Maj, 2022

Klub Regionalny „Kresowiacy”

Stowarzyszenia Absolwentów UWM

oraz Klub Seniora ZNP w UWM

zapraszają

w środę: 8.06.2022 r. o godz. 15.30

na film

o Abp Edmundzie Piszczu, dr h.c. UWM

z komentarzem

prof. dr hab. Stanisława Achremczyka

Miejsce spotkania:

Klub pracowniczy „Baccalarium”

ul. Prawocheńskiego 4

Kortowo

Brak komentarzy

Życiorys Stanisława Hellera

Szanowny Panie Redaktorze,

W załączeniu przesyłamy rodzinny materiał historyczny, który – jeśli Pan Redaktor uzna za stosowne, to można ten tekst wykorzystać w czasopiśmie Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie 5 plus X. Jest to własnoręcznie napisany życiorys naszego Ojca, który najprawdopodobniej powstał w drugiej połowie lat 40 ubiegłego wieku, a został dopiero niedawno odnaleziony przez naszą siostrę Barbarę Komisarek. Tekst ten może być interesujący dla czytelników 5 plus X ze względu na związki naszego Ojca z Kortowem i bezpośrednie konsekwencje dla nas, czyli Jego synów, którzy między innymi z powodu Jego aktywności zawodowej podejmowali decyzje o studiach w Olsztynie.

Jak zapewne Pan Redaktor pamięta nasz Ojciec w latach 1965-1968 był trenerem sekcji jeździeckiej w LKS Rodło Pozorty, Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Pamięci Aleksandra Wołosa

Dopuszczał ryby do głosu

Pamięć o Aleksandrze Wołosie (1934-2014), znakomitym artyście-satyryku, rysowniku, grafiku i malarzu wywodzącym się z kortowskiego środowiska naukowego, kultywuje olsztyńskie środowisko satyryków i dziennikarzy (A. Wołos był m.in. członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich). Od czterech lat organizują oni ogólnopolski konkurs na rysunek prasowy imienia Aleksandra Wołosa. Są to oczywiście prace satyryczne na aktualne tematy. Niedawno zakończyła się czwarta edycja tego konkursu.

Nagrodzone prace można obejrzeć nie tylko na portalach stowarzyszeń plastycznych i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP, ale na licznych pokonkursowych wystawach w Olsztynie i różnych zakątkach kraju. Kolejny wernisaż zaplanowano na 26 marca w Olecku, w Galerii Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa. Kuratorem wystawy jest Waldemar Rukść. Tradycyjnie wystawiane są też wybrane prace patrona konkursu. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Złote Dyplomy dla pierwszych absolwentów

Miłość do Kortowa, duma z Uniwersytetu

W lach 20. ubiegłego wieku – jak przypomniał prof. dr hab. Zygmunt Wyrzykowski – lekarze absolwenci Lwowskiej szkoły Weterynaryjnej zapoczątkowali trady­cję wręczania Złotych Dyplomów podczas specjalnej uroczystości*. W tym roku do tej tradycji nawiązali pierwsi absolwenci ówczesnego Wydziału Weterynaryj­nego Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Patronat nad uroczystością objął dr inż. Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Uro­czystość poprzedziła msza w kościele pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu, którą odprawił proboszcz ks. kanonik Mirosław Hulecki. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Wsparcie dla naszego absolwenta

Drogie Koleżanki i Koledzy Absolwenci,
przygotowuję się do nagrania kolejnej CD, a właściwie dwóch CD z kolędami w opracowaniu Stanisława Niewiadomskiego.
W ostatnich latach próbowałem pisać wnioski grantowe do różnych instytucji, pisałem też przeróżne pisma-prośby…
Niestety bezskutecznie, mimo wysokich ocen specjalistów.
Postanowiłem po raz kolejny nagrania realizować z własnych środków i z pomocą Przyjaciół, Sponsorów…
Dlatego proszę moich Przyjaciół i Znajomych o wsparcie mojej kolejnej inicjatywy – sesji nagraniowej i wydaniu dwóch CD z kolędami w opracowaniu S. Niewiadomskiego:
Będę wdzięczny za rozpropagowanie mojej prośby wśród znajomych.
Pozdrawiam serdecznie
ks. dr hab. Zbigniew Stępniak, prof. UWM
Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
Wydział Sztuki
Instytut Muzyki

Duszpasterz Środowisk Twórczych Archidiecezji Warmińskiej

 

Brak komentarzy

Majowa wystawa Janusza Bieńkowskiego

W Galerii Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Bibliotece Uniwersyteckiej zaprezentowano wystawę rysunku tuszem pana mgr Janusza Bieńkowskiego, wieloletniego pracownika UWM, a także członka i zarazem wiceprzewodniczącego Grupy Artystycznej Rezerwy Twórczej A*R*T , skupiającej byłych i obecnych pracowników UWM. Pasją Janusza Bieńkowskiego jest rysunek, szczególnie tuszem, interesuje się też grafiką. Zajmują go tematy pejzażu krajobrazowego i architektonicznego. Pan Janusz jest znany w środowisku artystycznym Olsztyna ze swojej twórczości poetyckiej a także muzycznej. Często prezentuje swoją poezję śpiewaną,  akompaniując sobie na gitarze podczas koncertów w środowisku akademickim, w Olsztynie  i innych miastach jak: Reszel, Bałdy czy Barczewo. Wydał kilka tomików wierszy m.in. „Szepty duszy”. Uczestniczy w plenerach artystycznych. Interesuje się też historią Warmii i Mazur. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Laury dla najlepszych

Od 19 lat marszałek województwa warmińsko-mazurskiego przyznaje laury „Najlepszym z Najlepszych”, żeby uhonorować mieszkańców Warmii i Mazur, którzy na arenach  krajowej, europejskiej i światowej swoimi osiągnięciami w poprzednim roku przyczynili się do promocji naszego regionu w kraju i na świecie. Dotychczas laurami uhonorowano ponad 430 osób, zespołów, instytucji, organizacji i przedsiębiorstw.

- Naszych laureatów  niezależnie od dziedziny – powiedział między innymi dr inż. Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego – wyróżnia przede wszystkim odwaga, determinacja i świadomość własnej wartości. Swoje talenty wykorzystują tak, że wyróżniają się w kraju, Europie i na świecie. Często realizują pomysły, na które nikt wcześniej na wpadł. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Diamentowy jubileusz studenckiego LZS w Pozortach

Od wielu lat z ulicy Dworcowej do Kortowa chodzę piechotą przez Pozorty. Co jakiś czas odżywają wspomnienia, gdyż jako student Wydziału Rolniczego WSR w Olsztynie we wrześniu 1963 r w lipcu 1964 roku odbywałem praktyki w uczelnianym Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Pozortach, do którego należały także fermy w Starym Dworze.   Z okna hotelowego pokoju widziałem boisko sportowe, na którym moi koledzy z roku Zbyszek Skinder, Henryk Hinc, Gienek Bloch, Henryk Antosiak i Jurek Konarzycki znakomicie grali w piłkę w miejscowym zespole LZS, awansując do klas B i A, a następnie do III ligi. Przez wiele lat, gdy przechodziłem obok tego miejsca ładnym chodnikiem zamiast stadionu (który później został gruntownie zmodernizowany) widziałem „chwastowisko”, a tuż za nim popadający w ruinę hotel, a dalej w miejscu zarybionego oczka wodnego zaśmiecone i miejscami zarośnięte bagienko. Kiedyś o porządek w tym ogrodzonym i zarybionym zbiorniku wodnym (pracownicy RZD hodowali karpie na święta) dbał kierownik gospodarstwa, późniejszy poseł i senator, a obecnie emerytowany profesor Marian Kozłowski. Dziś w tym miejscu stadionu wbudowano halę sportową i nowe boisko. Inwestycje w toku.  Zebrało mi się na wspomnienia. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Laureat konkursu Rzecznika Finansowego

„Odwrócona hipoteka jako alternatywa finansowa dla seniorów” taki tytuł ma praca licencjacka Radosława Kajkowskiego – absolwenta ekonomii na WNE – laureata III miejsca w V edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego.

Rzecznik nagradza w nim najlepsze rozprawy habilitacyjne, doktorskie oraz prace magisterską i licencjackie z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym. W kategorii praca licencjacka startowało 14 osób. Promotorką pracy Radosława była dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka z Katedry Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

- Temat wybrałem wspólnie z panią doktor. To było na początku seminarium, gdy pokazywaliśmy nasze prezentacje – opowiada Radosław. – Pomyślałem, że to dobry temat w czasach, w których społeczeństwo się starzeje. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Mgr inż.Henryk Akus nie żyje

Ostatnio pożegnaliśmy  mgr. Inż. Henryka Akusa, absolwenta Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie z roku 1980. Osobę pracowitą  i szanowaną w naszym środowisku.

Przez wiele lat był dyrektorem POLMOZBYTU w Olsztynie. W kolejnych latach kierował transportem mleczarskim. Najpierw był kierownikiem Zakładu Transportu Mleczarskiego w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Olsztynie, a później przez wiele lat był prezesem Spółdzielni Transportu Mleczarskiego „TRANSMLECZ” w Olsztynie. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy