Czerwiec, 2022

Drodzy Czytelnicy-absolwenci pomóżcie w odzyskaniu książek

Słowa uczą przykładu pociągają, czyli verba docent, exempla trahunt. Ta łacińska sentencja pasuje jak ulał do kradzieży książek z zamkniętego magazynku Fundacji im. M. Oczapowskiego.  Oto ich tytuły:

1. OLSZTYN UNIWERSYTECKI. Historia – Wspomnienia – Refleksje. Praca pod redakcją Andrzeja Farugi.

2. OLSZTYN UNIWERSYTECKI. Z Kortowa Rodem. Praca pod redakcją Andrzeja Farugi i Bolesława Pilarka.

3. OLSZTYN UNIWERSYTECKI. Nauka Praktyka, Absolwenci. Praca pod redakcją Andrzeja Farugi i Bolesława Pilarka.

4. W kortowskim kręgu. Praca pod redakcją Bolesława Pilarka.

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów powiadomił o tym wydarzeniu Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia i prof. dr. hab. Zdzisława Ciećkę, przewodniczącego Rady Fundacji oraz powołał komisję w składzie: dr. inż. Janusz Lorenz, wiceprezes Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Zaproszenie

Kluby branżowe „Kresowiacy” i „Zootechnicy”

Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

zapraszają

30.06.2022 r.

na spotkanie integracyjne

Klubów branżowych i regionalnych Stowarzyszenia Absolwentów UWM

 

Część I. 15.30 Zwiedzanie Muzeum Prof. Janiny Wengris – „Cioci Wengris” Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Zaproszenie na zjazd absolwentów Wydziału Zootechnicznego 1971

KORTOWO WZYWA NAS/WAS!!!

Nasze ustalenia:

  • Spotykamy się licznie w Kortowie w dniach 3-4.09.2022 r.
  • Koszty zjazdu skalkulowane zostały na kwotę 235 zł od osoby (x2 w przypadku osoby towarzyszącej) plus koszt noclegów w pokojach DS. 7 (pokój 1 os. – 80 zł, pokój 2 os. – 120 zł), które każdy uczestnik opłaci sam po przyjeździe.
  • Przy organizacji zjazdu korzystamy z usług Fundacji im. M. Oczapowskiego, działającej w Kortowie z inicjatywy Stowarzyszenia Absolwentów UWM.
  • Wypełnioną „Kartę zgłoszeniową” oraz kopię dowodu wpłaty prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dn. 4.08.2022 r. na adres: Fundacja im. M. Oczapowskiego, ul. Heweliusza 14, 10-724 Olsztyn–Kortowo. Pieniądze należy wpłacić na konto Fundacji: Bank Spółdzielczy w Szczytnie o/ Olsztyn 15 8838 0005 2017 0900 6771 0001, tytuł przelewu: Zootechnika 1971. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Z zebrania Zarządu Klubu Sympatycy Ziemi Świętokrzyskiej

W zebraniu Zarządu Klubu Sympatyków Ziemi Świętokrzyskiej, działającego przy Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego uczestniczyli: Zdzisław Ciećko prezes, Antoni Kwaśniewski, Andrzej Lubecki, Adam Szlachta, Adam Zięcik, wiceprezesi,  Zofia Benedycka, sekretarz,  Andrzej  Klasa, skarbnik Klubu oraz Bolesław Pilarek, prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM

Głównym celem spotkania było zapoznanie się z programem wycieczki organizowanej od 6 do 9 lipca w celu zwiedzania zabytków kulturalnych województwa świętokrzyskiego. Za organizację wycieczki jest odpowiedzialny Andrzej Lubecki. Kosz 4-dniowej wycieczki wyniesie 770 złotych plus cena biletów kolejowych z Olsztyna do i z Kielc do Olsztyna (zniżkowe w jedną stronę po 30 zł) oraz biletów wejściowych do zwiedzanych obiektów (łącznie około 180 zł od osoby). Oto numer telefonu kontaktowego do Andrzeja Lubeckiego- 503 819 305.

5 czerwca w Podłężu w powiecie pińczowskim, województwo świętokrzyskie odbyła się promocja monografii rodzinnej wsi  autorstwa Kazimiery Atamańczuk i Bolesława Pilarka (byłych pracowników UWM i członków Klubu) oraz Krzysztofa Wątorka pod tytułem „Podłęże we wspomnieniach i twórczości ludowej”.  Wystąpiło kilka zespołów artystycznych  i autorzy  wręczyli książki mieszkańcom wsi ( po jednej na dom).

Uroczystość prowadziła Monika Atamańczuk sołtys, a w kapeli „Swoje chłopy„ wystąpił jako solista jej ojciec Jarosław, który jest synem współautorki dr Kazimiery Atamańczuk. W imieniu autorów o kulisach  powstania monografii i  pozyskiwania na nią pieniędzy opowiedział współautor mieszkaniec Podłęża Krzysztof Wątorek.

Przed 12 laty odbyła się również uroczysta promocja pierwszej książki tych samych autorów, poświęconej rodzinnej wsi „Przechowane w pamięci”.

Zdzisław Ciećko

Brak komentarzy

Brak komentarzy

Informacje o wycieczce

ZAMEK CHĘCINY – JASKINIA RAJ – KIELCE – ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY – ŚWIĘTY KRZYŻ – ZAMEK KRZYZTOPÓR – Szydłów, Jedrzejów, Pinczów

Dzień 1

  • przyjazd do Kielc
  • wycieczka autokarowa: Zamek Królewski w Chęcinach – Jaskinia Raj – Kielce
  • nocleg i obiadokolacja w Kielcach lub okolicach

ZAMEK KRÓLEWSKI W CHĘCINACH

Jeden z najbardziej malowniczych polskich zamków, wzniesiony prawdopodobnie pod koniec XIII wieku. Obecnie zachowany jako trwała ruina w pełni udostępniona dla ruchu turystycznego. W ramach wycieczki – zwiedzanie zamku, opowieści o historii i legendach zamku oraz  wejście na jedną z dwóch wież widokowych z zapierającymi dech widokami Gór Świętokrzyskich i Ponidzia. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Ojciec Benedykt Belgran, kapelan rybaków nie żyje

Ojciec Benedykt Belgrau OCD zmarł 30 maja, w wigilię 33. rocznicy święceń kapłańskich. Pochodził z Kaszub. Przeżył 66 lat, a w Zakonie Karmelitów Bosych niemal 39. Pełnił funkcje przeora w Wadowicach i w Krakowie – Prądniku, rekolekcjonisty i misjonarza ludowego. Jest autorem m. in. rozważań „Szkaplerza się trzymajmy” czy książeczki dla dzieci „Szkaplerz naszej Matki”. Był opiekunem Stowarzyszenia Przyjaciół o. Rudolfa Warzechy w Wadowicach i animatorem Rodziny Szkaplerznej. Pełnił ponadto funkcję wicedyrektora Wydawnictwa Karmelitów Bosych. W Krakowie był m. in. kapelanem dwóch domów pomocy społecznej. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Przemówienie JM Rektora prof. dr. hab. Jerzego Przyborowskiego podczas Święta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Panie i Panowie Parlamentarzyści, Panie Wojewodo, Panie Marszałku, Pani Prezydent, Ekscelencje, Magnificencje, Dostojni Goście podług stanowisk, tytułów i godności! Dostojny Senacie! Drodzy Studenci i Doktoranci!Droga Społeczności Akademicka, Szanowni Państwo!

Dzisiejsza uroczystość to jedno z najważniejszych wydarzeń dla naszej Wspólnoty Akademickiej, dlatego z radością i nieskrywaną dumą, pierwszy raz w tej kadencji obchodzę wraz z Państwem święto  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Spotykamy się w niezwykłym czasie. Z jednej strony z radością witamy bowiem powrót do normalności, którą przez długi czas zakłócała nam pandemia. Studenci w 100 % wrócili na Uczelnię, realizujemy zajęcia w aulach, salach ćwiczeniowych, pracowniach czy laboratoriach. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Święto UWM: prof. Jarina Turczyn – Honorowym profesorem

Po 2-letniej przerwie spowodowanej pandemią Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ponownie obchodził swe święto – bezpośrednio i bez ograniczeń.

Uczestnikami uroczystego posiedzenia Senatu UWM (1.06.) byli liczni goście – rektorzy i prorektorzy zaprzyjaźnionych polskich uczelni oraz prof. Natalia Czuchraj – prorektor Narodowego Uniwersytetu Politechnika Lwowska. Obecni byli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, służby zdrowia, organizacji i instytucji kultury, współpracujących z Uniwersytetem oraz księża katoliccy i grekokatoliccy.

Rektor na wstępie zauważył, że tegoroczne święto odbywa się w czasie szczególnym – po przerwie w obchodach spowodowanej pandemią i w czasie, gdy Rosja na Ukrainie toczy brutalną wojnę. Tej kwestii poświecił wiele uwagi. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

„Napoleon” naszych czasów

Kierowany przez prezesa prof. dr. hab. Stanisława Achremczyka Zarząd Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie zorganizował uroczysty jubileusz 80. urodzin  Senatora dr. Janusza Lorenza w Domu Polskim w Olsztynie. Uroczystość  zaszczyciło swoją obecnością wielu znakomitych gości na czele z marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego dr. inż. Gustawem Markiem Brzezinem.

Dr inż. Janusz Lorenz, syn Leona, leśnika z dziada pradziada, urodził się 28 marca 1942 roku w Kniażycach, w byłym powiecie przemyskim. Wychowanie w duchu patriotycznym zawdzięcza nie tylko rodzicom, ale także panom profesorom: Janowi Syrowatce i Pawłowi Kopczykowi - wybitnym pedagogom z Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy