Sierpień, 2022

Z działalności Związku Kurpiów na Warmii i Mazurach

Kurpie  ze sztandarem

Pozwólcie podzielić się moim doświadczeniem, związanym zarówno z powołaniem Związku Kurpiów, utworzenie Związku Kurpiów na Warmii i Mazurach oraz ufundowaniem Sztandaru naszego Stowarzyszenia.

Przed rozpoczęciem obrad I Zjazdu Założycielskiego, miała miejsce Msza Święta w kościele pod wezwaniem N.M.P. w Ostrołęce, ul. Farna. Tę historyczną Mszę Świętą odprawił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Edward Samsel - Kurp z Myszyńca. W homilii skierowanej do wiernych, biskup Edward przypomniał wszystkim Kurpiom, uczestnikom tego Zjazdu: „Byłoby niewdzięcznością względem ludzi i historii zapomnieć o naszej kurpiowskiej przeszłości. Związek ma służyć Bogu i Ojczyźnie”. Dr Stanisław Pajka główny inspirator powołania Stowarzyszenia Związku Kurpiów, który pochodził z Dylewa, całe życie mieszkający w Ostrołęce, nauczyciel i regionalista z zamiłowania przypomniał w swoim wystąpieniu. „Już w latach 30 – tych profesor Adam Chętnik, największy badacz regionu postawił alarmujące pytanie: „Czy Kurpiowszczyzna umiera?” W Polsce powojennej nie było warunków dla regionalizmów, były to czasy pustych słów. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

mgr. inż. Bogdana Flisikowskiego,

członka Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Córce, Synowi, Synowej, Zięciowi, Wnuczętom i całej Rodzinie wyrazy szczerego współczucia składają:

Stowarzyszenie Absolwentów UWM w Olsztynie

Fundacja im. M. Oczapowskiego

i zespół redakcyjny „5 plus X”

Brak komentarzy

Z przykrością przyjęliśmy wiadomość, że zmarł prof. zw. dr hab. Teofil Mazur, dr h.c. multi, wybitny uczony, prawy człowiek, przyjaciel młodzieży i absolwentów.

Żegnając Go, serdecznie dziękujemy za udział w naszych zjazdach i informowanie nas o najnowszych osiągnięciach nauk rolniczych.

W naszej pamięci i sercach Pan Profesor będzie żył wiecznie.

Żonie, Synom, Rodzinie i Przyjaciołom składamy wyrazy szczerego współczucia.

Absolwenci Wydziału Rolniczego – rocznik 1963-1968

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 11 sierpnia 2022 r.

Brak komentarzy

Zmarł prof. zw. dr hab. Teofil Mazur, dr h.c. multi

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł wybitny naukowiec i prawy człowiek – prof. zw. dr hab. Teofil Mazur, dr h.c. multi, członek wielu gremiów opiniotwórczych. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 11 sierpnia 2022 r. na Cmentarzu Komunalnym na ul. Poprzecznej w Olsztynie.

Przypominamy sylwetkę tego zasłużonego i znakomitego człowieka.

 

Pierwszy absolwent WSR w Olsztynie – doktorem

Przez pierwsze lata istnienia Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie kierowali nią absolwenci innych uczelni, tj.: prof. inż. Marian Gotowiec, prof. mgr Alojzy Świątek, prof. dr h.c. Eugeniusz Grabda, prof. dr h.c. Mie­czysław Koter, prof. mgr Bolesław Dąbrowski i prof. dr hab. dr h.c. Tadeusz Krzymowski. W 1975 r. funkcję rektora po raz pierwszy powie­rzono absolwentowi macierzystej uczelni prof. dr. hab. Teofilowi Mazurowi, który urodził się 21 grud­nia 1927 r. w Chlinie, w byłym powiecie olkuskim, należącym wówczas do województwa kielec­kiego. Studia rozpoczął na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cie­szynie. Do Olsztyna przybył w 1950 r. wraz z kadrą i studentami byłej Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie. Studia magisterskie na Wydziale Rolnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie ukończył w 1954 r. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy