Maj, 2020

Jubileusz siedemdziesięciolecia pierwszej akademickiej uczelni w Olsztynie

Z okazji siedemdziesięciolecia powołania pierwszej akademickiej uczelni w Olsztynie władzom, pracownikom, absolwentom i studentom WSR, ART, WSP, WIT i UWM składamy serdeczne gratulacje i życzenia zdrowia i wielu dalszych sukcesów, a Uniwersytetowi  dynamicznego rozwoju.

Stowarzyszenie Absolwentów  UWM w Olsztynie

 

Jubileusz siedemdziesięciolecia

pierwszej akademickiej uczelni w Olsztynie

Decyzją premiera Józefa Cyrankiewicza zwinięto Państwową Wyższą Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie i Wyższą Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi. Z dniem 31 maja 1950 r. na bazie tych dwóch wyższych szkół zawodowych powołano w Olsztynie Wyższą Szkołę Rolniczą, pierwsza akademicką uczelnię w tym regionie.

Absolwenci, którzy ukończyli studia w 1950 r. otrzymali dyplomy Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. W tym roku więc absolwenci AR i WSGW mogą czcić rocznicę 100-lecia (Wydział Rolny w AR w Bydgoszczy powstał w 1919 r., a podjął kształcenie w 1920 r.), absolwenci Wydziału Nauki o Żywności (Wydział Mleczarski powstał  w 1945 r.) – 75-lecie, a absolwenci WSR, czyli akademickiej uczelni – 70 -lecie.

Pierwsi absolwenci (210 osób), rozpoczynający studia jeszcze w Cieszynie i w Łodzi, otrzymali dyplomy inżyniera na Wydziale Rolnym w lutym/marcu 1952 roku. Z olsztyńskiego naboru pierwsi inżynierowie z Wydziałów Rolnego, Mleczarskiego i Zootechnicznego wyszli w 1954 r., a z Rybackiego w 1955 r. W dniach 4-6 lipca 1957 r. odbył się Pierwszy Zjazd Absolwentów WSGW w Cieszynie, WSGW w Łodzi i WSR w Olsztynie.

Już od wiosny 1950 r. w przyszłym miasteczku akademickim pracowały ekipy budowlane. Na początku lipca 1950 roku do Olsztyna przyjechało 300 studentów, którzy zadeklarowali chęć pracy przy remontach i adaptacji oraz wznoszeniu nowych obiektów. Byli do studenci z byłych wyższych szkół w Cieszynie i Łodzi oraz innych uczelni.

Pierwszym rektorem Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie został ostatni rektor Państwowej Wyższej Szkoły Gospodarstw Wiejskiego w Cieszynie profesor Marian Gotowiec, a prorektorami profesorowie Dyzma Gałaj i Ignacy Kończykowski. Dziekanem Wydziału Rolniczego został profesor Tadeusz Młynek, a prodziekanem profesor Dominik Wanic. Dziekanem Wydziału Zootechnicznego został profesor Adam Szostkiewicz, a prodziekanem profesor Jan Langier. Dziekanem Wydziału Mleczarskiego został profesor Alojzy Świątek, a prodziekanem – profesor Józef Budsławski. W ciągu roku profesor Dyzma Gałaj zrezygnował z funkcji prorektora, a na  jego miejsce powołano profesora Alojzego Świątka. Na zwolnione przez niego miejsce dziekana powołano profesora Józefa Budsławskiego, a na prodziekana profesor Halinę Karnicką. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Programy wyborcze kandydatów na stanowisko Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w kadencji 2020-2024

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Bardzo dobrze służą integracji absolwentów

Ze względu na pandemię spowodowaną koronawirusem i brak możliwości przeprowadzenia zebrania w trybie on-line, ocenę ubiegłorocznej działalności wypracowaliśmy na podstawie dokumentów i w trakcie telefonicznych konsultacji przeprowadzonych w dniach 24 – 27 marca 2020 r. Rozmowy przeprowadziłem zarówno z członkami Rady jak i Zarządu Fundacji im. M. Oczapowskiego. Na tej podstawie stwierdziliśmy, że w ubiegłym roku Fundacja osiągnęła korzystniejsze wskaźniki działalności niż w latach poprzednich i udzieliliśmy absolutorium obecnemu Zarządowi Fundacji im. M. Oczapowskiego w składzie: Bolesław Pilarek, prezes, Jan Kopytowski, wiceprezes i Zbigniew Swirz, członek oraz Agnieszka Szulich, księgowa i organizatorka zjazdów. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-Maja

W tym roku obchodziliśmy 229. rocznicę uchwalenie Konstytucji 3-maja. Jest to pierwsza w Europie ustawa zasadnicza. Dla uczczenia rocznicy jej uchwalenia w Olsztynie co roku organizowano uroczyste  obchody tego Święta Narodowego. Niestety w tym roku,  ze względu na  pandemię koronawirusa  i obowiązujące w całym kraju obostrzenia, władze  województwa warmińsko-mazurskiego zaproponowały kameralne przeprowadzenie tych uroczystości. Nie było więc parad ani okolicznościowych pikników rodzinnych. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Serdecznie gratulujemy

Nagrody, wyróżnienia i stypendia sportowe przyznane zawodnikom za osiągnięte wyniki sportowe w 2019 r. oraz trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, a także działaczom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej na rzecz rozwoju sportu w Olsztynie. Prezydent Olsztyna biorąc pod uwagę osiągnięcia sportowe uzyskane w 2019 r. przyznał 23 nagrody pieniężne na łączną kwotę 40 000 zł, w tym:
Zawodnikom:


1) Mateusz Kamiński, OKSW, kajakarstwo-kanadyjki
2) Maciej Kowalewicz, TS Gwardia Olsztyn, strzelectwo sportowe
3) Konrad Bukowiecki – KS AZS UWM Olsztyn, lekka atletyka
4) Olaf Pieczkowski – UKS RP Sport Olsztyn, tenis ziemny Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Z działalności Klubu branżowego Stowarzyszenia Absolwentów UWM „ Zootechnicy”

Piękny i gościnny Lidzbark Warmiński

Kierowany przez dr. inż. Ryszarda Pałacha Klub branżowy „Zootechnicy” działający w ramach Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Warmińskiego w Olsztynie,  został gościnnie przyjęty przez starostę mgr. inż. Jana Harhaja i Zarząd Powiatu Lidzbarskiego. Jako gospodarz przywitał nas pan starosta a przy kawie z ciasteczkami pan Henryk Brochocki.. sekretarz zarządu powiatu przedstawił nam region w pokazie multimedialnym. Współorganizator wyjazdu Henryk Brochocki oprowadził nas po mieście, pokazując nam co ciekawsze miejsca np. punkt widokowy nad Symsarną (dopływ Łyny). Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy