Listopad, 2021

To artysta drży w ekstazie przy swojej palecie

Tematyka malarstwa Teresy Kosman jest rozległa: przyroda, kwiaty, zwierzęta, jednak najważniejszym motywem są portrety, to właśnie w nich autorka realizuje się jako malarka. Czasem wydaje się, że osobę portretowaną otacza szczególnym kultem, tak, jakby chciała oddać należną jej cześć za misję pełnioną w swoim życiu.

W treści przekazu sporadycznie zobaczymy symbole. Nie zobaczymy też stałych elementów czy metafor, ale realizm. Wydaje się, że to właśnie on przyczynia się do wciąż zwiększającej się liczby miłośników i odbiorców takiego malarstwa. Całości przekazu dopełnia wręcz obsesyjna uwaga malarki, skierowana na oczy, które gdzieś pędzą, myślą, śpiewają, tańczą albo śmieją się. Wędrówka po zakamarkach portretu zawsze dostarcza mi psychologicznej, intelektualnej i estetycznej przyjemności. W każdej malarskiej pracy zamknięta jest jej pasja: trud i radość tworzenia.

Obrazy Teresy Kosman budziły mnie niejeden raz. Przyspieszały na tyle bicie serca, że słyszałam w skroniach szum krwi. Boję się zamieniać je w słowa, ale… to się już stało. Prezentowane ostatnio  płótna, na wystawach zatytułowanych „Osadnictwo powojenne w Olsztynie” /Warmia i Mazury/ oraz  ”Spopieleni”, nie przyniosły mnie, dziecku wojny, ukojenia, ale wielce wzruszyły i poruszyły. Powstałe wiersze są jakby ich ilustracją, a dla ofiar wojny mogą być swoistym requiem. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Podczas Walnego Zebrania w dniu 21 września 2021 roku wybrano nowy Zarząd Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie w składzie:
• prof. dr hab. Stanisław Achremczyk (prezes)
• prof. dr hab. Norbert Kasparek (wiceprezes)
• dr Jan Chłosta (wiceprezes)
• mgr Tadeusz Baryła
• prof. dr hab. Józef Górniewicz Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Medal za krzewienie kultury rolnej

Bolesław Tołłoczko najpierw gospodarował sam, jako dyrektor, dzierżawca i właściciel dzierżawca. Współpracował z licznymi placówkami naukowymi i Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. Wdrażał najnowsze osiągnięcia nauki we własnym gospodarstwie. Był starostą wojewódzkich dożynek i laureatem licznych nagród. Jest osobą szanowaną w gminie, województwie i kraju.

Później dołączyła do niego córka Agnieszka, która z czasem przejęła gospodarstwo. Wspólnie powiększyli gospodarstwo i utworzyli na szkotowskich piaskach oazę kultury rolnej, którą odwiedzały liczne wycieczki krajowe i zagraniczne. Pewien Holender nawet powiedział, że polscy rolnicy zamiast do Holandii powinni przyjeżdżać do Szkotowa, żeby się uczyć, jak gospodarować na najwyższym poziomie na słabych glebach. Za granicą tego się nie nauczą. Wiceprezydent Krajowej Izby Rolniczej we Francji stwierdził, że oni produkują drożej. Natomiast Niemcy dziwili się, że na takich glebach można wyżyć bez ulg i dotacji. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Pięcielocie Niezależnego Związku Zawodowego PRAWDA

W Kortowie 28.10.2021 r. w Klubie Absolwenta „ARTON” odbyła się uroczystość 5-lecia rejestracji Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie PRAWDA. Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu znakomitych gości na czele z: prorektorem ds. rozwoju i polityki finansowej dr. hab. Mirosławem Gornowiczem, prof. UWM, kanclerzem mgr inż. Bogusławem Stecem, dyrektorem gabinetu rektora dr. inż. Wiesławem Jastrzębskim, prof. dr. hab. Zdzisławem Madejem, dr. Felikssem Walichnowskim, dr. inż. Bolesławem Pilarkiem, red. Adamem Sochą.

Po powitaniu gości wykład „Prawda w dialogu i życiu społecznym” wygłosił prof. dr hab. Zdzisław Madej (opublikowany niżej). Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

W Dniu Wszystkich Świętych na grobach Przyjaciół zapaliliśmy znicze pamięci i poszanowania

Każdego roku, w ostatnich dniach października przed Dniem Wszystkich Świętych i Zaduszkami, delegacja członków zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie w składzie: mgr inż. Maria Bentkowska, mgr Agnieszka Szulich i dr inż. Bolesław Pilarek, czcząc pamięć zmarłych absolwentów, odwiedza groby absolwentów zasłużonych dla Stowarzyszenia.

27 października zapalono znicze na Cmentarzu Komunalnym w Olsztynie. Delegacja odwiedziła groby m.in.: byłych prezesów Zarządu  Stowarzyszenia Absolwentów UWM – prof. dr hab. Zbigniewa Śmietany i prof. zw. dr hab. Andrzeja Farugi, dr h.c. oraz ks. infułata Juliana Żołnierkiewicza, prof. dr hab. Mariana Kozłowskiego, dr inż. Ryszarda Pałacha, mgr inż. Eugeniusza Nowickiego, mgr inż. Edwarda Misiarczyka, mgr inż. Jolanty Sosnowskiej, prof. dr. hab. Jerzego Chodania i wielu innych. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy