Wrzesień, 2020

Upamiętnienie działalności absolwentów

 

Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,

ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości

ani prawa do przyszłości.

Józef Piłsudski

Co roku w drugą sobotę września Stowarzyszenie Absolwentów obchodzi Dzień Absolwenta. Z uwagi na panującą w kraju pandemię tegoroczne uroczystości były ograniczone. Pierwszym punktem spotkania było odsłonięcie tablicy przed dębem pamięci, znajdującym się przy Promenadzie Absolwentów. Tablica upamiętnia działalność organizacji absolwenckich:

*”Kujawja” – korporacja działająca w Akademii Rolniczej w Bydgoszczy

i Państwowej Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie – 1919-1939.

* I Zjazd Absolwentów 3 uczelni: PWSGW w Cieszynie, WSGW w Łodzi i WSR w Olsztynie – 1957.

* Klub Absolwentów Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie – 1965-1967.

* Towarzystwo Przyjaciół WSR/ART w Olsztynie – 1967-1991.

* Stowarzyszenie Absolwentów ART/UWM w Olsztynie – od roku 1989.

Wstęgę przecinali JM Rektor prof. dr hab. Jerzy Przyborowski oraz prezes zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dr inż. Bolesław Pilarek. Po złożeniu wiązanek kwiatów, uczestnicy udali się pod głaz z tablicą upamiętniającą absolwentów i nauczycieli akademickich. Sekretarz mgr inż. Jan Skamarski odczytał listę absolwentów, którzy odeszli w ciągu roku, a ich pamięć została uczczona minutą ciszy. Tu również kwiaty złożyli: JM Rektor prof. dr hab. Jerzy Przyborowski i dr inż. Bolesław Pilarek, natomiast znicze zapalili: prof. dr hab. Jan Tywończuk oraz mgr inż. Maria Bentkowska. Absolwenci udali się do Klubu Absolwenta „Arton” na zebranie zarządu. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Szanowni Państwo,

co roku w drugą sobotę września organizujemy Dzień Absolwenta, zebranie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM i Bal Absolwenta. W tym roku ze względu na pandemię zorganizowaliśmy tylko statutowe zebranie Zarządu, w trakcie którego odsłoniliśmy tablicę poświeconą organizacjom absolwenckim działającym na Uniwersytecie i w poprzedzających go uczelniach w pionie WSR. Cieszy nas bardzo, że członek Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów prof. dr hab. Jerzy Przyborowski został Rektorem UWM. W imieniu zebranych gratuluję zaufania kortowskiej społeczności akademickiej i wyboru na tę zaszczytną funkcję.

W ubiegłym roku z naszej inicjatywy posadzono dąb i zainstalowano tablicę poświęconą setnej rocznicy odzyskania niepodległości. W 1919 r. jedną z konsekwencji odzyskania niepodległości było utworzenie Akademii Rolniczej w Bydgoszczy i w niej Korporacji „Kujawia”, która po przenosinach i perypetiach wojennych wznowiła działalność w 1923 r. a w 1931 zrzeszała: 98 absolwentów, 65 członków, 25 kandydatów zaprzysiężonych i 25 czekających na złożenie przysięgi. Więcej na ten temat napisałem w artykule opublikowanym w 3 numerze ” 5 plus X” z tego roku. Natomiast w numerze 4 przypominam o zorganizowaniu I Zjazdu absolwentów 3 uczelni i powstaniu Towarzystwa Przyjaciół WSR, z nadzieją, że zainspirują nas do rozszerzenia działalności. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

NORWESKIE UPRAWNIENIA RYBACKIE – DLA OLSZTYNIAKA

Mgr inż. Piotr Ś l e s i c k i – olsztynianin, absolwent kierunku Rybactwo (2008) byłego Wydziału Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie. Prywatnie – mąż i ojciec trójki udanych dzieci Do października 20220 r. przebywa na urlopie wychowawczym w Olsztynie, gdzie cieszy się rodziną i odwiedza kolegów i wydział. Sam siebie określa jako osobę z powołaniem zawodu profesjonalnego rybaka, także hobby wędkarza i akwarystę, i jeszcze jako marynarza.

Po studiach rybackich w styczniu 2009 r wyjechał do Norwegii, gdzie zatrudnił się w firmie LiftUp Akva AS przy produkcji systemów do usuwania śniętych łososi, wykorzystywanych w rybnych farmach morskich. Po 2 latach został asystentem stacji smoltów pstrąga tęczowego (Dania Lojstrup Dambrug Musholm), po czym jako specjalista przeszedł do większej firmy. Od 2012 do 2016 pracował w Salangfisk AS ,należącej do firmy Salaks AS w płn. rejonie Norwegii. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Śp. Ryszard Bartel profesor doktor habilitowany (1933-2020)

12 lipca 2020 r. zmarł profesor Ryszard Bartel, wieloletni pracownik Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, niemal do końca kierujący „Zespołem do spraw zarybiania”, przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a następnie Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Był naukowcem powszechnie lubianym i szanowanym w gronie braci rybackiej, za swoją życzliwość, skromność, poczucie humoru, no i co najważniejsze, za uparte i efektywne działania w zakresie aktywnej ochrony troci, łososia, ale także certy, siei wędrownej i jesiotra(1-2). Rezultaty tej działalności zostały docenione przez organizacje związane z ochroną przyrody, potwierdzone członkostwem w Państwowej Radzie Ochrony Przyrody, Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody, Radzie Naukowej Słowińskiego Parku Narodowego, jak i też przez Polski Związek Wędkarski, gdzie był członkiem Rady Naukowej przy Zarządzie Głównym.

W swojej drodze zawodowej profesor Ryszard Bartel był asystentem na macierzystym Wydziale Rybackim Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, kierownikiem Terenowej Pracowni Rzecznej w Oliwie, a później Zakładu Ryb Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy