Wrzesień, 2018

Ekologia, solidarność społeczna, zrównoważony rozwój

W bieżącym roku obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Radą do spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski włączyły się w rocznicowe wydarzenia poprzez realizację  projektu ”Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objął prezydent Andrzej Duda, a koordynatorem merytorycznym jest Akademia Ignatianum w Krakowie. Projekt opiera się na cyklu 10 konferencji podejmujących kluczowe dla polskiego społeczeństwa zagadnienia, wartości i obszary życia codziennego w świetle zasad i kryteriów katolickiej nauki społecznej. Do realizacji zaproszono czołowe ośrodki akademickie w Polsce, które dydaktycznie, naukowo, czy badawczo zajmują się m.in. katolicka nauką społeczną. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Mój kraj, moja ojczyzna

To tytuł wrześniowej wystawy malarstwa zorganizowanej przez Stowarzyszenie Absolwentów UWM i Fundację im. M. Oczapowskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Olsztynie, której wernisaż odbył się 4 września 2018r. Autorką prac, wykonanych techniką akrylu na płótnie, jest Pani Elżbieta Pilipiuk, mieszkanka Bartoszyc, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, wieloletnia pedagog i nauczycielka, której pasją jest malarstwo sztalugowe. Swoje prace prezentowała na licznych wystawach w naszym województwie, wiele z nich znajduje się w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą. Tematyką jej obrazów jest architektura, przyroda, pejzaże i portrety , a także tematyka religijna. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Święto Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Zgodnie z tradycją, tegoroczne Święto Absolwentów kortowska społeczność akademicka z przypiętymi do klap biało-czerwonymi kokardkami rozpoczęła na Promenadzie Absolwentów przed tablicą upamiętniającą byłych pracowników i absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i poprzedzających go uczelni. Dr Bolesław Pilarek, I zastępca prezesa zarządu Stowarzyszenia Absolwentów, witając zebranych, przypomniał, że w ostatnim okresie zmarło troje absolwentów: prof. dr hab. Wojciech Budzyński, doktor honoris causa multi, dr inż. Józef Chrzanowski , członek zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM i mgr inż. Barbara Michalak, absolwentka Wydziału Rolniczego z roku 1968. Poprosił o uczczenie pamięci zmarłych chwilą ciszy. Przemówienie okolicznościowe wygłosił prorektor prof. dr hab. Jerzy Przyborowski. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Zmarł profesor Wojciech Budzyński doktor honoris causa multi

Urodził się 5 grudnia 1948 roku w Guźlinie, w powiecie włocławskim na Kujawach. Po ukończeniu w 1971 roku studiów na Wydziale Rolniczym w olsztyńskiej Wyższej Szkole Rolniczej, został zatrudniony w ówczesnej Katedrze Szczegółowej Uprawy Roli i Roślin w macierzystej uczelni, skąd został skierowany na staż w Uniwersytecie Rolniczym w Wageningen (Holandia). Cała droga naukowa profesora związana jest z macierzystą katedrą, wydziałem i uczelnią, które przechodziły wielokrotne reorganizacje i zmiany nazw. Pracę doktorską przygotował pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Majkowskiego i pomyślnie obronił w roku 1976. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii uzyskał w roku 1986. Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych nadano mu w roku 1995, a dwa lata później został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy