Maj, 2018

227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Krzepnie obywatelska wspólnota Polaków

W tym roku minęła 227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która była drugim na świecie (po konstytucji USA z 1787 r.) i pierwszym w Europie aktem prawnym przygotowanym przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i grupę jego współpracowników w składzie: Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj i Scipione Piattoli. Podstawą tego aktu prawnego był trójpodział  władzy. Ta ustawa zasadnicza była wyposażona w najwyższą moc prawną, która regulowała ogólne zasady ustroju politycznego i społeczno – gospodarczego państwa, kompetencje głównych organów władzy oraz prawa i obowiązki obywateli. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Brak komentarzy

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo

W  imieniu Polskiego Towarzystwa Agronomicznego

oraz  Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie

uprzejmie zapraszam na spotkanie  z  Panem mgr Tadeuszem Rydzewskim,
człowiekiem z bogatym życiorysem, znanym hodowcą roślin, weteranem,
byłym pracownikiem WSR w Olsztynie.

Spotkanie odbędzie się w piątek 11 maja 2018 r. o godz. 10.00 w Katedrze
Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Plac Łódzki 3  sala 416,

Józef Tworkowski

Brak komentarzy

Złoty jubileusz „Jamnika”

Studencka Agencja Fotograficzno-Informacyjna „Jamnik” została zarejestrowana w 1968 roku jako agenda Zrzeszenia Studentów Polskich, podobnie zresztą jak wszystko, co oficjalnie istniało w ówczesnym życiu studenckim. Pierwszym prezesem był student geodezji Jan Waszkinel. Na wyposażeniu „Jamnika” znalazły się cztery powiększalniki, tyleż aparatów, dwie lampy błyskowe oraz… grupa dwudziestu amatorów palących się do korzystania z tych dobrodziejstw.

Koniec lat sześćdziesiątych był dobrym czasem dla tego rodzaju inicjatyw. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

UPAMIĘTNIENIE KATASTROFY KATYŃSKIEJ

Mija 78. Rocznica zbrodni katyńskiej. W 1940 r na rozkaz Stalina strzałem w tył głowy rozstrzelano elitę polskiego narodu, ponad 23 tysiące jeńców z obozów Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa oraz więzień zachodniej Ukrainy i Białorusi.

Z inicjatywy prof. dr. hab. Ryszarda Góreckiego, J.M. Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie obchody rocznicy Katyńskiej w Kortowie połączone upamiętnieniem Katastrofy Smoleńskiej odbyły się 10 kwietnia 2018 roku. Pod obeliskiem z tablicą upamiętniającą pomordowanych w Katyniu absolwentów wyższych uczelni związanych rodzinnie z Olsztynem złożono kwiaty i zapalono znicze. Okolicznościowe przemówienie wygłosił JM Rektor prof. Ryszard Górecki, a modlitwę w intencji zamordowanych poprowadził ks. kanonik Mirosław Hulecki. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Brak komentarzy

Bliźniemu Swemu

Czwarty już raz dr Joanna Bentkowska-Hlebowicz, pracownik naukowy Uniwersytetu bierze udział w charytatywnej aukcji dzieł sztuki na rzecz Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Misją Towarzystwa, zrzeszającego około 3000 osób w całej Polsce, jest niesienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i niepełnosprawnym w duchu patrona –św. Brata Alberta. Pomoc to nie tylko zaspokajanie elementarnych potrzeb podopiecznym, ale i odbudowanie ich godności i wiary w siebie. Te działania wspiera i krzewi Fundacja Bliźniemu Swemu poprzez prowadzenie działań mających na celu zapobieganie bezdomności. Przygotowuje wystawy i prowadzi aukcje dzieł sztuki, organizuje koncerty i imprezy charytatywne, prowadzi działalność informacyjną i wydawniczą (z wstępu do katalogu wystawy). Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy