Kwiecień, 2019

Na marginesie 30-lecia Stowarzyszenia Absolwentów

Doceńmy to, co dobrego zrobiono

Z okazji trzydziestolecia Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie postanowiłem wyjaśnić kilka opinii upowszechnianych przez osoby, które nie uczestniczyły w działalności powołanej przez Stowarzyszenie Fundacji im. M. Oczapowskiego i nie znają statutów.

W końcu lat 80-tych ubiegłego wieku grupa absolwentów postanowiła powołać Stowarzyszenie Absolwentów a ono Fundację im. M. Oczapowskiego. Zbiegło się to z decyzją o likwidacji uczelnianego Ośrodka Organizacji Badań i Wdrożeń. Osoby przygotowujące statut Fundacji uwzględniły w nim część zadań likwidowanej jednostki. Pierwszy zarząd Fundacji utworzono z pracowników Ośrodka z kierownikiem w randze prezesa. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Sprawiała, że dzień stawał się lepszy

Gdy umiera ktoś, kogo lubimy, kochamy

i szanujemy, wtedy coś umiera w nas

 

W wielkanocny poniedziałek w wieku 74 lat po długiej i ciężkiej chorobie zmarła mgr inż. Helena Teresa Zaworska, jedna z najbardziej zasłużonych osób dla doradztwa rolniczego i agroturystyki.

Studiowaliśmy na Wydziale Rolniczym byłej Wyższej Szkoły Rolniczej w latach 1963-1968. Teresa, bo tak Ją nazywaliśmy, była bardzo dobrą studentką, uśmiechniętą, pełną życia, radości, ciepła, miłości. Zawsze życzliwa, zawsze pogodna, potrafiąca się wsłuchać w cudze problemy. Krzywda innych nigdy nie była Jej obojętna. Wyciągająca swą pomocną dłoń do każdego, kto tylko pomocy potrzebował. Dla każdego miała dobre słowo. Swoim pozytywnym usposobieniem dodawała otuchy i sprawiała, że zły dzień stawał się dla każdego lepszy. Taka pozostała przez całe życie. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Pozostali w naszej pamięci

Do tragedii pod Smoleńskiem doszło 10 kwietnia 2000 roku. W drodze na uroczystości upamiętniające 70 rocznicę katyńskiej zbrodni rozbił się prezydencki samolot Tu-154 M. W katastrofie zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński z małżonką Marią. Wśród ofiar były osoby związane z naszym regionem i Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim. Byli to:

*Aleksander Szczygło pochodził z Jezioran. W latach 1978–1983 uczęszczał do Technikum Kolejowego w Olsztynie. W 1990 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 1996 ukończył roczny kurs dla pracowników administracji publicznej z Europy Środkowej i Wschodniej organizowany przez Georgetown University (zajęcia odbywały się na University of Wisconsin) oraz odbył praktykę w Kongresie Stanów Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Nowoczesne muzeum na Polach Grunwaldzkich

Na Polach Grunwaldzkich wmurowano kamień węgielny pod nowoczesne muzeum. Uroczystość zaszczyciło wiele znakomitych gości z marszałkiem województwa warmińsko – mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem, wojewoda warmińsko – mazurskim  Arturem Chojeckim, byłym wieloletnim wójtem gminy Grunwald i prezesem Rady Fundacji Grunwald Henrykiem Kacprzykiem oraz dyrektorem Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku Szymonem Drejem.

- Grunwald to marka rozpoznawalna nie tylko w regionie, lecz również w całej Europie. Muzeum Bitwy pod Grunwaldem jako wojewódzka samorządowa instytucja kultury pielęgnuje historię tego miejsca i stroi na straży zachowania krajobrazu kulturowego Pól Grunwaldzkich. Bitwa pod Grunwaldem miała przełomowe znaczenie w dziejach ówczesnej Europy i wpłynęła na jej obecny wygląd. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Klub Regionalny „Kresowiacy”

Stowarzyszenia Absolwentów UWM

oraz Klub Seniora ZNP w UWM

zaprasza

środa: 24.04.2019 r. o godz. 16.00

na spotkanie pt.:

„Kult Piłsudskiego w międzywojennym Wilnie”

Miejsce spotkania

„Baccalarium”

ul. Prawocheńskiego 4

Kortowo

Brak komentarzy

XVI gala

Laur „Najlepszym z Najlepszych

Od 2004 roku samorząd województwa warmińsko-mazurskiego konkursu dla osób, instytucji lub firmy z regionu Warmii i Mazur, które w poprzedzającym roku wyróżniły się na forum krajowym lub międzynarodowym, osiągnęły liczące się sukces i zostały docenione przez niezależne gremia.

- To wyróżnienie to ustanowiono – powiedział między innymi marszałek Gustaw Marek Brzezin, żeby uhonorować mieszkańców regionu, którzy osiągają sukcesy na arenie ogólnopolskiej, europejskiej i światowej. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy