Lipiec, 2019

Dziękuję, dziękuję…

Z okazji jubileuszu XXX-lecia Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie serdecznie dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom pełniącym funkcje w kolejnych kadencjach Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej, Zarządu i Radzie Fundacji im M. Oczapowskiego oraz Zarządach Klubów za wkład pracy w realizację głównego celu, jakim jest integracja absolwentów i zacieśnienie ich więzi z macierzystą uczelnią oraz wszystkim byłym pracownikom Fundacji im. M. Oczapowskiego, za zapewnienie organizacyjnych i finansowych podstaw działalności. Wszak nic się nie zrobiło samo i za darmo. Dziękuje także władzom Uniwersytetu i byłej ART oraz współuczestniczącym z nami w realizacji różnych grantów, a także wszystkim, którzy choć w najmniejszym stopniu przyczynili się do rozwoju Stowarzyszenia Absolwentów i powołanej przez niego Fundacji im. M. Oczapowskiego. Dziękuję za konstruktywne podpowiedzi kompetentnym recenzentom naszej działalności. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Rewizyta poetycka 5.07.2019r.

W Salonie Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie odbyło się spotkanie Poetów Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie i Klubu Miłośników Poezji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej, sympatycznej, podniosłej, kameralnej atmosferze . Wygłoszono ponad 25 wierszy, w tym z Klubu Miłośników wygłosili je: Joanna Haraźna, Stanisław Niepsuj, Tadeusz Rawa, Leszek Jan Rogalski  oraz Janusz Bieńkowski grał na gitarze i śpiewał swoje wiersze oraz Feliks Walichnowski. Grupie Poetyckiej Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

XXI insceniza cja Bitwy pod Grunwaldem

Żywa lekcja historii

Bitwa pod Grunwaldem, która rozegrała się 15 lipca 1410 roku, jest uznawana za jedno z najważniejszych najbardziej spektakularnych wydarzeń militarnych średniowiecza. Natomiast jej inscenizacja jest największym w naszym kraju wydarzeniem o historycznym charakterze. Scenariusz i reżyseria Krzysztof Górecki.

Na XXII  inscenizację  Bitwy pod Grunwaldem przyjechało ponad 1000 rekonstruktorów.

Na kilka dni przed bitwą rekonstruktorzy rozbili obozy historyczne, w których mieszkali i żyli według średniowiecznych reguł i zasad. Nie używali współczesnych sprzętów, gotowali zgodnie ze średniowiecznymi przepisami ( np. piekli świnię na rożnie) i ubierali się wyłącznie w historyczne stroje. Przyjechali także rzemieślnicy, którzy wykonywali historyczne stroje, naczynia i elementy uzbrojenia. Natomiast w dniu uroczystości przyjechało ponad 30 tys. osób, żeby obejrzeć inscenizację. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Prezydent RP Andrzej Duda 13 października 2017 podpisał ustawę, która ustanowiła nowe święto państwowe – Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, obchodzone 12 lipca. Dokładnie 12 lipca 1943 r. niemieccy okupanci rozpoczęli pacyfikację wsi Michniów w woj. świętokrzyskim. Mieszkańcy tej miejscowości za pomoc niesioną partyzantom zostali w ciągu dwóch dni w okrutny sposób wymordowani, a miejscowość została spalona. Datę tych wydarzeń uznano za symboliczny dzień pamięci mieszkańców polskich wsi Na Warmii i Mazurach tegoroczne wojewódzkie uroczystości odbyły się w Sanktuarium Chrystusa Miłosiernego Parafia p.w. Św. Jana Chrzciciela w Zielonce Pasłęckiej. Dlaczego w tej miejscowości? Otóż w 1945 roku  przybyli tu Polacy z Wołynia, wśród których byli bezpośredni świadkowie Zbrodni Wołyńskiej. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Izabella Alina Dunin-Borkowska urodziła się 19 października 1933 r. w Warszawie, jako córka Józefa i Ireny – z domu Erben Hołan. W 1944 r., po Powstaniu Warszawskim przeniosła się do Radomia, ukończyła szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące, równocześnie uczęszczając do szkoły baletowej. W 1949 roku zetknęła się z żeglarstwem, które stało się jej pasją na wiele lat. W 1951 roku, po maturze rozpoczęła studia na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Po pierwszym roku, w 1952 r. przeniosła się na Wydział Rybacki Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, który ukończyła w 1955 r., uzyskując dyplom inżyniera rybactwa. Po dyplomie została zatrudniona w macierzystej uczelni, jako asystent prof. dr Władysława Mańkowskiego w Zakładzie Morskich Baz Surowcowych (później Łowisk i Zasobów Morza). W 1958 roku w trybie eksternistycznym uzyskała dyplom magistra, na podstawie opracowania związanego z rybołówstwem Bałtyckim. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

50 lat Wydziału Nauk Technicznych UWM

W roku 2019 mija 50 lat działalności kortowskiego środowiska naukowego inżynierii mechanicznej. Jednostką, która rozpoczęła działalność w tym zakresie był Wydział Mechaniczny, powołany w 1969 r. Pod tą nazwą występował do czasu utworzenia w 1999 r. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 20 lat funkcjonuje pod nazwą Wydział Nauk Technicznych.

Pierwszą bazę dydaktyczno-naukową Wydziału Mechanicznego stanowiły obiekty przy obecnej ul. Oczapowskiego 11, wybudowane w 1965 roku dla potrzeb Katedry Mechanizacji Rolnictwa Wydziału Rolniczego. Znajdowały się w nich następujące pomieszczenia: duża oszklona hala maszyn wraz z antresolą, sala wykładowa na 120 miejsc, dwie sale ćwiczeń, kanał glebowy, kilka laboratoriów,  garaże i pokoje pracownicze. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy