Rusza konkurs na zaprojektowanie gadżetu przez młodych absolwentów kierunków artystycznych

Absolwenci kierunków artystycznych będą mieli szansę zaprojektować autorski gadżet Programu Infrastruktura i Środowisko. 19 marca rusza skierowany do nich konkurs Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – „Moc Dizajnu”. Prace można nadsyłać do 22 kwietnia 2013 r.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zaprojektować i wykonać prototyp gadżetu, który będzie w praktyczny i ciekawy sposób promował Program Infrastruktura i Środowisko. Musi on również nawiązywać do charakteru programu. Prace mogą być wykonane dowolną techniką i w dowolnym materiale, preferowane będą jednak projekty z materiałów ekologicznych i mające wartość użytkową. Na Laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody, a zwycięski gadżet zostanie skierowany do produkcji.

Młodzi absolwenci uczelni wyższych, do których kierowany jest konkurs, są szczególnym odbiorcą efektów programu. Korzystają z nich na dwa sposoby. Niektórzy z nich zdobywali wiedzę w ośrodkach akademickich, które rozwijają się dzięki Funduszom Europejskim. Teraz uczestniczą w życiu kulturalnym swojego regionu – w nowych lub unowocześnianych dzięki środkom unijnym filharmoniach, teatrach czy muzeach.

Konkurs jest adresowany dla młodych absolwentów oraz osób posiadających absolutorium z kierunków artystycznych. Aby wziąć w nim udział, należy stworzyć prototyp gadżetu, będącego promocją POiIŚ. Preferowane będą prace wykonane z materiałów ekologicznych oraz posiadające wartość użytkową. Laureaci konkursy mogą liczyć na atrakcyjne nagrody oraz że zwycięska praca zostanie skierowana do produkcji.

Zgłoszenia można składać osobiście lub pocztą/kurierem na adres: Cation PR, ul. Sokratesa 5/62 01-909 Warszawa – koniecznie z dopiskiem Moc Dizajnu

W przypadku zgłoszeń osobistych, uprzejmie prosimy o uprzedzenie o planowanym przybyciu (telefonicznie lub mailowo): 22 465 96 00, strategia@cationpr.pl

77 inwestycji z obszaru kultury i dziedzictwa kulturowego otrzymało już dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko. Są wśród nich największe uczelnie sztuk pięknych w Polsce: Akademie Sztuk Pięknych w Warszawie, Gdańsku czy Krakowie, a także szkoły plastyczne i muzyczne.

Kultura jest tylko jednym z sześciu obszarów, które korzystają z programu.  Pozostałe to: środowisko, transport, energetyka, zdrowie oraz szkolnictwo wyższe.  We wszystkich realizowanych jest ok. dwa tysiące projektów.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu „Moc Dizajnu” dostępne są na stronie internetowej Programu Infrastruktura i Środowisko: www.pois.gov.pl/Moc_Dizajnu oraz na Facebook’u – Moc Efektów

Komentarze nie są dozwolone.