Listopad, 2020

Kongres przyszłości: jeśli rozwój to z UWM

Tam, gdzie toczy się dyskusja na temat przyszłości Warmii i Mazur, tam nie może zabraknąć głosu UWM. Dlatego w IV Kongresie Przyszłości organizowanym przez „Gazetę Olsztyńską” biorą udział również przedstawiciele największej uczelni regionu.

Specjalny panel dyskusyjny „Edukacja w sytuacji popandemicznej” odbył się 26 listopada. Wzięli w nim udział niemal wyłącznie naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Panel poprowadziła prof. Joanna Ostrouch-Kamińska, dziekan Wydziału Nauk Społecznych UWM. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W OLSZTYNIE

W tym roku ze względu na pandemię COVID-19 i związane z nią obostrzenia sanitarne wojewódzkie obchody Święta Niepodległości w Olsztynie były skromniejsze, ale ich idea pozostała niezmieniona. To pamięć o bohaterach roku 1918 – twórcach Niepodległej Polski. Dzięki nim po 123 latach Polska stała się suwerennym państwem, odzyskując podmiotowość na arenie międzynarodowej.

Odzyskanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym, w ciągu ostatnich dwu lat I wojny światowej. Warto podkreślić, że Polska odzyskała wolność sama, bez niczyjej pomocy, dzięki klęsce wojennej trzech zaborców i dzięki temu, że naród polski pielęgnował swoją tożsamość przez wiele lat zaborów. Najpierw władze niemieckie i austriackie wydały 5 listopada 1917 roku Akt gwarantujący powstanie marionetkowego Królestwa Polskiego, 14 stycznia 1918 roku rozpoczęła działalność Tymczasowa Rada Stanu, a 12 września Rada Regencyjna przejęła obowiązki głowy państwa. Na początku października Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość Polski i po kilku dniach przejęła od okupantów zwierzchność nad wojskiem. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Różaniec artystyczny Anno Domini 2020

Rok 2020 został przez Senat RP ogłoszony Rokiem Świętego Jana Pawła II ze względu na 100-lecie Jego urodzin. Jest to również rok beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Niniejszym dziełem artyści chcą oddać cześć św. Janowi Pawłowi II i bł. kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. W albumie przyjęto formę różańca artystycznego. Solowe kompozycje muzyczne zostały ułożone w konwencji dwóch tajemnic różańca świętego. Na poszczególnych płytach kolejno są wykonywane: Wyznanie wiary, Ojcze nasz, dziesięć razy Ave Maria (Zdrowaś Maryjo) autorstwa różnych kompozytorów i Chwała Ojcu. Ponadto nagranie zawiera wybrane teksty św. Jana Pawła II na temat różańca, w szczególności rozważania tajemnic światła. Teksty pochodzą z Listu apostolskiego Rosarium Virginis Mariae oraz wybranych przemówień Jana Pawła II [cytowanych za: http://www.sekretariatfatimski.pl/biblioteka-fatimska/109-jan-pawel-ii-i-jego-zycie-w-rozancu; data dostępu: 28.02.2020]. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy