Luty, 2018

Informacja o powołaniu Klubu Sympatyków Ziemi Świętokrzyskiej przy Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

W dniu 16 stycznia 2018 r. powołano Klub Sympatyków Ziemi Świętokrzyskiej przy Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Warmia i Mazury to region, gdzie wyjątkowo odcisnęła swoje piętno historia powojenna. Tu przybyli nowi ludzie, w tym także z obecnego województwa świętokrzyskiego, w poszukiwaniu pracy i wykształcenia. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

„Brat Mirosław”

Mirosław Rogalski – absolwent Wydziału Technologii Mleczarskiej i Żywności Wyższej Szkoły Rolniczej. Członek Stowarzyszenia Absolwentów UWM, Klub Regionalny „Ziemia Warmińska”.

O jego życiu zawodowym zadecydowała błyskawicznie podjęta decyzja.

Kilka tygodni przed egzaminem kończącym studia z grupą przyjaciół z Akademickiego Klubu Turystycznego był w Kamieniu koło Pisza na zakończeniu Ogólnopolskiego Rajdu Turystycznego po Warmii i Mazurach. Przy grochówce dowiedział się, że Rozgłośnia Polskiego Radia w Olsztynie zamierza przyjąć do pracy młodego dziennikarza. Następnego dnia zjawił się w budynku przy ówczesnej ulicy Lumumby. W rezultacie 1 czerwca 1968 roku, 20 dni przed obroną pracy magisterskiej w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przemysłu Mleczarskiego, rozpoczął pracę w radiu. Od tych wydarzeń mija właśnie 50 lat. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Wspomnienie o byłym dyrektorze ZSR w Białej Piskiej Janie Nowakowskim

3 stycznia 2018 roku w wieku 91 lat zmarł Jan Nowakowski, były dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Białej Piskiej. To jeden z nielicznych już dziś pionierów oświaty rolniczej na Warmii i Mazurach.

Urodził się 8 marca 1927 roku w wielodzietnej rodzinie chłopskiej, we wsi Polik w gminie Rościszewo w powiecie sierpeckim. Patriotyczna atmosfera rodzinnego domu, etos chłopskiej pracowitości i rzetelności, poczucie niesprawiedliwości społecznej na polskiej wsi w II RP, a także dramatyczne przeżycia czasu wojny i okupacji odcisnęły swoje piętno na jego osobowości i ukształtowały system wartości, którym kierował się w swoim życiu. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Zachęcamy, zachęcamy

Członek Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dr inż. Janusz Lorenz pełniąc ważne funkcje w przemyśle spożywczym oraz będąc wojewodą warmińsko-mazurskim i senatorem zgromadził dużą ilość ważnych dokumentów, które przekazał Archiwum Państwowemu w Olsztynie. Otrzymał za to podziękowanie od dyrektora  Archiwum  prof. dr. hab.  Norberta Kasparka. Publikujemy je, żeby zachęcić Czytelników do przekazywania do Archiwum różnych dokumentów, które w przyszłości mogą być wykorzystane jako świadectwo epoki.

 

 

Brak komentarzy

W czwartek (15.02) w Kamienicy Naujacka MOK w Olsztynie odbyło się kolejne ze spotkań z cyklu „Czwartki Wileńskie”. Głównym punktem programu spotkania było spotkanie autorskie z redaktorami i promocja książki „Bagaż doświadczeń i wspomnień. Relacje osadników polskich na Warmii i Mazurach po 1945 roku”

Redakcji książki podjęli się Piotr Bojarski i Emilia Janowska z Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie. W wydawnictwie znalazły się wspomnienia przesiedleńców z Kresów Wschodnich na Warmię i Mazury: Wandy Bieskierskiej, Józefa Daszczyńskiego, Krystyny Dołżyńskiej, Jana Niedroszlańskiego, Edwarda Purkiewicza, Władysławy Kwaśniewskiej, Wiktorii Polak, Mieczysława Fligiela, Zofii i Stefana Czebeniaków i Waldemara Gliścińskiego. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Konsul Generalny RP we Lwowie z wizytą u absolwentów UWM

Rafał Wolski, radca minister – Konsul Generalny, po rozmowach konsultacyjnych z prof. Andrzejem Farugą – prezesem zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM i wiceprezesem W-M Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej mgr Stefanią Jarczyk – odebrał medal Stalmacha, przyznany przez Zarząd Główny MZC w Cieszynie  (na zdjęciu).

Pracując swego czasu w Urzędzie Marszałkowskim wykazał się inicjatywą i realizacją wspierania stowarzyszeń regionalnych, w tym absolwentów – Macierzowców w Olsztynie i polaków w Republice Czeskiej (na Zaolziu). W tym celu złożył wizytę roboczą, wraz z prof. Andrzejem Farugą i prof. Januszem Guziurem,  u Konsula RP w Ostrawie, Polskim Związku Kulturalno-Oświatowym, Polskiej Macierzy Szkolnej i tamtejszymi samorządowcami, na temat możliwości współpracy z Warmią i Mazurami .

Przyczynił się do wydania książki „Cieszyniacy na Warmii i Mazurach” oraz wykonania Medali Jubileuszowych Polskiej Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej. Olsztyniacy Cieszynianie specjalnie dziękują byłemu Marszałkowi Jackowi Protasowi.

A.F;S.J

Brak komentarzy

Kielczanie na Warmii i Mazurach

Kraj lat dziecinnych, on zawsze zostanie święty i czysty, jak pierwsze kochanie, nie zabarwiony błędów przypomnieniem nie podkopany nadziei złudzeniem”.

Adam Mickiewicz

Prezes grupy inicjatywnej profesor Zdzisław Ciećko, witając zebranych na spotkaniu założycielskim 16 stycznia 2018 r. Klubu Przyjaciół Ziemi Świętokrzyskiej, powiedział między innymi, że pierwszą próbę zorganizowania w Olsztynie Stowarzyszenia Przyjaciół Kielecczyzny podjęli na przełomie lat sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych ubiegłego wieku ówczesny docent dr hab. Remigiusz Fitko i mgr inż. Bolesław Pilarek. Zadanie to wówczas nie zostało jednak sfinalizowane, gdyż wystąpiły kwestie prawne związane z działalnością stowarzyszeń, które dopiero uregulowała Ustawa z dnia7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Absolwentów UWM uprzejmie zawiadamia o możliwości otrzymania bezpłatnie książek i tomików wierszy dotyczących osadnictwa na Warmii i Mazurach w latach 1945-1948.

Prawo do otrzymania przysługuje przede wszystkim osobom, które w tamtym czasie osiedliły sie w Olsztynie lub w okolicy oraz ich potomkom.

Chęć otrzymania w/w darów prosimy zgłaszać do biura Stowarzyszenia, tel. 89 523 49 69.

Bliższe informacje można otrzymać pod nr kom. 698 009 423 (Stowarzyszenie „Przymierze”).

Brak komentarzy

Zarząd Klubu

Ziemia Warmińska” Stowarzyszenia Absolwentów

Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

oraz

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny

w Olsztynie

 

mają zaszczyt zaprosić na spotkanie

 

z dr. Bogdanem Włodarczykiem – organizatorem innowacyjnego sposobu na edukację

Akademia Biznesu UWM”

 

w ramach cyklu

UWM – NAUKA – KULTURA – ROZWÓJ „

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 lutego 2018 r. / poniedziałek / o godz. 16 ³º w „ Pokoju z widokiem” na II piętrze Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej , ul. Rynek Starego Miasta / Stary Ratusz /.

Brak komentarzy

Gratulacje

Wielce szanownej Koleżance mgr inż. Marii Bentkowskiej, członkini zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, serdecznie gratulujemy ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych z wynikiem bardzo dobrym.

 

Koleżanki i koledzy ze Stowarzyszenia Absolwentów UWM

 

Brak komentarzy