Lipiec, 2021

Profesor Zdzisław Ciećko

Zdzisław Ciećko urodził się 9 lutego 1942 roku w rolniczej rodzinie w Pawłowie leżącym między Wiślicą a Buskiem-Zdrojem w obecnym województwie świętokrzyskim. Ojciec technik rolnik prowadził niewielkie gospodarstwo i był gminnym agronomem. Zdzisław Ciećko jest absolwentem Technikum Rolniczego w Chrobrzu koło Pińczowa w woj. świętokrzyskim. W 1966 roku ukończył studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, a następnie odbył roczny staż pracy w Gospodarstwie Pomocniczym Technikum Rolniczego w Reszlu. Po stażu wrócił do macierzystej uczelni, do tworzonej przez ówczesnego doc. dr hab. Teofila Mazura Katedry Przyrodniczych Podstaw Urządzeń Rolnych na Wydziale Geodezji i Urządzeń Rolnych. Pracę zaczął na etacie asystenta naukowo-dydaktycznego. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

O dobrym mistrzu

…Zły to mistrz,

którego nie prześcigną uczniowie ”

 

Zbigniew Jerzy Wrześniowski urodził się 26 sierpnia 1931 roku we Lwowie. Szkołę powszechną rozpoczął we Lwowie w 1938 r. Latem 1943 roku, podczas czystek etnicznych na Ukrainie, matka wywiozła Zbyszka i siostrę na wieś (ojciec został zamordowany przez bolszewików w 1941 roku). W 1945 r. rozpoczął naukę w gimnazjum w Bieczu. Kontynuował w Krakowie. Liceum matematyczno-fizyczne ukończył w 1950 r. i zdał egzamin dojrzałości.

Z czasów krakowskich przygrywał do mszy w zastępstwie organisty w kościołach Mariackim i św. Brygidy. Wstąpił do ZMP. Z 27. brygadą Służby Polsce pracował w kopalni. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

To nie kolor – dr Teresa Kosman

To nie kolory drżą,

to artysta drży w ekstazie przy

swojej palecie – Marc Chagall

To nie kolory drżą

 

Dr Teresę Kosman, doktor nauk humanistycznych, od dziecka fascynowało światło, godzinami mogła oglądać chmury, intrygowała ją ich tajemniczość, ostrząc zmysły, wyrabiając poczucie piękna, kształtując uważność i wrażliwość. Z zachwytem obserwowała ojca rysującego portrety i wykonującego pocztówki świąteczne i marzyła, by pójść w jego ślady. Jakąż radość sprawiły jej pierwsze kredki, ofiarowane przez niego na urodziny! Rysowanie stało się dla niej sposobem na radzenie sobie w życiu, a tworzony barwny świat dawał odskocznię od szarej rzeczywistości. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Pożegnanie doktora Ryszarda Pałacha

15 lipca 2021 r. zmarł dr inż. Ryszard Palach. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się Mszą świętą w kościele pw. Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie. Uczestniczyło w niej liczne grono zasmuconych osób i 10 przewiązanych kirem sztandarów terenowych kół pszczelarzy. W skupieniu żegnali przyjaciela, kolegę ze studiów i wybitnego działacza społecznego. Po mszy nastąpiło wyprowadzenie urny z prochami zmarłego na Cmentarz Komunalny przy ul. Poprzecznej. Przed otwartą mogiłą zmarłego pożegnali:- Józef Zysk, prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie, Zdzisław Szczepkowski, kolega zmarłego z roku studiów, Piotr Czajkowski, prezes Koła Pszczelarzy w Olsztynie, Bolesław Pilarek, prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie, Krzysztof Kozłowski, prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Eryka Białłowicz, wiceprezes Klubu Branżowego Stowarzyszenia Absolwentów UWM „ Zootechnicy” w Olsztynie. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Najmłodszy w Stowarzyszeniu Absolwentów UWM – Klub Rybaków

Sprawozdanie z działalności w latach 2019-2021 r.

Klub Rybaków powstał w Olsztynie 17 sierpnia 2019 roku. Utworzyli go absolwenci byłego Wydziału Rybackiego/Rybactwa Morskiego/Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie oraz jego kontynuatorów w kortowskiej uczelni. Inicjatorzy postanowili działać w strukturach Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

W grupie inicjatywnej liczącej 11 osób byli głównie absolwenci rocznika 1963-68, niezwykle aktywnego społecznie także w czasie studiów. Są to: Barbara Chmura (Pisz), dr Franciszek Szajnowski (Łódź), Teresa Urban (Elbląg) i olsztynianie – Jadwiga Bogacz, Eugenia Murawska, Józef Libudzki, Jerzy Pantak (od dawna członek zwyczajny SA UWM), Jadwiga Rzeźnicka, Zofia Zinówko i Beata Świerzowska oraz prof. Janusz Guziur (absolwent z 1962 r.). Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Doktor Ryszard Pałach nie żyje

Głęboko zasmuceni żegnamy

Dr. inż. Ryszarda Pałacha,

prezesa Klubu „ZOOTECHNICY” Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie, wielce zasłużonego pszczelarza, który między innymi przez 2 kadencje był wiceprezydentem Zarządu Polskiego Związku Pszczelarskiego i jedną kadencję prezesem Zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie. Był także prezesem Koła Pszczelarzy i członkiem Sądu Koleżeńskiego. Był członkiem założycielem Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. W zarządzie tego koło przez dwie kadencje był sekretarzem.

Żonie Hannie, córce Joannie i wnuczce Zuzi oraz całej Rodzinie

Wyrazy najgłębszego Współczucia

składają

członkowie  Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 19 lipca 2021 r. o godz. 9.00 Mszą Świętą w kościele pw. Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie przy ul. Wyszyńskiego 11, po której nastąpi wyprowadzenie  na Cmentarz Komunalny przy ul. Poprzecznej.

Brak komentarzy