Czerwiec, 2020

Oddaję się cały tej naszej ukochanej Alma Mater

Profesor Jerzy Przyborowski nowym rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

W czerwcowych wyborach (10.06.2020) rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego współzawodniczyło dwóch kandydatów prof. dr hab. Jarosław Dobkowski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji oraz prof. dr hab. Jerzy Przyborowski, dotychczasowy prorektor. Nowym JM Rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego został prof. dr hab. Jerzy Przyborowski, na którego głos oddało 90 elektorów spośród 107 głosujących (ważnych było 105 głosów). Nowy JM Rektor zastąpi prof. dr. Ryszarda Góreckiego, który kierował uczelnią 16 lat (najdłużej w kraju). W czasie ostatnich dwóch kadencji prof. dr hab. Jerzy Przyborowski był prorektorem, a w ostatniej także I zastępcą rektora.

Po ogłoszeniu wyników wyborów gratulacjom nie było końca. Jako pierwszy złożył je profesor Krzysztof Młynarczyk, przewodniczący kolegium elektorskiego, który między innymi powiedział, że wynik głosowania nie pozostawił wątpliwości co do tego, kogo wspólnota akademicka widziała w roli następcy profesora Ryszarda Góreckiego. Do gratulacji dołączył urzędujący JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Górecki, który po ośmioletniej współpracy z prorektorem Jerzym Przyborowskim zarekomendował go na swojego następcę.Również kontrkandydat profesor Jarosław Dobkowski złożył nowemu JM Rektorowi serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki

18 edycja Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki odbędzie się w dniach 23-25 września 2020 r. Tegoroczne wydarzenie będzie miało nieco odmienny charakter, ze względu na zagrożenie epidemiczne. Aby zminimalizować ryzyko, organizatorzy podjęli decyzję, żeby zajęcia miały głównie formę zdalną, a tylko w przypadku spotkań w formie kameralnej (do 15 osób, z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa), będzie możliwe przeprowadzenie zajęć z bezpośrednim udziałem uczestników. Organizator zastrzega jednak, że forma tych zajęć może ulec zmianie, w zależności od aktualnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia. Realizację części zajęć zdalnych wesprą pracownicy TV Kortowo. Tegoroczna forma Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki będzie ogromnym wyzwaniem, ale wspólnymi siłami na pewno uda się stworzyć wspaniałe wydarzenie, na które, jak co roku, czekają tysiące dzieci, młodzieży i dorosłych.

Brak komentarzy