Sierpień, 2020

Kielczanie, Warmiacy i Mazurzy

Z inicjatywy Klubu Sympatyków Ziemi Świętokrzyskiej przy Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wydano kolejną książkę „Kielczanie, Warmiacy i Mazurzy”, poświęconą osobom przybyłym na Warmię i Mazury z Kielecczyzny. Wśród nich było wielu specjalistów poszukujących pracy i absolwentów szkół średnich chcących podjąć studia, by po ich ukończeniu pozostać tu na stałe. Zajmowali lub zajmują eksponowane stanowiska w administracji, samorządach, gospodarce i nauce regionu.

Jest to już druga książka poświęcona tej tematyce. Pierwsza „Kieleckie serca i umysły na Warmii i Mazurach” została wydana w 2018 r. Po jej ukazaniu się napłynęły do nas kolejne wspomnienia. Obie książki zostały przygotowane pod redakcją dr inż. Bolesława Pilarka. Jest to doświadczony dziennikarz, który jest autorem lub współautorem 7 broszur, 12 kalendarzy-poradników, 39 książek i 8 prac naukowych. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

To już 7 tomik

Funkcjonujący w ramach Stowarzyszenia Absolwentów UWM Klub Miłośników Poezji, w czasie 2-letniej kadencji, opracował i wydał – własnym sumptem 7 tomików poezji. Zatem ilość wydawanych egzemplarzy jest ograniczona i przekazywana do jednostek publicznie dostępnych, na przykład – bibliotek: Narodowej, Jagiellońskiej, Wojewódzkiej i Akademickiej w Olsztynie, Muzeum w Olsztynie i niektórym innym, w tym i osobom pełniącym określone funkcje w Kortowie. A oto wydane tomiki: Wierszowane dywagacje, Westchnienia, Wiosenne nastroje, Podajmy sobie ręce, Barwy jesienne, Ślady z tamtych lat i ostatnio wydany Cieszmy się życiem. Ten ostatni ma szczególne zadanie, żeby stroskanym ludziom pomóc odprężyć się, rozweselić, ułatwić i jednocześnie cieszyć się wiosenną bujnie rozwijającą się i pięknie kwitnącą roślinnością. Przy okazji przypomnę , że Mazury to przyrodniczy cud natury. Tomik 7 opracowało 6 autorów: prof. prof. Danuta Bobrzecka, Joanna Haraźna, Tadeusz Rawa, Leszek Jan Rogalski, dr Feliks Walichnowski i Stanisław Niepsuj. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Kroniki portowe, katedry i inne przestrzenie Joanny Bentkowskiej-Hlebowicz

Zawinięta na polerach lina, windy kotwiczne przygotowane do działania, fragment statku z urządzeniami do przeładunku materiałów sypkich, suwnice do rozładunku kontenerów, fragment rufy statku z lądowiskiem dla helikoptera. Wydawać by się mogło, że ten industrialny krajobraz nie potrzebuje człowieka. Jego istnienie w portowym krajobrazie sugeruje jedynie wysoko zawieszona na statku szalupa i kabiny wielkich ciężarówek marki Volvo. Majestatyczność portów, statki niczym katedry, to główne motywy cyklu obrazów Joanny Bentkowskiej-Hlebowicz, nazwanego przez nią Kronikami portowymi. Cyklu tworzonego przez lata. I trudno inaczej go nazwać, jest bowiem w tym malarstwie dążenie do dotarcia do fenomenu figury statku i świata, w którym on bytuje. Potraktowane figuratywnie krajobrazy portowe tworzą widowiskowe spektrum możliwości istnienia statku i portu. Konstrukcje, którymi są statki, dają asumpt do skierowania myśli ku rzymskiej maksymie navigare necesse est, vivere non est necesse. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

W Artystycznej Galerii Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie

Trzydzieści siedem  wystaw

Jak powstała Artystyczna Galeria Stowarzyszenia Absolwentów UWM? W kilkuosobowej grupie jechaliśmy do Cieszyna na zebranie Klubu Regionalnego Absolwentów UWM „Ziemia Cieszyńska” Do prof. zw. dr. hab Andrzeja Farugi zadzwoniła dr. inż. Eryka Białłowicz, prezes Klubu Regionalnego Stowarzyszenia Absolwentów UWM „ Kresowiacy” z prośba  wypożyczenie dla kogoś kilku antyram z wystawy w Klubie Absolwenta ARTON.  Zgoda oznaczałaby częściowy demontaż ekspozycji. Nie wyraził na to zgody dr inż. Bolesław Pilarek prezes Fundacji im. M. Oczapowskiego, która zorganizowała tę wystawę. Powiedział, że Fundacja kupi antyramy, jeśli Stowarzyszenie  założy własną galerię.  Zadania tego podjęła się i z powodzeniem zrealizowała mgr inż. Maria Bentkowska. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy