Marzec, 2018

Moja 73-cia rocznica Marszu Śmierci

To było w dniach 25.01. – 03.02.1945r. Jeszcze będąc w OK Stutthoff w oddali słychać było kanonadę artylerii i wielkie podniebne loty samolotów obu walczących armii: niemieckiej i rosyjskiej. Nas, więźniów Obozu Koncentracyjnego Stutthof napawało nadzieją, że przeżyliśmy koszmar wojny, cierpienie i obóz koncentracyjny i że wrócimy do swoich domów, do Rodzin jeśli jeszcze żyły.

Nagle, dnia 24 stycznia 1945 roku ogłoszono decyzję o natychmiastowej ewakuacji obozu Stutthof. Stan liczebny obozu męskiego i żeńskiego wynosił 25 tys. osób. Zima. Mróz -20 stopni i wielkie, świeże zwały śniegu po pas. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Absolwenci z dodatkowym kwalifikacjami

Absolwencka Fundacja im. M. Oczapowskiego w porozumieniu z kierownictwem Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz Centrum Szkolenia BHP w Łodzi zorganizowała dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie kurs dla operatorów kombajnów zbożowych sieczkarni i pras rolniczych. Uczestniczyło w nim 35 osób z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz Bioinżynierii Zwierząt. Wśród kursantów było 6 kobiet: Weronika Giedrojć, Dominika Ronkiewicz, Wiktoria Sitnik, Agata Trawińska, Edyta Wiśniewska i Paulina Zawada. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Jak za dawnych studenckich lat

- Czasami podczas studiów żartowałem z Twoich zamiłowań do ludowych metod przepowiadania pogody, mówiąc:” Jak na świętego Prota jest pogoda albo słota, to na świętego Hieronima jest deszcz albo go nie ma”. Z całą powagą poprawiałeś mnie, mówiąc: „Nie Hieronima, tylko Nikodyma”. Czy nadal przepowiadasz pogodę – zapytałem mgr. inż. Jana Przychodzenia, który w 1968 roku ukończył studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie.

- Naturalnie. Od wielu lat, czyli ponad 50, obserwuję przebieg pogody od św. Szczepana do Trzech Króli. Takie obserwacje prowadzi wielu przyrodników, leśników i rolników. Jak wiesz, po studiach wiele lat przepracowałem w Stacji Oceny Odmian w Radostowie, byłem dyrektorem PGR w Swarożynie i naczelnikiem w tej samej gminie. Od ponad pół wieku jestem myśliwym, więc te obserwacje pogody w tych około świątecznych dniach i opracowywanie na tej podstawie prognozy na cały rok były mi wielce przydatne w pracy zawodowej i w uprawianiu hobby. Dodać jednak muszę, że od wielu lat poluję tylko z aparatem fotograficznym w ręku. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Ostatnie pożegnanie dra Zbigniewa Dajnowca

Drogi Zbyszku,

W imieniu polskiej braci mleczarskiej rozsianej w kraju i po całym świecie, częściowo zrzeszonej w Krajowym Stowarzyszeniu Mleczarzy, którego od 15 lat byłeś członkiem i tej pracującej jeszcze w spółdzielniach należących do Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związku Rewizyjnego chcemy Cie pożegnać i równocześnie podziękować za dokonania, którymi nas przez te 75 lat życia obficie obdarzyłeś.

Zbigniew Dajnowiec urodził się 12 czerwca 1942 roku w Brześciu nad Bugiem. Po wojnie wraz z rodzicami osiadł w Elblągu, gdzie ukończył szkołę podstawową i średnią. Po zdaniu matury rozpoczął studia na Wydziale Mleczarskim Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, gdzie zdobył dyplom magistra inżyniera i rozpoczął wierną mleczarstwu, trwającą przez ponad 40 lat karierę zawodowo – naukową, jako asystent na macierzystym fakultecie. Mając niedosyt znajomości branży postanowił już w drugim i trzecim roku pracy po studiach bliżej poznać specyfikę zawodu i zatrudnił się, służąc spółdzielniom mleczarskim podległym Okręgowemu Oddziałowi w Szczecinie i Zielonej Górze. Wspominał ten okres z sentymentem, gdyż zdobył praktyczne umiejętności niezbędne później w działalności naukowej, która była powiązana z wdrażaniem do praktyki wielu rozwiązań z niebywałym rozmachem organizacyjno – technicznym, świadczącym o znakomitej znajomości branży i jej potrzeb. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Od przeszłości w przyszłość – 115 lat Zespołu Szkół Spożywczych im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie

W bogatą historię Rzeszowa, stolicy Podkarpacia, a także 100 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości, piękną kartą wpisuje się 115-letnia historia Zespołu Szkół Spożywczych im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie, najstarszej szkoły zawodowej naszego miasta.

Szczegółowe dzieje popularnego „Mleczaka” można wyczytać w 3-tomowej monografii autorstwa Stani­sława Wolsana (byłego nauczyciela szkoły). Uzupeł­nieniem jest wydana z okazji Jubileuszu 110-lecia szkoły publikacja „Utkane w czasie”, której autorkami są nauczy­cielki Agnieszka Węglowska i Alina Szemberska-Baran. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

„Sąsiedzi” w Bibliotece Uniwersyteckiej

W marcu, po raz pierwszy w Bibliotece Uniwersyteckiej zagościła wystawa Stowarzyszenia Klub Plastyka Amatora „Sąsiedzi”, działającego pod patronatem Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie już od czterdziestu lat. Skupia około 60 artystów tworzących w rozmaitych technikach jak: malarstwo olejne, akrylowe, akwarela, pastel suchy, rysunek, batik i innych. Artyści biorą także udział w wielu konkursach, przeglądach artystycznych wzbudzając zachwyt i zainteresowanie i często są nagradzani przez jurorów. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

Drogim Czytelniczkom

z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

życzymy

dużo zdrowia, szczęścia, miłości, sił potrzebnych do spełnienia ważnych ról społecznych, uśmiechu i zadowolenia w każdym dniu. Wyrażamy uznanie za to, że jesteście znakomitymi matkami, żonami, babciami i w swoim otoczeniu zawsze potraficie z właściwym sobie wdziękiem stwarzać nastrój miłości i ciepła.

Niechaj miłość, przyjaźń i uznanie otaczających Was osób dają poczucie spełnienia i satysfakcji.

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów UWM

Rada i Zarząd Fundacji im. M. Oczapowskiego

Zespół redakcyjny „5 plus x”

 

 

Joanna Bentkowska–Hlebowicz, Lilie, 60x 80 cm, akryl na płótnie, 2018 r.

Brak komentarzy

80-lecie prof. dr hab. Zdzisława Kaweckiego, członka zagranicznego Litewskiej Akademii Nauk i doktora honoris causa Akademii Rolniczej w Gorkach (Białoruś)

Dębowy jubileusz

Profesor dr hab. Zdzisław Kawecki 7-ego lutego 2018 roku obchodził jubileusz 80 – lecia swoich urodzin. Pan profesor jest zasłużonym członkiem olsztyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych. Od 2008 roku jest pracownikiem emerytowanym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ale wciąż aktywnie uczestniczy w spotkaniach naszego oddziału, wspierając swoją wiedzą i doświadczeniem zwłaszcza z zakresu sadownictwa. Jest uznawanym naukowcem zarówno w kraju jak i zagranicą. Wciąż napływają wnioski z prośbą o recenzje książek, czy też wniosków o nadanie stopni naukowych z zakresu sadownictwa i zawsze wykonywane są w wyznaczonym terminie, a nawet „na wczoraj”, co jest dewizą pracy pana profesora. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Pierwsza Polska Flaga w Olsztynie

W dniu 19 lutego 2018 r. odbyła się uroczystość przy tablicy pamiątkowej umieszczonej przy ul. Marii Zientary Malewskiej 2 związanej z przyjazdem z Białegostoku do Olsztyna 19 lutego 1945 r. pierwszej grupy Polaków. Miasto wciąż płonęło, palił się także dworzec kolejowy. Wtedy też jeden z przybyłych w grupie kolejowej, Pan Mikołaj Kresowicz, aby zaakcentować powrót polskich władz na budynku przy ul. Marii Zientary Malewskiej zawiesił biało-czerwoną flagę (własnej produkcji).

W kolejnej uroczystości w 73. rocznicę tego wydarzenia przy tablicy spotkali się przedstawiciele władz i mieszkańcy Olsztyna. Składając wiązankę kwiatów. W uroczystości uczestniczyli także dr Janusz Lorenz, prof. Jan Tywończuk i dr Leon szeląg reprezentując Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie.

Brak komentarzy