Grudzień, 2018

Brak komentarzy

Z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM

Podsumowania i uzupełniające wybory

W grudniu (14) 2018 odbyło się zebranie zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, któremu przewodniczył I zastępca prezesa dr inż. Bolesław Pilarek.

Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków zarządu Stowarzyszenia prezesa prof. zw. dr hab. Andrzeja Farugę, dr. h.c. i dr inż. Józefa Chrzanowskiego.

Dr Bolesław Pilarek wymienił najważniejsze sprawy, na które należy zwrócić uwagę na obecnym zebraniu. Przypomniał historię tworzenia się Stowarzyszenia, które liczy 790 członków. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Profesor Maria Nagięć

Niecodzienny Benefis 90 tych urodzin.

5 października na Wydziale Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbył się niecodzienny Benefis 90 urodzin dwóch pań profesor, związanych z rybactwem i środowiskiem wodnym; prof. Marii Nagięć (ichtiobiologia) oraz prof. Zofii Różańskiej (oceanografia i hydrobiologia).

Pani prof. dr hab. inż. rybactwa Maria Nagięć (z d. Swianiewicz) urodziła się w 1928 roku w Wilnie w rodzinie pełnej ciepła i wrażliwości na losy innych. Okres wojny i pierwszy rok po wojnie spędziła razem z matką Olympią i trójką rodzeństwa na wileńszczyźnie. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Jubileusz XX-lecia UWM i XXX-lecia Stowarzyszenia Absolwentów – audycje w radiu UWM FM

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania 1. odcinka z cyklu audycji zainicjowanych przez dr Bolesława Pilarka, wiceprezesa zarządu SA UWM, z okazji XX-lecia UWM oraz XXX-lecia Stowarzyszenia Absolwentów. Rozmowy będą przeprowadzane z członkami Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Prosimy kliknąć tutaj –> Audycja nr 1

Brak komentarzy

Kondolencje

Prezesowi

JANOWI KRZEMIŃSKIEMU

współzałożycielowi firmy BIN

wyrazy głębokiego współczucia

po tragicznej stracie

SYNA ANDRZEJA

absolwenta Wydziału Nauki o Żywności

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

wiceprezesa zarządu firmy „DAMIX”-

 

składa

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów UWM  w Olsztynie

Fundacja im. M. Oczapowskiego

Zespół redakcyjny „5 plus X”

Brak komentarzy