Październik, 2021

Serdecznie gratulujemy

W Olsztynie odbył się VI Wojewódzki Zjazd Delegatów Polskiego Stronnictwa Ludowego na Warmii i Mazurach. Nowym prezesem Zarządu Wojewódzkiego PSL został dr inż. Gustaw Marek Brzezin, który jest także Honorowym Członkiem Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie.

Nowy-stary prezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego na Warmii i Mazurach będzie dalej pełnił swoja funkcję, którą objął w 2016 r. Gustaw Marek Brzezin zapowiedział, że będzie prowadził racjonalną politykę dla Warmii i Mazur.

Serdecznie gratulujemy

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów

Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Brak komentarzy

Statuetki Króla Sielaw wręczone

Gdzie ta keja?

Wiosną tego roku zarząd Klubu Rybaków Stowarzyszenia Absolwentów UWM w celu wyróżnienia osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla rybactwa i akwakultury oraz rybołówstwa ustanowił specjalną nagrodę honorową w postaci statuetki i dyplomu Króla Sielaw. Pierwsze zostały wręczone we wrześniu 2021 r. Otrzymały je placówki naukowe: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie (IRS) i Morski Instytut Rybactwa – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni (MIR).

Okazją do wręczenia tych skromnych absolwenckich wyróżnień były piękne jubileusze: 70-lecia IRS i 100-lecia MIR. Instytut w Olsztynie nosi imię jego założyciela, a także współzałożyciela i profesora Wydziału Rybackiego w ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczej – od tego faktu w br. także minęło 70 lat! Wydział istniał w Olsztynie 15 lat, w 1966 roku podzielono go, przenosząc „morską” część do WSR w Szczecinie. Pamiętają o nim jego olsztyńscy absolwenci – w Kortowie przebywali do 1968 roku, „wypłynęło” ich w sumie ponad dwa tysiące. To właśnie na ich wniosek powstała nagroda Króla Sielaw. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Plastyczny ruch w Kortowie ma już ponad 50 lat!

Artystyczna Rezerwa Twórcza (A*R*T) doczekała się swego 10-lecia. Jubileuszową wystawę otwarto w Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej 14 października, jak zwykle w dniu Święta Edukacji Narodowej.

Podczas wernisażu wspominano zmarłych członków grupy, ale nie wszyscy wiedzą, że niektórzy z nich, jako studenci i pracownicy, byli prekursorami wystaw plastycznych w Kortowie już na przełomie lat 60/70. XX wieku, a wiele lat potem – współzałożycielami grupy A*R*T.

Owo przypomnienie należy się tym bardziej, że: 1) w tym roku obchodzimy 70-lecie powstania pierwszej polskiej wyższej uczelni na Warmii i Mazurach, jaką była Wyższa Szkoła Rolnicza; 2) kształcenie i pobyt na WSR nie ograniczały się tylko do orki, przerabiania mleka na masło i sery, chowu zwierząt, lecz także do zapoznania studentów z różnymi dziedzinami sztuki i zachęcania ich do uprawiania artystycznego hobby. Przy okazji swe talenty plastyczne odkrywali pracownicy uczelni, wśród których znany był już rysownik Aleksander Wołos, fotografik Jerzy Waluga i, popularny naukowy kreślarz, Marian Michałowski. Artystyczne korzenie uniwersyteckie tkwią więc w WSR głęboko. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Osiemdziesięciolecie profesora Zbigniewa Puchajdy

Nauka pod rękę z gospodarką

Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsz­tynie i Instytut Północny im. Woj­ciecha Kętrzyńskiego zorganizo­wały spotkanie z okazji 80. roczni­cy urodzin prof. dr. hab. Zbignie­wa Puchajdy. Uroczystość, której przewodniczył prof. dr hab. Sta­nisław Achremczyk, prezes Towa­rzystwa Naukowego im. Wojcie­cha Kętrzyńskiego w Olsztynie, zaszczyciło swoją obecnością wielu znakomitych gości w oso­bach: marszałka województwa warmińsko-mazurskiego dr. inż. Gustawa Marka Brzezina, byłego marszałka Andrzeja Ryńskiego, prorektora Uniwersytetu Warmiń­sko-Mazurskiego prof. dr. hab. Mirosława Gornowicza, dziekan Wydziału Bioinżynierii Zwierząt prof. dr hab. Urszuli Czarnik, dyrektora Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego dr. Jerzego Kiełbika, znanego lekarza onkologa Stanisława Niepsuja, dr. Jana Chłosty, dyrektora Biura Sejmiku Warmińsko-Mazur­skiego Wiktora Marka Leyka, prof. dr. hab. Janusza Jasińskiego, dr. inż. Janusza Lorenza, byłego wojewo­dy, dr. inż. Bolesława Pilarka, prezesa Zarządu Stowa­rzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmiń­sko-Mazurskiego w Olsztynie, prof. dr hab. Krystyny Skibniewskiej, prof. dr. hab. Janusza Guziura i brata jubilata dr. Józefa Puchajdy. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Jubileusz Artystycznej Rezerwy Twórczej

10 lat tworzenia piękna

,,10 lat tworzenia piękna” to tytuł albumu oraz jubileuszowej wystawy Artystycznej Rezerwy Twórczej. Nad całością przedsięwzięć patronat honorowy objął JM Rektor UWM dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM. Ekspozycję można oglądać w Bibliotece Uniwersyteckiej do 20 grudnia 2021. Swoje prace artystyczne zaprezentowały 32 osoby. Niektóre z nich wyróżnione zostały podczas różnych konkursów jak np.: obrazy Doroty Czaplickiej, która jest laureatką nagród Ministra Obrony Narodowej. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Profesorowie Teresa Maria i Mirosław Łagunowie

Są od 1966 roku szczęśliwym małżeństwem. Mają troje dzieci: Dariusza, Wandę i Agnieszkę, czworo wnucząt: Mateusza, Łukasza (z żoną Patrycją), Marcina i Zuzannę oraz prawnuczkę Gabrysię. Oboje ukończyli stu­dia w kortowskiej uczelni. On Wyższą Szkołę Rolniczą w 1961, a ona już ART w 1976. Oboje pracowali w macie­rzystej uczelnio i uzyskali stopień doktora i doktora habilito­wanego oraz tytuł profesora. Syn Dariusz, dr n. ekon. inż. ukończył studia na Wydziale Geodezji i Gospodarki Prze­strzennej ART, pracował jako adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych w latach 2002-2020. Córka Wanda dr n. technicznych, inż. ukończyła studia na Wydziale Architek­tury Politechniki Gdańskiej. W latach 2001 -2005 pracowała na UWM, wspierając architekturę krajobrazu. Córka Agnieszka, mgr inż. arch, ukończyła Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej. Współprojektowała i nadzorowała budowę terminala w Szymanach. Obecnie pracuje w Szymanach, nad­zorując inwestycje. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Szanowni Państwo

pandemia zamknęła nas w nowej przestrzeni między przeszłością a przyszłością. Nie możemy robić tego, co mamy zapisane w statutach Stowarzyszenia i Fundacji, a więc organizować zebrań Zarządu Stowarzyszenia i Klubów oraz zjazdów, Święta i Balu Absolwentów. Nie możemy robić tego, co w ostatnich kadencjach zapisano w zadaniach dla jednego, a następnie dla trzech wiceprezesów, czyli podjęcia kompleksowej współpracy z władzami wydziałów i samorządu studenckiego oraz studentami drugiego stopnia studiów. Nie mogliśmy także prezentować swoich dokonań podczas imprez organizowanych przez Uniwersytet, wydziały i innych organizatorów. Pozostało nam poszukiwanie impulsów do dalszej działalności w dotychczasowych dokonaniach oraz analizowanie popełnionych błędów, aby się ustrzec przed popełnieniem podobnych. Mogliśmy także uhonorować dokonania poprzedników publikacjami w „5 plus X”, posadzeniem dębów pamięci, zainstalowaniem specjalnych tablic i przygotowaniem wystawy „Węgierskie Akcenty w Kortowie”. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Brak komentarzy

ZAPROSZENIE

Zarząd
Klubu branżowego „Zootechnicy”
Stowarzyszenia Absolwentów UWM
zaprasza
Członków Klubu
na wyjazdowe spotkanie
koleżeńskie do Fermy Jeleniowatych
Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii PAN
w Kosewie.
Spotkanie odbędzie się
we wtorek 26 października 2021 r.
Wyjazd o godz. 9.00 z parkingu
przy starej pętli
autobusowej w Kortowie.

W programie:
- Wprowadzenie – prof.dr.hab. Paweł Janiszewski z Katedry Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa UWM w Olsztynie
- wykład – Kierownik Stacji Badawczej mgr. inż. Marek Bogdaszewski
- zwiedzanie Fermy Jeleniowatych
W drodze powrotnej obiad w Borkach Wielkich.
Zainteresowani proszeni są o telefoniczne zgłoszenie swojego udziału do dnia 22 października (Pan Herbert Pieczkowski tel. 667 427 544; Pani Emilia Mróz 795 055 950;
Pan Zdzisław Szczepkowski 607 988 093)
Orientacyjny koszt wyjazdu 75zł/os.

Serdecznie zapraszamy!

Brak komentarzy

Po raz dwudziesty trzeci – inauguracja roku akademickiego

Przemówienie JM Rektora prof. dr. hab. Jerzego Przyborowskiego, prof. UWM

 

Szanowni Państwo!

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie po raz dwudziesty trzeci inauguruje nowy rok akademicki. Cieszę się, że możemy spotkać się dziś osobiście, tu, w auli Centrum Konferencyjnego, co – w dynamicznie zmieniającej się sytuacji epidemicznej – nie było takie oczywiste. Z wielką radością witam zatem wszystkich przybyłych na tę uroczystość gości i dziękuję za to, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie.

Za nami kolejny rok pandemii, który dostarczył nam wielu utrudnień, ale też wyznaczył nowe, nadzwyczajne zadania, choćby takie, jak dostosowanie się do nietypowych warunków pracy badawczej i kształcenia. Uniwersytet stawił czoła tym wyzwaniom, ponieważ był dobrze przygotowany organizacyjnie. Ogromne zasługi w tym zakresie mają wszystkie grupy tworzące naszą Wspólnotę: nauczyciele akademiccy, pracownicy inżynieryjno-techniczni, pracownicy administracji i obsługi, studenci i doktoranci. Dziękuję Wam za Waszą odpowiedzialną postawę i wytrwałość. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy