Czerwiec, 2019

Kazimierz Skupień nie żyje (5.I.1940 – 14.V.2019)

„Wszystko umiera, tylko pamięć dobrych uczynków nie ginie”

Nie jest łatwo pisać o serdecznym Koledze ze studiów w czasie przeszłym.

Mgr inż. Kazimierz Skupień był absolwentem Wydziału Rolniczego WSR w Olsztynie w latach 1957 – 1962, uhonorowanym odznaką „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.

Urodził się 5.I.1940 roku w podbeskidzkiej wsi Roczyny, w pobliżu Cieszyna, w rodzinie chłopskiej. Po tułaczce wojennej, doświadczonej przez wielu Polaków, wrócił z rodziną do domu. Jako rezolutne dziecko już w wieku 6 lat rozpoczął edukację; po podstawówce kontynuował naukę w Zespole Szkół Rolniczych, potem w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Cieszynie. Obie szkoły mieściły się w budynku Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego. W 1950 roku WSGW przeniesiono do Olsztyna a Kazimierz, za namową znajomych i przyjaciół, wiedziony sentymentem do szkoły ze swej cieszyńskiej małej ojczyzny, podążył za uczelnią i w 1957 roku rozpoczął studia na Wydziale Rolniczym w Olsztynie, które ukończył w 1962 roku. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Nowy kierunek studiów

Zanim żywność trafi na stoły

Żywność nigdy nie zniknie z listy pierwszych potrzeb człowieka, ale wzrastają wymagania smakowe konsumentów. Proces przemysłowego przetwarzania żywności staje się coraz bardziej skomplikowanym i wymagającym od specjalistów szerokiej wiedzy z wielu dziedzin, stosowania różnorodnych urządzeń, specyficznych rozwiązań oraz zwracania uwagi na każdy szczegół. W całym procesie musi być zastosowanych wiele urządzeń, które są narażone na wpływ różnych substancji itd. Wszystko to sprawia, że urządzenie do przetwarzania żywności należą do najbardziej wyspecjalizowanych. A więc i do ich zaprojektowania, wykonania i eksploatowania potrzebni są specjaliści wysoko wykwalifikowani, którzy swoją wiedzą obejmują całe przetwórstwo żywności. Muszą być przygotowani do pracy w zespołach interdyscyplinarnych oraz współpracy ze specjalistami z innych dziedzin w biurach projektowych, firmach produkujących maszyny i urządzenia dla przemysłu przetwórczego oraz firmach montażowych, a także do pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Majówka poetycka

W maju (28. 05. 2019r) odbyła się „Majówka poetycka” w nowej sali  Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy 1 Maja. Intencją organizatorów było włączenie się w ogólny program obchodów XX lecia istnienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Organizacją zajęły się Kluby Stowarzyszenia Absolwentów, mianowicie „Ziemia Warmińska” któremu przewodniczy dr Leon Szeląg i „Miłośników poezji”, któremu „szefuje” profesor Leszek Jan Rogalski. Przygotowane na tę okoliczność wiersze przedstawiali kolejno: Iwona Bolińska, Joanna Haraźna, Stanisław Niepsuj, Tadeusz Rawa, Leszek Jan Rogalski, Feliks Walichnowski. Janusz Bieńkowski swoje utwory śpiewał, akompaniując sobie gitarze. Ponadto z wierszami wystąpiło kilka osób z grupy poetyckiej przy Salonie muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie. Z tą grupą Klub Miłośników poezji kontynuuje współpracę. Trzy wiersze zaprezentował także prezes Związku Literatów Polskich w Olsztynie – Andrzej Cieślak. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

KLUB BRANŻOWY „ZOOTECHNICY”

Klub utworzony został 25.03.2009 r. przez grupę inicjatywną członków Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w składzie: Ryszard Dobek, Andrzej Faruga, Bogdan Flisikowski, Andrzej Majchrzak, Edward Misiarczyk, Eugeniusz Nowicki, Irena Rapczyńska, Bronisław Wawrzyniak i Grzegorz Zrajkowski, przy czym funkcję prezesa zarządu powierzono kol.R.Dobkowi a sekretarza kol.E.Nowickiemu. Początkowo przyjęta była nazwa „Sekcja branżowa  WSR-ART., Zootechnicy”, która uległa zmianie 14.listopada 2015 roku na uroczystym spotkaniu zootechników – pracowników i absolwentów z okazji 65-lecia działalności obecnego Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Brak komentarzy

Brak komentarzy

Brak komentarzy

Dwudziestolecie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Tegoroczne, już dwudzieste święto Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie zostało zainaugurowane piątkowym Koncertem Marszałkowskim w Warmińsko–Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego. Główne uroczystości odbyły się w Centrum Konferencyjnym UWM. Zaszczyciło je swoją obecnością wielu znakomitych gości na czele z: byłym premierem a obecnym posłem do Parlamentu Europejskiego prof. dr hab. Jerzym Buzkiem, który podpisał historyczną ustawę powołującą Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, prof. Jerzym Zdradą, wiceministrem edukacji w rządzie Jerzego Buzka, mgr. Arturem Chojeckim, wojewodą warmińsko–mazurskim, dr inż. Gustawem Markiem Brzezinem marszałkiem województwa warmińsko–mazurskiego, Piotrem Całbeckim, marszałkiem województwa kujawsko–pomorskiego, dr Piotrem Grzymowiczem, prezydentem Olszyna, olsztyńskimi parlamentarzystami, prof. dr. hab. Jerzym Woźnickim, prezesem Fundacji Rektorów Polskich; prof. dr. hab. Zbigniewem Marciniakiem, przewodniczącym Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, prof. dr. hab. Jerzy Szmitem, przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektorami, prorektorami i dziekanami wielu uczelni krajowych i zagranicznych, profesorami seniorami, doktorami honoris causa  UWM, przedstawicielami duchowieństwa, służb mundurowych oraz instytucji współpracujących z Uniwersytetem i Stowarzyszenia Absolwentów UWM. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Relacja ze spotkania literackiego 18.01.2019 w Książnicy Polskiej

W Książnicy Polskiej 18.01.2019 odbyło się spotkanie literackie doktora Feliksa Walichnowskiego, pioniera osadnictwa na Warmii i Mazurach i socjologa, badającego problematykę osiedleńczą na tych ziemiach. Spotkanie związane było z publikacją jego najnowszej książki pt. ”Polska na Mazurach”. Książka ta jest zbiorem tekstów, głównie o charakterze przedmowy i posłowia, związanych z tematyką socjologiczną. Jest to zbiór faktów i refleksji autora o realiach powojennego osadnictwa na Mazurach, niemal w każdej dziedzinie życia. Książka prezentuje bardzo plastyczny obraz tamtych czasów i pozwala zrozumieć czytelnikowi skomplikowaną problematykę tego okresu. Znajduje się tu wiele szczegółowych faktów, porządkowanych komentarzem autora, jak i ciekawostek, niektórych bardzo zabawnych. Książkę czyta się niezwykle przyjemnie, dzięki błyskotliwej, wesołej i pełnej żartu, narracji. Publikacja uzupełniona jest wieloma interesującymi aneksami w postaci unikatowych zdjęć i kopii archiwalnych dokumentów. Książka została stworzona nie tylko z zaangażowaniem, ale też z sercem, o czym świadczy niespodzianka, umieszczona na ostatniej karcie. Wielką pasją autora jest tworzenie poezji, a rzeczoną niespodzianką są dwa wiersze, również poruszające tematykę osadniczą. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy