Marzec, 2022

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jego Ekscelencji Księdza Biskupa seniora dr. Edmunda Piszcza, doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, honorowego członka Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz wieloletniego członka Rady Fundacji im. M. Oczapowskiego.

W naszej pamięci na zawsze pozostaną spotkania, podczas których Jego Ekscelencja dzielił się z nami swoją głęboką mądrością, wrażliwością i dobrem.

Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom i Archidiecezji Warmińskiej wyrazy szczerego współczucia składają:

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

Zarząd i Rada Fundacji im. M. Oczapowskiego

oraz zespół redakcyjny „5 plus X”.

Brak komentarzy

Arcybikup Senior dr. Edmund Piszcz nie żyje

MIŁUJMY CZYNEM i PRAWDĄ

 

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jego Ekscelencji Księdza Biskupa seniora dr. Edmunda Piszcza, doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, honorowego członka Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz wieloletniego członka Rady Fundacji im. M. Oczapowskiego. Przeżył 93 lata. Był 49. biskupem warmińskim i pierwszym arcybiskupem  metropolii warmińskiej. Aktywnie posługiwał do ostatnich dni Jego ewangelicznym przesłaniem było „Miłujny czynem i prawdą”.

Msza św. pogrzebowa  odbyła się  w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie. Przewodniczył jej arcybiskup dr Józef Górzyński, który między innymi powiedział, Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Z zebrania Warmińsko-Mazurskiego Koła Maczierzy Ziemi Cieszyńskiej

Korzenie organizacji absolwenckich

Po kilkumiesięcznej przerwie, spowodowanej obostrzeniami związanymi z epidemią koronawirusa, Warmińsko-Mazurskie Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej wznowiło swoje comiesięczne spotkania w klubie Bacallarium. Spotkanie odbyło się jak zawsze w drugi wtorek miesiąca i tym razem wypadło w dniu 8. marca. Na zebraniu pojawiło się liczne grono członków, spragnionych cyklicznych spotkań. Dojechał również Wojciech Pala, członek Koła, mieszkający obecnie w Środzie Śląskiej. Po otwarciu zebrania i odśpiewaniu „Płyniesz Olzo …” prezes stowarzyszenia, Krzysztof Kozłowski, złożył wszystkim kobietom najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta i wręczył każdej z nich po kwiatku. Jako że jedna z członkiń koła MZC, pani Bogumiła Guziur, w niedalekiej przeszłości obchodziła swoje okrągłe urodziny, prezes wręczył szacownej Jubilatce naręcze kwiatów, a zebrani uczcili ten fakt gromkim  „Sto lat”. Przy lampce szampana i urodzinowym torcie prowadzono ożywione rozmowy na różne tematy. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Brak komentarzy

Dr inż. Irena Rapczyńska – w naszej pamięci

Irena Rapczyńska, z domu Sawuła, urodziła się w Pruszczu, powiat Świecie, w 1934 r. Ukończyła Technikum Ekonomiczno-Kolejowe w Bydgoszczy (1953 r.). Krótko pracowała, jako referent bankowy w Okręgowej Dyrekcji Kolei Państwowych, a następnie podjęła studia na Wydziale Hodowli Zwierząt Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, które ukończyła ze stopniem inżyniera w 1959 r. Na studiach poznała przystojnego bruneta – Tadeusza Rapczyńskiego, studenta Wydziału Mleczarskiego, za którego wyszła za mąż po ukończeniu studiów. Zamieszkali w Olsztynie. Przez pewien czas Irena dojeżdżała do pracy w Inspektoracie Oświaty w Działdowie, a następnie w Biskupcu, gdzie pracowała jako nauczyciel. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Z obrad Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

- Za nami kolejne w tym roku posiedzenie Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Rozmawiamy z rekto­rem UWM Panem profesorem Jerzym Przyborowskim, dzień dobry.

-    Dzień dobry Panu, dzień dobry państwu.

-    Panie Rektorze, senat zajął wyraźne stanowisko w stosunku do tego, co dzie­je się w tej chwili za naszą wschodnią granicą – w stosunku do agresji Rosji na Ukrainę.

-    Tak, zaproponowałem wysokiemu senatowi stanowi­sko w sprawie barbarzyńskiego aktu, z jakim mamy do czynienia. Z napaścią na suwerenny niepodległy kraj przez Rosję. Jestem tak wstrząśnięty, że trudno jest mi o tym mówić. Natomiast oprócz stanowiska senatu orga­nizujemy też szereg akcji związanych z pomocą studen­tom, pracownikom z Ukrainy, Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Stanowisko Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie potępienia aktu agresji wobec niepodległej Ukrainy oraz solidarności z Narodem Ukraińskim

Federacja Rosyjska łamiąc wszelkie normy prawa międzynarodowego, dokonała zbrojnej agresji na nie­podległą Ukrainę. Ten zbrodniczy akt jest kontynuacją wcześniejszych wrogich działań, takich jak zajęcie Krymu oraz utworzenie na terytorium Ukrainy mario­netkowych, samozwańczych Republik Ługańskiej i Donieckiej. Ta imperialna polityka realizowana za pomocą narzędzi militarnych stanowi poważne zagrożenie również dla innych krajów naszego regiony, a w dalszej perspektywie również dla ukształtowanego porządku światowego. Wywołana przez Rosję wojna pozbawia życia niewinnych ludzi na Ukrainie, już destabilizuje międzynarodowe stosunki ekonomiczne, wywołując poważne zagrożenie obniże­nia warunków życia milionów ludzi, a w przyszłości może też spowodować skutki w katastrofalnej skali. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Podstawą nauka, badania i osiągnięcia naukowe

19 lutego kolejny raz obchodziliśmy Dzień Nauki Polskiej. To nowe święto ustanowione w 2020 roku, ale ważne, bo o pracy naukowców w naszym kraju warto przypominać. Naszym rozmówcą był Pan profesor Jerzy Przyborowski, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

-    Jak Pan ideę tego święta rozumie? Dlaczego to jest tak istotne by o naukow­cach przypominać?

-    Ja może nawiążę do tego, o czym Pan powiedział na początku, czyli warto jest przekazywać informacje, co naukowcy robią, jaki dostarczają wkład do rozwoju, sze­roko rozumianego rozwoju nie tylko gospodarczego, ale też społecznego. Natomiast, co jest bardzo istotne i ostatnio myślę bardzo, bardzo na czasie, to budowanie czy podtrzymywanie autorytetu nauki, autorytetu naukowców, Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Doc. dr hab. Romuald Łojko

Są dwa życzenia, spełnienie, których może dać rzeczywiste szczęście człowiekowi – być użytecznym i mieć spokojne sumienie” – pisał w swoim czasie L. N.Tołstoj.

Romuald Łojko urodził się 16 października 1937 roku w Pińsku w Brzeskim Obwodzie w rodzinie urzędniczej pochodzenia szlacheckiego. W jego rodowodzie znajduje się „ wypis z księgi wieczystej byłego Mińskiego Sądu Miejskiego z lat 1640 – 1649 z uzyskania pierwszego nadania szlacheckiego za zasługi tytułu Polowego Generała przez króla Wielkiego Księstwa Litewskiego i Polskiego Władysława Jagiełły od 16 lutego 1644 roku dla szlachetnego Stanisława Łojko”. Na szlacheckim herbie ojca Edwarda Łojko (leśniczego leśnego departamentu powiatu pińskiego jest zapieczętowany wąż trzymający w gębie jabłko a na szlacheckim herbie matki, nauczycielki Anny Pisarskiej (z rodu Skirmuntów) dąb. Czyż nie te geny określiły silne pragnienie Romualda do nauki, zamiłowania do przyrody, rodzimego zakątka, historii, sztuki, poezji? One to powodowały, że jego cechy były kulturalne, inteligentne, dobroć, zainteresowanie pracą i skromność. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

życzymy wszystkim Paniom dużo zdrowia i rodzinnego szczęścia. Niechaj znikną wszystkie problemy i kłopoty związane z pandemią, spełnią się plany zawodowe i marzenia oraz nigdy nie znika uśmiech z Pań twarzy. Niech Wasze domostwa szerokim łukiem omijają nieżyczliwi ludzie, wszelkie nieszczęścia i przykrości.

Zarząd Stowarzyszenie Absolwentów UWM w Olsztynie

Fundacja im. M. Oczapowskiego

Redakcja „5 plus X”

 

Mamy kolejne święto kochanych kobiet.

Za witrynami kwiaciarni rewia kwiatów.

W jakim kolorze wybrać kwiat czy bukiet?

Te symbole nie wymagają wielu słów.

Białe to szlachetne i szczere uczucia.

Błękitne, niebieskie to wierność na zawsze.

Czerwone miłość, namiętności, pożądanie.

Różowe symbol przyjaźni i życzliwości.

Zielone nadzieja, szczerość i kompromis.

Żółte to symbol złości, zazdrości i zdrady.

Fioletowe żal i definitywny koniec.

Dam bukiet żółtych i czerwonych,

Gdyż przynoszą radość i szczęście.

Paweł Podłęski

Brak komentarzy