Październik, 2020

Inauguracyjne przemówienie JM Rektora dr. hab. Jerzego Przyborowskiego, prof. UWM

Dostojni Goście, Wysoki Senacie,

Drodzy Studenci, Szanowni Państwo!

Po raz 22 inaugurujemy dzisiaj rok akademicki w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Inauguracja ta jest z kilku powodów wyjątkowa, zarówno w wymiarze ogólnospołecznym, uniwersyteckim, jak i dla mnie – w wymiarze osobistym. Panująca pandemia ogranicza normalne funkcjonowanie społeczeństwa i w znacz­nym stopniu dotyka także szkolnictwo wyższe i naukę. My, jako odpowiedzialne władze uniwersyteckie, biorąc pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo naszych studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników wspomagających proces dydaktyczny, także postanowiliśmy wprowadzić ograniczenia minimalizujące ryzyko zakażeń. Jednak z całą mocą chciałbym podkreślić, że priorytetem nadal pozostaje wysoka jakość kształcenia i prowadzenia badań naukowych – wysoka na ile w tych trudnych warunkach jest to możliwe. Wierzę, że uda nam się w roku akademickim 2020/2021 zrealizować wszystkie zadania zgodnie z przyjętym, nietypowym harmonogramem i zakończyć go z sukcesem i w zdrowiu. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

XXII Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

W godzinach porannych (2.10.2020 r.) w akademickim kościele pod wezwaniem Św. Franciszka z Asyżu odbyła się msza święta, której przewodniczył arcybiskup metropolita warmiński ks. dr. Józef Górzyński. Następnie wmurowano kamień węgielny pod przyszłą siedzibę dwóch uniwersyteckich wydziałów: Nauk Społecznych oraz Prawa i Administracji. Prace budowlane ruszyły w kwietniu tego roku. Koszt inwestycji szacowany jest na 72 mln zł. Akt erekcyjny pod nowy obiekt wmurowali: prof. dr hab. nauk med. Wojciech Maksymowicz, poseł na Sejm, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Górecki, JM Rektor dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM, dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM, dziekan Wydziału Nauk Społecznych, dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM, dziekan Wydziału Prawa i Administracji.

***

Zgodnie z tradycją uroczystość rozpoczęło odśpiewanie hymnu państwowego przez Chór im. prof. Wiktora Wawrzyczka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod dyrekcją prof. Katarzyny Bojaruniec. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Wielce Szanowni Pracownicy

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pracownikom naukowo-dydaktycznym, czynnym i emerytowanym oraz całej społeczności akademickiej życzymy energii, wytrwałości, wyrozumiałości, cierpliwości, wielu zawodowych sukcesów, dużo zdrowia, szczęścia, radości w życiu osobistym i rodzinnym oraz spełnienia marzeń. Dzięki wysiłkowi nauczycieli młodzież staje się ludźmi mądrymi i szlachetnymi. Dziękujemy za to codzienne i niezwykle trudne kształtowanie ich charakterów. Niech Wam sprzyja los w tej trudnej pracy.

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Zarząd Fundacji mi. M. Oczapowskiego oraz redakcja „5 plus X” wraz ze współpracownikami życzą, żeby podejmowany przez Was trud był źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

 

Olsztyn, 14.10.2020 r.

Brak komentarzy