ks. Juroszek z żoną (z Mikołajek) i ks. Roland Żagóra (członek W-M Koła MZC z Nidzicy), który też podejmował w swym kościele delegację Cieszyniaków w drodze powrotnej do Cieszyna.

Prof. dr hab. Janusz Guziur – założyciel i honorowy prezes Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, przedstawił w skrótowej wersji, merytoryczny dorobek działalności Koła, dokumentowany prezentacją fotograficzną.

Zespół Pieśni i Tańca „Kortowo”, występujący w strojach cieszyńskich, zaprezentował fragmenty z folkloru cieszyńskiego. Na zakończenie, wystąpił chór Moderato, którego występy zebrani również przyjęli burzliwymi oklaskami. Należy tez nadmienić, że dzięki pani Barbarze Rytwińskiej i panu Markowi Marcinkowskiemu – dyrektorowi MOK w Olsztynie, nawiązana została współpraca z Olsztyńskimi Cieszyniakami i chórem „Echo” z Zebrzydowic (wyróżnionym na Festiwalu im. Nowowiejskiego).

W niedzielę – 16 czerwca, Cieszynianie zwiedzali Stare Miasto i muzeum oraz okolice Olsztyna.

W drodze do Olsztyna (14 czerwca) delegacja cieszyńska gościła w Działdowie, gdzie podejmowana była przez burmistrza Bronisława Mazurkiewicza i zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Działdowskiej. Omówiono tam też plany nawiązania ściślejszej współpracy szczególnie pomiędzy szkołami średnimi.

Z okazji XXX-lecia W-M Koła MZC, specjalne gratulacje nadesłali: dr Janusz Cichoń – sekretarz Stanu Ministerstwa Finansów i poseł Warmii i Mazur, a także Rafał Wolski I radca – konsul generalny, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP na Ukrainie.

Poniżej „Dedykacja z okazji XXX lat Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Olsztynie”, przekazana przez poetkę z Podbeskidzia – Honorowego Członka W-M Koła Macierzowców:

Ziarno umiłowania

w srebrze nurtu przyjaznej Łyny
Cieszynianie widzą odbicie Olzy
dziedzictwo etos kultury cieszyńskiej
żar mocy miłości człowieka

Ukochali ludzi tej ziemi

szanując wartości ponadczasowe
jednoczą społeczność Warmii i Mazur
owoc ich życia w absolwentach

Przykład działań Koła Macierzy
dyktuje potrzebę serdecznych spotkań
z szacowną
Kadrą Uniwersytetu

by umacniać owocne więzi

Prawda o możliwościach człowieka
znajduje potwierdzenie w dokonaniach
Osiągnięć
nie zmierzy najczulszy przyrząd
miarą zostaje
szacunek i pamięć

Teresa Waszut

z Cisownicy

Kortowo, 15 czerwca 2013 r.

Otrzymane gratulacje:


Komentarze nie są dozwolone.