Grudzień, 2017

Nie umiera ten, kto żyje w naszej pamięci

1 listopada minęła 37 rocznica śmierci mgr. inż. Włodzimierza  Mamińskiego, absolwenta Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, założyciela i wieloletniego redaktora naczelnego „Naszej Wsi”, dyrektora gabinetu ministra rolnictwa i zastępcy redaktora naczelnego „Gromady Rolnika Polskiego”. Skłania to do przypomnienia sylwetki tego znakomitego człowieka.

Włodzimierz Mamiński w 1960 r. przekształcił rolniczy dodatek do „Głosu Olsztyńskiego” w Tygodnik rolniczy „Nasza Wieś”. Jako redaktor naczelny w krótkim czasie wykazał się rzadko spotykanym darem dobierania odpowiednich współpracowników. Różnego typu spotkania z Czytelnikami oraz natychmiastowe reagowanie na ich potrzeby i oczekiwania były pierwszoplanowym obowiązkiem pracowników redakcji. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

WIECZORNICA POETYCKA

Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie utworzyli 30 czerwca 2017 r. Klub Miłośników Poezji. 22 listopada 2017 r. W klubie Baccalarium odbyła się pierwsza „Wieczornica Poetycka” inaugurująca działalność Klubu.

Zebranie otworzył kierownik Klubu Baccalarium mgr Bogusław Woźniak. Wieczornicy przewodniczył prezes Klubu Miłośników Poezji prof. Leszek Jan Rogalski, który  powitał przybyłych gości: – prof. dr hab. dr h. c. Andrzeja Farugę – prezesa Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie, dr Scholastykę Baran – dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej, redaktora Marka Barańskiego reprezentującego Gazetę Olsztyńską i dr Bolesława Pilarka – redaktora naczelnego Czasopisma Stowarzyszenia Absolwentów UWM „5plus X” a także znaczną grupę przybyłych osób, w tym profesorów, głównie seniorów. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy