Luty, 2020

Kluby Regionalne

„Kresowiacy” i „Zootechnicy”

Stowarzyszenia Absolwentów UWM

oraz Klub Seniora ZNP w UWM

zapraszają

środa: 4.03.2020 r. o godz. 16.00

na spotkanie biesiadne pt.:

„Kaziuki-Wilniuki”

nt. powojennego osadnictwa polskiego na Warmii i Mazurach

przy pianinie Zygmunt Kociński

Miejsce spotkania:

Kortowo „Baccalarium” ul. Prawocheńskiego 4  - godz. 16,00

– przywitanie Gości i uczestników

–  wystąpienia Gości

– dyskusja

– degustacja

– impresje muzyczne na pianinie.

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać tel. u kol.Eryki Białłowicz (tel.514958170) lub. Kol.Herberta Pieczkowskiego (tel. 677427544) do godz.12-tej dn.3 marca – składka 25 zł/os.

Brak komentarzy

TECHMILK 2020

Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zorganizowała w Mikołajkach XXI Seminarium Postęp techniczny w przetwórstwie mleka. W kilku salach Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach kilkudziesięciu producentów na stoiskach, banerach, plakatach i ulotkach zaprezentowało swoje oferty maszyn i urządzeń oraz nowe technologie.

Seminarium otworzył prof. dr hab. Jan Limanowski. Następnie głos zabrał prorektor UWM prof. dr hab. Jerzy Przyborowski, który przekazał podziękowania za zaproszenie i pozdrowienia od JM. rektora prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego i prorektora prof. dr. hab. Mirosława Gornowicza. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów

Kolejni specjaliści zasilili gospodarkę

 

W grudniu ubiegłego roku na absolwentom Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa z rocznika 2018/2019 wręczono dyplomy ukończenia studiów. Tę szczególną, niezwykle ważną, uroczystość w życiu społeczności akademickiej, która wieńczyła wieloletni wysiłek studentów i nauczycieli akademickich, swoją obecnością zaszczyciło wielu znakomitych gościna czele z prof. dr. hab. Jerzym Przyborowskim, prorektorem i I zastępcą rektora. Wśród zaproszonych gości byli między innymi przedstawiciele władz, bratnich wydziałów UWM, instytucji i organizacji współpracujących z pracownikami Wydziału, byli dziekani, oraz profesorowie seniorzy. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Absolwenci książki piszą

Wieczór autorski Ryszarda Dobka

Członkowie naszego stowarzyszenia  mają różne pasje i nie ustają w aktywności.  Jednym z nich jest Ryszard Dobek, absolwent Wydziału Zootechnicznego z  1960 roku, członek Klubu Zootechników. Pod koniec ubiegłego roku wydał swoje myśliwskie wspomnienia pt. „Czar Łowów”.  Jej publiczna prezentacja odbędzie się 20 lutego w Książnicy Polskiej (szczegóły w załącznikach) podczas kolejnego spotkania w ramach VII Dni Seweryna Pieniężnego na Warmii i Mazurach, organizowanych przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.

W swej książce Ryszard zamieścił aż 61 oryginalnych wspomnień ze swoich –  blisko 60-letnich –wypraw do kniei i na pola. Są to ciekawe, często zabarwione humorem, przemyślenia doświadczonego myśliwego. Autor przypomina też dzieje łowiectwa Warmii i Mazur na przestrzeni kilku wieków.  Zamiłowanie do łowiectwa, a przede wszystkim uroków pola i lasu, Ryszard Dobek otrzymał w genach, bo jego dziadek i ojciec byli myśliwymi. Egzamin łowiecki zdał podczas studiów na WSR w Olsztynie, ale myśliwym został dopiero wtedy, gdy koledzy z jego zakładu pracy zorganizowali nowe koło. Twierdzi, że nigdy nie traktował łowiectwa jako źródła dochodu. Jego wyjazdy do łowisk nie zawsze kończyły się strzałem. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Polski sukces i nasz człowiek w Brukseli

Sekretarz Generalny Europejskiego Komitetu Regionów Petr Blížkovský poinformował, że Rada Unii Europejskiej mianowała marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Gustawa Marka Brzezina na członka Komitetu Regionów do stycznia 2025 roku. To jedyny reprezentant Warmii i Mazur w tym przedstawicielstwie. Rozmawiamy o tej nominacji i o rozwoju regionu.

Ostatniego stycznia tego roku podczas nadzwyczajnego posiedzenia grupy Europejskiej Partii Ludowej w Komitecie Regionów w Brukseli szefem całej frakcji został Polak – marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Rozmawiamy z dr inż. Gustawem Markiem Brzezinem, marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego, absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

- To polski sukces w Brukseli. Reprezentacja polskich interesów wzmacnia się z każdym mocniejszym głosem w strukturach europejskich. Komitet Regionów jest organem doradczym i opiniodawczym UE złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym 350 przedstawicieli ze wszystkich państw członkowskich. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Zarząd Klubu

Ziemia Warmińska” Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Olsztynie

 

mają zaszczyt zaprosić na spotkanie literackie z okazji 75 rocznicy

początków osadnictwa powojennego na Warmii i Mazurach.

 

Pogadankę pt. „Mazurski fenomen socjologiczny”

wygłosi dr Feliks Walichnowski – osiedlony na Mazurach w

marcu 1945 roku.

 

W trakcie spotkania zachęcamy uczestników do chwili wspomnień i podzielenie się własnymi wrażeniami z tego trudnego i zarazem ważnego procesu osiedleńczego.

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 lutego 2020 r. / środa / o

godz. 16-ej w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki

Publicznej w Olsztynie przy ul. 1 Maja 5, I piętro.

 

 

Zapraszają organizatorzy.

Brak komentarzy

Za udane i spełnione życie – dzięki Ci Boże

Ostatnie pożegnanie

Ja niżej podpisany – Stanisław Lucjan Ramotowski– lat 75, zamieszkały w Olecku od 1966 r. jestem żonaty z Elżbietą Kamińską – olecczanką od urodzenia. Mam troje dzieci: syna Andrzeja lekarza anestezjologa, który pracuje w Gdańsku. Jest żonaty i ma dwoje dzieci (Hanię i Jasia). Córka Iwona jest magistrem farmacji i pracuje w Wieliczkach k. Olecka, zamężna i ma dwoje dzieci (Pawła i Zosia). Syn Adam jest żonaty i ma syna Stasia. Adam jest magistrem prawa, adwokatem. Ma kancelarię adwokacką w Olecku. Jest początkującym politykiem i społecznikiem.

W 1966 roku ukończyłem studia na Wydziale Rolniczym WSR w Olsztynie, a w 1991 roku obroniłem pracę doktorską w ART. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Klub Regionalny „Kresowiacy”

Stowarzyszenia Absolwentów UWM

oraz Klub Seniora ZNP w UWM

zaprasza

środa: 12.02.2020 r. o godz. 16.00

na spotkanie pt.:

„Walentynki przy pianinie z Jerzym Petersburskim”

o kompozytorze i twórcy takich przebojów jak tango milonga i innych opowie Tadeusz Matulewicz

przy pianinie Zygmunt Kociński

Miejsce spotkania

„Baccalarium”

ul. Prawocheńskiego 4

Kortowo

Brak komentarzy