Lipiec, 2020

MAZOWIECKIE SPOTKANIA ABSOLWENTÓW

Od 1986 roku w różnych miejscowościach

na Mazowszu odbywają się spotkania Absolwentów Wydziału Rolniczego,

którzy studiowali w latach 1968 – 1972 i 1973. W roku bieżącym taki prywatny

Zjazd odbył się w Płocku, a jego gospodarzem był Czesław Jacenty Krakowski.

W trzech ostatnich dniach maja w Hotelu Płock pojawiła się grupa „wiecznych studentów” (pomimo, że średnia wieku to siedemdziesiątka) – osób pielęgnujących wspomnienia z czasów studiowania w Kortowie, ludzi żyjących opowieściami z tamtych lat. Zaprogramowane na blisko trzydziestu uczestników spotkanie odbyło się w niewielkiej grupie z uwagi na panującą w kraju pandemię koronawirusa. Organizator jeszcze w przeddzień spotkania z tego powodu nie był pewien czy dojdzie ono do skutku. Przybyli absolwenci: Jan Chrzanowski z Olsztyna, Sławomir Czerniak z Elbląga, Wojciech Kot z Olecka, Tadeusz Kurek z Barczewa, Ryszard Maciejewski z Bydgoszczy, Ryszard Suty z Sierpca, Witold Tomiński z Płocka. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Otwarte posiedzenie zarządu Klubu Rybaków

Zarząd Klubu Rybaka przy SA UWM spotkał się 22 lipca br. z grupą absolwentów Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, zwłaszcza b. Wydziału Rybackiego oraz jego sympatykami. Wspominano zmarłych absolwentów, b. pracowników Wydziału Rybackiego i IRS: prof. Ryszarda Bartla i dr Zofię Marciak. Omawiano m.in. treść najnowszego wydania czasopisma „5 plus X” oraz najnowszą książkę wydawnictwa Retman, poświęconą historii rybactwa jeziorowego na Mazurach i zawarte w niej refleksje absolwentów rybactwa WSR/ART/UWM.

W spotkaniu, oprócz członków zarządu Klubu Rybaka (Beata Świerzowska, Janusz Guziur, Jerzy Pantak) uczestniczyli: Jan Stafiniak, b. dyrektor PGRyb. Olsztyn i wieloletni działacz stowarzyszeń rybackich, Lech Kotowicz (z małżonką Krystyną), b. dyrektor wielu zakładów rybackich (ostatnio PGRyb. w Swaderkach, ponadto członek organizacji rybackich), dr Janusz Zamojski, absolwent i b. pracownik Wydziału, inż. Stanisław Kurek, b. pracownik IRS, mgr Janusz Adamus (absolwent Wydz. Zootechnicznego z lat 60.) oraz zaprzyjaźnieni emerytowani profesorowie ART/UWM: Krystyna Skibniewska i Józef Szarek. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Nostalgicznie o rybactwie jeziorowym

Nakładem Wydawnictwa RETMAN w Dąbrównie ukazała się bogato ilustrowana książka pt. „Mazury na jeziorach i w kuchni”.  Publikacja składa się z dwóch części: publicystyczno-wspomnieniowej (zajmuje dwie trzecie objętości)  oraz przepisów na oryginalne dania rybne.

W części pierwszej autorzy zamieścili historyczny rys zagospodarowania jezior mazurskich przez pierwszych osadników po II wojnie światowej, opisy rozwoju państwowej planowej  gospodarki na jeziorach, rozwoju przemysłu i handlu rybami oraz przekształceń własnościowych (prywatyzacji) po 1990 roku. Archiwalne dokumenty i zdjęcia dotyczą także nauki i szkolnictwa rybackiego w regionie: technikum rybackiego w Giżycku, Instytutu Rybactwa Śródlądowego i  Wydziału Rybackiego Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie (dwie ostatnie placówki jedyne w Polsce!). Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Absolwentów UWM

Komisja w składzie:

przewodniczący – prof. dr hab. Henryk Lelusz

członek – dr inż. Henryk Bolejko

członek – dr inż. Jan Prusik

członek – prof. dr Aleksander Surażyński

członek – mgr inż. Józef Ślimak

Komisja Rewizyjna w dniu 21.02.2020 r. dokonała wglądu w księgi i dokumenty finansowe dotyczące 2019 roku oraz zapoznała się z:

a) Bilansem za 2019 rok

b) Rachunkiem zysków i strat Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Pamięci dr inż. Alojzego Wojtasa

W dniu 7 lipca 2020 r. zmarł nagle dr inż. Alojzy Wojtas, z którym do niedawna razem pracowaliśmy. Miejscem jego pracy była Katedra Chemii Środowiska,  funkcjonująca na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa , Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Doktor Alojzy miał wyjątkową cechę przyciągania do siebie – dotyczyło to zarówno studentów, jak i pracowników. Efektem tego było kilka prac zespołowych. Wyrazem nowej koncepcji była jego praca doktorska, o której często wspominał recenzent – profesor Ignacy Dechnik z Lublina. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

W OLSZTYNIE WĘGRZY STUDIOWALI RYBACTWO Prof. Guziur Janusz – UWM Olsztyn

M o t t o : Polak – Węgier, dwa bratanki,

Do ryb, dziewuch  i do szklanki  !

( współczesne rybackie…. )

 

O zbliżeniu Polski i Węgier zadecydowało położenie geopolityczne obu krajów. Pierwszy król Węgier Stefan I Święty zajął należące od 1001/1003 roku do Polski tereny dzisiejszej Słowacji i Węgry tym samym ustanowiły od południa granicę z Polską (ponownie krótko w marcu 1939r). Początki polsko-węgierskiego zbliżenia datuje się właśnie na wiek XI/ XII, w których oba kraje zawiązały koalicje antyniemieckie, w celu przeciwstawienie się ekspansji Świętego Cesarstwa niemieckiego. Stosunki między oboma narodami zacieśniły się w XIV-XV wieku. Doszło wówczas do zawarcia Unii personalnej, w wyniku której w 1370 królem Polski został władca Węgier Ludwik I (zw. Wielkim). W Polsce tron po nim objęła młodsza z jego córek Jadwiga, a na tronie węgierskim zasiadła jego starsza córka Maria. Ponad pół wieku później, w 1440 oba państwa ponownie połączył wspólny król, Władysław III Warneńczyk, syn Władysława Jagiełły. Druga Unia polsko-węgierska przetrwała zaledwie cztery lata i zakończyła ją klęska z Turkami pod Warną (1444) oraz śmiercią króla Władysława w tejże bitwie. W kolejnych wiekach wiele było wspólnych polsko-węgierskich działań wolnościowych (zbyt obszerny temat), m.in. Wiosna Ludów na Węgrzech 1848r oraz udział w nim wielu Polaków z gen. Bemem na czele. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Uniwersytet perłą Warmii

Rozmowa z dr. Feliksem Walichnowskim, osadnikiem, dziennikarzem, wykładowcą…

- Pracowaliśmy w tygodniku rolniczym „Nasza Wieś”, więc nie będziemy udawali nieznajomych. W marcu 1945 przybyłeś z Warszawy do Olsztyna w kolejarskim mundurze i mieszkasz tu do dziś. Co i kiedy po wojnie było najważniejsze?

- Pionierzy przybywający na powojenną Warmię z Białegostoku i Warszawy, a wkrótce z terenów Litwy, Białorusi i Ukrainy przywieźli ze sobą skromny dobytek. Wielu przeżyło dramaty wojenne i niemiecką niewolę. W Olsztynie spotykali zniszczenia po froncie, który przetoczył się przez Warmię od stycznia do kwietnia 1945. Pozostało niewielu zmaltretowanych obywateli niemieckich, przeważnie kobiety, dzieci i starcy. Panował głód, choroby i rozboje.

– Różnie jest to opisane w literaturze. Ograniczmy rozmowę do Twoich przeżyć.

- Kolejarze w czasie wojny i pewien czas po wojnie byli zmilitaryzowani i w okręgu mazurskim stanowili pionierską awangardę. Krótko mówiąc – kolejarze jako pierwsi przywracali te tereny do życia. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy