Grudzień, 2022

Życie pełne marzeń i pasji

Jestem absolwentką kortowskiej Alma Mater Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Studiowałam w latach 1950-1955, uzyskując stopień mgr inż. rolnictwa. Miałam zaszczyt brać udział w inauguracji pierwszego roku akademickiego, która odbyła się 1-go października w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Pragnę nadmienić, że olsztyńska Wyższa Szkoła Rolnicza utworzona została z połączenia i przeniesienia Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi i Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie do Olsztyna dzięki usilnym staraniom ówczesnego przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej profesora i rektora Mariana Gotowca. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 roku).

Warunki studiowania i zamieszkania w domu akademickim były wtedy dosyć trudne. Mimo tego udział studentów na wykładach, seminariach pozwolił czerpać wiedzę aż do ukończenia studiów. Studenci brali wtedy również udział w odgruzowywaniu Kortowa, w którym znajdowały się jeszcze gruzy po zniszczeniach w 1945 roku. Miasteczko akademickie w Kortowie rozbudowywało się, wzbogacało się w laboratoria oraz zakłady naukowe i obecnie stanowi jedno z nowocześniejszych ośrodków uniwersyteckich w kraju. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Brak komentarzy

Brak komentarzy

,,Gonić marzenia…”

- Spotykam się z dr Dorotą Czaplicką, członkinią Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w jej mieszkaniu, aby porozmawiać o nagrodzie jaką ostatnio została uhonorowana oraz o jej twórczości artystycznej.

- Podczas tegorocznej edycji konkursu Military Art otrzymałam wyróżnienie za batik pt: „Drużyna Leopardów” w dziedzinie plastyki. Jestem dumna z tej nagrody bowiem jest to konkurs ogólnopolski, jeden wspólny dla amatorów (którą jestem) oraz profesjonalistów. Prace biorące udział w tym konkursie są kodowane. W komisji zasiadali: prof. Andrzej Markiewicz – dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu oraz prof. UTH dr hab. Hanna Wojdała-Markowska i prof. UTH dr hab. Mariusz A. Dański. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Czy karp nam dopłynie na święta?

W nawiązaniu do bardzo ciekawej informacji na temat przewidywanego braku karpia na tegoroczne grudniowe święta i przewidywanego wzrostujego cen (30zł/kg? – informacja TVN z dn.10.11.2022 i FAKT nr 263), pozwalam sobie wyrazić swoja opinię, nie tylko w odniesieniu do świąt.

Stawy w Polsce zajmują powierzchnię 100 000 ha, produkują ok 20 000 ton karpia rocznie. Pełnią też niebagatelną rolę ekologiczną, stanowiąc:

*znaczącą powierzchnię retencji wód opadowych, prowadzonej na koszt hodowców (!); Polska retencjonuje zaledwie ok. 6% wód opadowych, co daje nam końcowe miejsce w Europie!;

*obszary Natura 2000 oraz obszary ochronne bezcennych zasobów wodno-błotnych, będących znaczącymi siedliskami polskiej flory i fauny; Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Poezja jest bezczasem – kilkoma cichymi słowami

zatrzymuje biegnące zegary

(Agnieszka Kuśmierczuk)

Szanowni Państwo, Czytelnicy i Autorzy,

Drodzy Klubowicze

Ukazała się  pierwsza antologii Klubu Niezależnych Poetów pod tytułem W bezczasie poezji.

Poezja jest z człowiekiem od zawsze, jako potrzeba wyra­żania uczuć, myśli, podkreślania wzniosłości i piękna chwil w ludzkim życiu.

Otwieramy drzwi do świata poezji i wchodzimy w głąb siebie, słuchając emocji serca i odzwierciedleń rzeczywistości świata zewnętrznego. Tak zaczynamy akt tworzenia, który nie zawsze jest przewidywalny, jednak przekazujemy światu piękno prawdy i antyprawdy. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Dobrze ludzie odchodzą zbyt wcześnie

Śmierć nie jest kresem naszego istnienia.

Żyjemy w naszych dzieciach

i następnych pokoleniach.

Albowiem to dalej my,

a nasze ciała to tylko zwiędłe liście

na drzewie życia.

Albert Einstein

Jan Ruszczyński urodził się 1.01.1945 na Wileńszczyżnie. Jako kilkumiesięczne dziecko wraz z rodzicami przybył do Polski w

ramach repatriacji i zamieszkał w miejscowości Sokolica na Mazurach. Po ukończeniu szkoły podstawowej, uczęszczał do technikum kolejowego w Olsztynie, a następnie został studentem Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie na Wydziale Rolniczym, którą ukończył w 1968 roku. Będąc jeszcze studentem w 1967 roku zawarł związek małżeński z Niną Nacewicz, absolwentką Wydziału Technologii Mleczarstwa i Żywności. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że 3 grudnia 2022 roku

w wieku 78 lat

zmarł w szczecińskim szpitalu

członek Klubu Rybaków SA UWM

Mgr inż. Eugeniusz Świderek

Ukończył Wydział Rybactwa Morskiego WSR w Olsztynie/Szczecinie. Pracę zawodową rozpoczął w d. Centrali Rybnej w Słupsku, następnie w Koszalinie. Po kilkunastu latach, w 1987 roku, rozpoczął własną działalność gospodarczą w Kołobrzegu i założył Zakład Przetwórstwa Ryb „Barkas”.

Był świetnym specjalistą – korzystając z unijnych funduszy wybudował w Obrotach pod Kołobrzegiem nowoczesny zakład wraz z wędzarnią oraz hurtownię ryb, tworząc wraz z dziećmi doskonale prosperującą rodzinną spółkę, znaną także poza granicami Polski. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Szanowny Pan

dr inż. Zygmunt O K O N I E W S K I

WYRAZY WSPÓŁCZUCIA Z POWODU  ŚMIERCI

UKOCHANEJ MAMY

PRZESYŁA

JANUSZ GUZIUR

wraz z młodszymi rybakami

kierunku Rybackiego UWM Olsztyn

 

Brak komentarzy

Andrzejkowe spotkanie integracyjne klubów Stowarzyszenia Absolwentów UWM

24 listopada w kortowskim Klubie Absolwenta „Arton” na wieczorku „andrzejkowym” spotkali się członkowie Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińskiego-Mazurskiego w Olsztynie. Było to już trzecie tego typu spotkanie członków kilku stowarzyszeniowych klubów i zaproszonych gości,  na czele z prof. dr hab. Jerzym Strzeżkiem – założycielem Stowarzyszenia Absolwentów oraz dr inż. Bolesławem Pilarkiem – prezesem Zarządu Stowarzyszenia i sekretarzem mgr inż. Janem Skamarskim. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy