Październik, 2018

Delegacja Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w składzie:  Bolesław Pilarek, Maria Bentkowska i Agnieszka Szulich, złożyła na grobach absolwentów kwiaty i zapaliła znicze. Odwiedziła między innymi groby: prof. dr hab. Zbigniewa Śmietany, byłego prezesa Zarządu Stowarzyszenia, ks. prałata dr Juliana Żołnierkiewicza, byłego duszpasterza akademickiego i Honorowego Członka Stowarzyszenia Absolwentów UWM oraz prof. dr hab. Mariana Kozłowskiego, byłego posła i senatora RP.

Brak komentarzy

PROFESOR ANDRZEJ FARUGA NIE ŻYJE

Szedł przez życie pełen poświęcenia i ofiary

Niosąc swój krzyż z uśmiechem na twarzy

Niech takim pozostanie w naszych sercach

Profesor zwyczajny doktor habilitowany Andrzej Faruga, doktor honoris causa urodził się 5 stycznia 1934 roku w Zatorze, miejscowości znanej wszystkim drobiarzom z nazwy (gęś zatorska). Być może to zaprogramowało specjalizacje zawodową olsztyńskiego naukowca. W Zatorze był także kompleks dużych stawów karpiowych (1,5 tyś. ha), gdzie okresowo w latach 30 zatrudniony był Jego ojciec (obecnie kompleks ten należy do IRŚ w Olsztyn). Po ukończeniu Technikum Rolniczo-Hodowlanego w Międzyświeciu koło Skoczowa (Śląsk Cieszyński) rozpoczął w 1952 roku pracę zawodową jako zootechnik powiatowy w Raciborzu W 1955 roku został studentem Wydziału Zootechnicznego Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie.

Studia ukończył w roku 1960. W tym samym roku rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w Zakładzie Hodowli Drobiu i Jajczarstwa macierzystej uczelni. Całe swoje życie zawodowe związał z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i poprzedzającymi go uczelniami, czyli WSR i ART. W 1968 r. uzyskał stopień naukowy doktora, a w 1976 stopień doktora habilitowanego. W 1983 roku uzyskał tytuł naukowy profesora, a w 1990 – tytuł profesora zwyczajnego. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Gratulacje

Serdecznie gratulujemy

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie

Relacja z uroczystości: Uroczystość

Brak komentarzy

Mgr inż. Zbigniew Krawczyk nie żyje

Zbigniew Krawczyk urodził się w 1939 roku w miejscowości Niwki koło Zwolenia w woj. kieleckim. Po ukończeniu Technikum Rolniczego w Zwoleniu podjął studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. Po pierwszym roku wybrał się na spływ kajakowy po Krutyni. Płynąc po tej rzece, pomyślał sobie: w rodzinnych stronach, żeby się wykąpać, musiał przejechać 20 km. A tutaj wody ile dusza zapragnie. A jakie krajobrazy. Już wtedy postanowił, że po studiach pozostanie na Warmii i Mazurach. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Kieleckie serca i umysły na Warmii i Mazurach

Jesienią 2018 roku, czyli w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości ukazała sie książka. „Kieleckie serca i umysły na Warmii i Mazurach”pod redakcją Bolesława Pilarka. Jej wydanie należy traktować jako wyraz wdzięcznego hołdu dla osób wywodzących się z obecnego województwa świętokrzyskiego, a wcześniej kieleckiego, które pozostawiły trwały ślad w rozwoju Warmii i Mazur.

Jaka była geneza konsolidacji współautorów do przygotowania tej monografii? Otóż w ramach harmonogramu pracy dla Klubu Sympatyków Ziemi Świętokrzyskiej przy Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyjęto, jako ważne zadanie, podsumowanie działań społeczności napływowej z obecnego województwa świętokrzyskiego, a wcześniej kieleckiego, na rzecz województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury to region, gdzie wyjątkowo odcisnęła swoje piętno historia powojenna. Tu przybyli nowi ludzie, w tym także z województwa świętokrzyskiego, w poszukiwaniu pracy i wykształcenia. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy