Styczeń, 2021

Informacja z zebrania Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie w dniu 22 stycznia 2021 r.

Z uwagi na panującą pandemię prezydium zarządu obradowało w ograniczonym składzie do 5 członków: dr inż. Bolesław Pilarek – prezes zarządu, prof. dr hab. Józef Tworkowski – wiceprezes, dr hab. Krzysztof Łożyński- wiceprezes, prof. dr hab. Jan Tywończuk – członek zarządu (współpracujący z wiceprezesem J. Lorenzem) i mgr inż. Jan Skamarski – sekretarz.

Bieżące zadania Stowarzyszenia przedstawił prezes dr inż. Bolesław Pilarek:

  1. Stowarzyszenie Absolwentów wystąpiło do JM Rektora prof. dr hab. Jerzego Przyborowskiego o wyrażenie zgody na uczczenie święta Przyjaźni Polsko-Węgierskiej i 65-lecia wydarzeń w październiku 1956 r., między innymi na zorganizowanie wystawy zdjęć z tamtego okresu, posadzenie dębu pamięci i zainstalowanie pod nim stosownej tablicy. JM Rektor prof.dr hab. Jerzy Przyborowski zaakceptował te wnioski.
  2. Zastanawiano się nad podjęciem działalności uzupełniającej program studiów. Między innymi przypomniano propozycję Fundacji  im. M Oczapowskiego z 2017 roku o utworzeniu Uniwersytetu dla absolwentów. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Państwu Amelii i Wojciechowi Wacewiczom

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Taty i Teścia

Barbarze Puszkin -Roganowskiej

z powodu śmierci

i Męża

Jana Roganowskiego

oraz

Amelii i Wojciechowi Wacewiczom

z powodu śmierci

Brata i Szawagra

Stanisława Wacewicza

Składają:

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie

oraz Rada i Zarząd Fundacji im. M. Oczapowskiego

 


Brak komentarzy

Z głębokim smutkiem i żalem  przyjęliśmy informację o śmierci

 

Pani Wandy Strzeżek

 

Wyrazy szczerego współczucia

mężowi prof. zw. dr. hab. Jerzemu Strzeżkowi, dr .h.c,

synom – dr. hab. Tomaszowi Strzeżkowi, prof. UWM i dr hab. Rafałowi Strzeżkowi, prof. UWM

oraz Rodzinie

 

składa

 

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Brak komentarzy

Wspomnienie o pierwszym pstrągarzu Polski

W dniu 5 stycznia 2020 r. w Gdyni-Redłowie pożegnaliśmy jednego z najznakomitszych ichtiologów praktyków polskiej akwakultury, twórcę potęgi pstrągowej ostatniego półwiecza, także znakomitego naukowca i wychowawcy młodzieży – profesora zw. KRZYSZTOFA GORYCZKĘ. Pochodził z królewskiego Krakowa, był absolwentem ostatniego (1959 r.) inżynierskiego rocznika olsztyńskiego wydz. Rybackiego WSR, skąd wyższa plejada wybitnych ichtiologów i naukowców, m.in. profesorowie Rajmund Trzebatowski, Ludmiła Stodolnik, Konstanty Lossow, ichtiolodzy dr Krzysztof Stasiniewicz, mgr Rogalski Tomasz czy mgr Zbgniew i Krystyna Girtschowtt. Długa to lista. Ze Zmarłym znałem się jeszcze z lat studiów, w olsztyńskim akademiku był rzadkim wędkarzem pstrągowym. Potem, w latach 60. poznałem Go bliżej, kiedy to wraz niedawno zmarłym prof. R. Bartlem życzliwie i gratisowo odsyłali nam do Ryb. Stacji WSR w Krakowie-Mydlnikach zwroty znaczków smoltów łososi i troci dunajeckiej, wypuszczanych do dopływów górnej Wisły. Pomimo żmudnego tworzenia w Trójmieście z wizją prof. S. Sakowicza, renomowanego centrum Hodowli pstrąga IRS, najpierw w ciasnej Oliwie, a potem Rutkach, Zmarły nie zaniechał kontaktów z macierzystym wydziałem, stale śledząc jego wielce kręte ścieżki rozwojowe. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Zarządzenie Nr 99/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany nazwy Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

ZARZĄDZENIE Nr 99/2020

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie zmiany nazwy Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zmianami), zarządzam, co następuje:
§ 1
Na wniosek Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, z dniem 1 stycznia
2021 roku, zmieniam nazwę Wydziału na Wydział Rolnictwa i Leśnictwa.
§ 2
Realizację Zarządzenia powierzam Dziekanowi Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz Kanclerzowi, każdemu według kompetencji.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
REKTOR
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

Brak komentarzy

Sześć celów strategicznych dla UWM

Spełnienie kryteriów konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” to jeden z głównych celów strategii rozwoju UWM na najbliższe lata. W styczniu projekt strategii zaopiniuje Rada Uczelni, a następnie rektor przestawi ją Senatowi UWM.

Przez ostatnie miesiące Kolegium Rektorskie UWM z inicjatywy rektora Jerzego Przyborowskiego przygotowywało nową strategię rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Znalazło się w niej 6 głównych celów strategicznych: spełnienie kryteriów konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, rozwój oferty dydaktycznej, zapewnienie przyjaznych warunków studiowania i pracy, wsparcie rozwoju osobistego studentów i pracowników Uniwersytetu, nowoczesny system zarządzania i zapewnienie Uniwersytetowi stabilnych warunków finansowych oraz umocnienie marki Uniwersytetu w kraju i za granicą, czyli promocja.

- Już w swoim programie wyborczym nawiązywałem do tych celów, które są ujęte w strategii. Strategia jest przygotowana na 10 lat i uwzględnia bardzo wiele aspektów związanych z rozwojem UWM we wszystkich obszarach jego funkcjonowania – wyjaśnia rektor UWM, prof. Jerzy Przyborowski. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy