Październik, 2022

Władysław M. Kozłowski, szkółkarz z Nowej Wsi Ełckiej

Władysław Marian Kozłowski urodził się w Nowym Cyzdzynie, gdzie ukończył Szkołę Podstawową. W Sochaczewie ukończył Technikum Ogrodnicze. Studia inżynierskie odbył w SGGW w latach (1974-1979). Pracę magisterską wykonał w Katedrze Ogrodnictwa ART w Olsztynie 1956 r.

Po śmierci ojca prowadził gospodarstwo rolne i pracował na na etacie stolarza meblowego w EZPT w Ełku (1956-1965) z przerwą na służbę wojskową (1958-1959). W latach 1956-1967 był kierownikiem Zakładu Zieleni Miejskiej w MPGK w Ełku (1956-1967). Do roku 1970 kierował gospodarstwem ogrodniczym, a później był głównym specjalistą produkcji ogrodniczej w Suwałkach z siedzibą Ełku. Od 1979 r. był ponownie kierownikiem Zakładu Zieleni Miejskiej w Ełku, a od 1985 r. Głównym specjalistą ds. ogrodnictwa i badań w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olecku (1985-1992). W 1992 r. przeszedł na emeryturę i prowadzi specjalistyczne własne gospodarstwo szkółkarskie w Nowej Wsi Ełckiej. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Zmarł mgr inż. Tadeusz Rydzewski

Żołnierz AK, więzień nr 27164 KL Stutthof, uczestnik marszu śmierci, pracownik WSR, znany hodowca roślin, członek Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie i wielki sympatyk naszej uczelni.  Za autorstwo i współautorstwo wielu odmian zbóż i innych roślin, za wieloletnią pracę naukową i edukacyjną Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wileńskiego w roku 2011 przyznał Tadeuszowi Rydzewskiemu stopień honorowy doktora oraz tytuł honorowego profesora.
Pan Tadeusz otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień w tym: Krzyż Oświęcimski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal – Zasłużony dla Rolnictwa i wiele innych. Miał 97 lat.

Dotarła do nas  smutna wiadomość  o śmierci mgr inż. Tadeusza Rydzewskiego, świadka historii, człowieka  o niezwykłej osobowości i bogatym życiorysie udokumentowanym licznymi artykułami Jego autorstwa. Na podstawie wybranych fragmentów  tych artykułów chcemy przybliżyć postać SP Pana Tadeusza. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Dr hab. Anna Spodniewska zmarła we wrześniu 2021 roku

Anna Spodniewska z domu Romaniuk, urodziła się 11 marca 1966 r. Z Kortowem i Olsztynem związane było Jej całe życie, W Kortowie chodziła do przedszkola Żaczek, w Olsztynie ukończyła szkołę podstawową, Liceum Ogólnokształcące i studia weterynaryjne w Akademii Rolniczo- Technicznej (1991). Po studiach, podjęła pracę na stanowisku asystenta- stażysty w Zakładzie Toksykologii Weterynaryjnej i Środowiskowej, a od grudnia 1991 r. awansowała na stanowisko asystenta.

Zainteresowania badawcze w pierwszym okresie pracy w Zakładzie Toksykologii obejmowały interakcje metali ciężkich (kadmu i ołowiu) ze związkami fosforoorganicznymi (foschlor, tenitrifon i alfametryna). Z tego zakresu pod kierunkiem prof. dr hab. Arkadiusza Zasadowskiego została wykonana praca doktorska pt. „Wpływ różnych dawek selenu na toksykodynamikę wybranych związków fosforoorganicznych u szczurów” której obrona nastąpiła w 1999 r. W późniejszym okresie pracy w Zakładzie Toksykologii, zainteresowania badawcze dr Anny Spodniewskiej zostały ukierunkowane na stres oksydacyjny i rolę jaką odgrywa on w przypadku narażenia zwierząt na Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

25 lat od śmierci dr inż. Wiesława Kuleszy

5 sierpnia 2022 r. minęło 25 lat od śmierci naszego kolegi i przyjaciela dr inż. Wiesława Kuleszy, aktywnego badacza i dydaktyka, adiunkta w Katedrze Ogrodnictwa Akademii Rolniczo-Technicznej (obecnie UWM) w Olsztynie. Za małą swoją ojczyznę poza Warmią i Mazurami uznawał Suwalszczyznę. Urodzony w Berżnikach – miejscowości blisko granicy polsko-litewskiej zawsze dbał o rozwój ogrodnictwa w tamtym rejonie. Był człowiekiem zasłużonym dla Ziemi Suwalskiej i współautorem książki „Sadownictwo woj. suwalskiego”.

Doktor Wiesław był człowiekiem bardzo kontaktowym, kochał dydaktykę i badania. Był bardzo aktywny w pracy organizacyjnej na Uczelni i w tzw. terenie. Opiekował się studentami (opiekun grupy). Prowadził wzorowo Naukowe Koło Ogrodników i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa (NOT). Organizował wyjazdy naukowe, konferencje i sympozja. W konkursach dla kół naukowych uzyskiwał czołowe pozycje. Był organizatorem wyprawy naukowej dla studentów do Włoch. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Drodzy czytelnicy i absolwenci

Absolwentka Wydziału Nauk Technicznych UWM Justyna Brzozowska potrzebuje wsparcia naszej społeczności – jej roczna córeczka Kinga choruje na SMA. Niestety Kinga nie jest objęte rządową refundacją terapii genowej (refundacja objęła dzieci do 6 m-cy życia bez wcześniejszego leczenia). Rodzice muszą uzbierać na terapię genową ponad 9 mln PLN. Kwota jest ogromna, nie możliwa do uzbierania przez rodzinę Kingi. Jednak wierzę, że przy pomocy Nas wszystkich uda się tę kwotę zebrać i wspólnymi siłami uratować zdrowie Kingi.

Link do zbiórki na Siepomaga, gdzie można dokonać wpłaty:
https://www.siepomaga.pl/Kinga

Link do grupy Facebookowej z licytacjami dla Kingi
https://www.facebook.com/groups/604149230171173/?ref=share

Brak komentarzy

Spotkanie Cieszynian

Warmińsko-Mazurskie Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej wznowiło swoje spotkania, któremu przewodniczył prezes prof. dr hab. Krzysztof Kozłowski. Jak zwykle, Stefania Jarczyk przekazała najnowsze informacje z Cieszyna. Tym razem spotkanie  poświęcone było jubileuszom założyciela i Honorowego Prezesa Koła prof. dr. hab. Janusza Guziura. Ten rybak-stawiarz od niedawna nominowany profesor senior z humorem opowiadał o swoich rocznicach:

* 70 lecie – ukończenia 7 letniej Szkoły Podstawowej w Cieszynie (trudnej, bo dwujęzycznej), w tym I klasę w czeskiej Pradze (1945-46);

* 60 lecie – otrzymania dyplomu rybaka kortowskiego i stażu pracy (w produkcji i nauce). Pomimo tego nigdy nie otrzymałem Medalu Edukacji Narodowej (za krótko pracowałem?). Ale i tak mam w kolekcji Krzyż Kawalerski i Oficerski oraz liczne złote i honorowe odznaki, w tym także prestiżowy Złoty Medal 10-lecia Uniwersytetu w Cz. Budziejowicach (2002); Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Brak komentarzy

Wyjątkowe otwarcie roku kulturalnego na UWM

Kolejny raz Wydział Sztuki zainaugurował nowy rok akademicki w nieco mniej tradycyjnej formie, zapraszając społeczność akademicką na występy agend Ośrodka Inicjatyw Artystycznych. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję obejrzeć m.in. nowy spektakl Uniwersyteckiego Teatru Muzycznego.

Dobrą tradycją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest to, że wraz z początkiem nowego roku akademickiego rozpoczyna także nowy sezon artystyczny. Agendy działające zarówno w Akademickim Centrum Kultury jak i w Ośrodku Inicjatyw Artystycznych wracają po wakacjach do swoich działań, otwierając się także na nowych członków. Świetnym wprowadzeniem w tę artystyczno-kulturalną atmosferę kampusu uniwersyteckiego było uroczyste rozpoczęcie roku kulturalnego, na które zaprosił Wydział Sztuki. W Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym wystąpiły Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Ocalić od zapomnienia

…. Tyś jest jezioro moje

Ja jestem twoje słońce.

…. Trzciny twoje pozłacam

Odchodzę. I znów wracam.

Ten fragment „Kroniki olsztyńskiej” K.I. Gałczyńskiego, z Albumu absolwentów Wydziału Zootechnicznego rocznika 1967-1971/72, umieszczony na pamiątkowym dyplomie z okazji jubileuszu 50-lecia ukończenia studiów, oddaje sens naszych powrotów do Kortowa, chęć spotkań z tymi, z którymi spędziło się nad Jeziorem Kortowskim pięć wspaniałych lat życia.

Pięćdziesiąt lat od ukończenia studiów, pół wieku, złoty jubileusz – wszystkie te określenia dotyczą najbardziej brzemiennego okresu w naszym życiu. W tym czasie miały miejsce najważniejsze wydarzenia w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym. To taka sinusoida – najpierw mozolne wspinanie się do góry, osiągnięcie szczytu i powolne schodzenie w dół. Jesteśmy na swoistej mecie życia. Większość z nas zakończyła działalność zawodową. Życie osobiste ma tyle odsłon, ilu nas jest. Podobnie życie rodzinne. Ale to wszystko nie miało znaczenia przez te trzy dni, kiedy znów byliśmy razem i wbrew wszystkiemu czuliśmy się tak jakby tych 50 lat nie było. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023

W piątek w przeddzień inauguracji w Kościele pod wezwaniem Św. Franciszka z Asyżu odbyła się Msza św. w intencji środowiska akademickiego, w której uczestniczyły władze Uniwersytetu z licznym gronem pracowników, absolwentów i studentów. Mszy przewodniczył metropolita warmiński ks. arcybiskup dr. Józef Górzyński .

W  sobotę 1. października w holu  Centrum Kongresowym  Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie Uniwersytecka Orkiestra Dęta pod dyrekcja Rafała Krauzego witała gości podążających na inaugurację roku akademickiego 2022/2023.   Uroczystość otworzyło  wykonanie przez Chór Akademicki im. Profesora Wiktora Wawrzyczka Hymnu Państwowego i Hymnu Unii Europejskiej. Przybyłych gości powitał JM Rektor dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: parlamentarzyści: Iwona Arent, Janusz Cichoń, Monika Falej, Urszula Pasławska, Marcin Kulasek, Paweł Papke, Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy