Grudzień, 2017

Wojewódzkie Spotkanie Opłatkowe

W Olsztynie w sali konferencyjnej Restauracji „Przystań” odbyło się Wojewódzkie Spotkanie Opłatkowe, które zorganizował samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Spotkanie zainaugurował koncert kolęd w wykonaniu 13–osobowego Zespołu Kameralnego „ProForma” z Elbląga pod dyrekcją  Marcina Wawruka.

Licznie zebranych uczestników spotkania, na czele z wojewodą warmińsko-mazurskim mgr. Arturem Chojeckim i ks. arcybiskupem dr Józefem Górzyńskim, metropolitą warmińskim serdecznie powitał marszałek województwa dr inż. Gustaw Marek Brzezin, mówiąc między innymi, że cieszy się, iż liczne grono reprezentantów Warmii i Mazur znalazło czas, żeby złożyć sobie życzenia wszelkiej pomyślności. Za nami owocny rok. Niech choinka z Puszczy Romnickiej zawieziona do Watykanu w darze dla ojca świętego będzie symbolem naszych wartości, współpracy, piękna i rozwoju. Mamy za co sobie dziękować, gdyż zrealizowaliśmy wiele zadań. Nasze szpitale zajęły czołowe miejsca w kraju, a dyrektorka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego została menedżerem roku w kraju. W Olsztynie zostało utworzono pierwsze zamiejscowe Międzynarodowe Biuro Stowarzyszenia Cittaslow. W tym przedświątecznym okresie życzę dużo wzajemnej życzliwości… Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Perspektywa Wspólnej Polityki Rolnej

Szanse i wyzwania dla Polski

W Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie odbyła się konferencja zatytułowana: – „Perspektywa Wspólnej Polityki Rolnej – szanse i wyzwania dla Polski”.

Konferencje otworzył dyrektor mgr inż. Damian Godziński, który z atencją powitał licznie zebranych uczestników, przedstawił referentów i omówił cel obrad. Spotkanie swoją obecnością zaszczycili: Beniamin Gawlik z ministerstwa rolnictwa, mgr inż. Marcin Domian, doradca wojewody warmińsko-mazurskiego, Sylwia Jaskólska, członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, prof. dr hab. Mirosław Gornowicz, prorektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wraz z licznym gronem pracowników nauki (prof. dr hab. Andrzej Babuchowski, prof dr hab. Zbigniew Brodziński, prof. dr hab. Marek Marks, prof. dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. dr hab. Karolina Babuchowska), mgr inż. Dariusz Wasiela, zastępca dyrektora KOWR, dr inż. Marcin Kaźmierczak, zastępca dyrektora AR i MR, Jan Heichel, prezes WMIR, mgr inż. Wiesław Domian, prezes WM ZK i OR i wielu innych. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Opłatkowe spotkanie członków Stowarzyszenia Absolwentów UWM

W Klubie Baccalarium odbyło się posiedzenie zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM połączone ze spotkaniem opłatkowym. Uroczystym akcentem opłatkowego spotkania był jubileusz 90-lecia urodzin prof. zw. dr hab. Tadeusza Krzymowskiego dr. h. c, byłego rektora kortowskiej uczelni. Sylwetkę profesora przypomniał prof. zw. dr hab. Andrzej Faruga, prezes zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM, który wręczył jubilatowi specjalny Akt Uznania przy akompaniamencie „Pieśni profesora”. Agnieszka Szulich wręczyła jubilatowi wiązankę kwiatów, a dr Bolesław Pilarek statuetkę „Dębowy Wieniec”. Natomiast JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Górecki wręczył jubilatowi list gratulacyjny. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

CIESZYNIACY U CIESZYNIAKOW

Koło nr 2 „Mały jaworowy” Macierzy Ziemi Cieszyńskiej powstało 34 lata temu. Od 2008 r. na czele Zarządu Koła, które liczy 151 członków, stoi prezes Eugeniusz Raabe. Koło jest najliczniejsze w całej organizacji i skupia nie tylko mieszkańców z Cieszyna, ale również Ustronia, Hażlacha, Pogwizdowa i Dębowca. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Certyfikat dla absolwenckiej Fundacji im. M. Oczapowskiego

IX Gala Produkt Warmia Mazury

Od 2014 roku samorząd województwa warmińsko­-mazurskiego realizuje działania mające na celu wypromowanie produktu regionalnego w postaci marki „Produkt Warmia Mazury”. W tym celu opracowany został specjalny prestiżowy znak o tej nazwie (kolorowy opublikowaliśmy na stronie 1). Certyfikowane są produkty wytwarzane przez firmy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w takich dziedzinach jak produkty rzemieślnicze, produkty przemysłowe, usługi rzemieślnicze, usługi turystyczne, usługi gastronomiczne, usługi medyczne, wydarzenia ze sfery kultury, sportu, rekreacji, produkty i usługi inne. Projektem nie jest objęte rolnictwo ani przetwórstwo rolno-spożywcze.

Certyfikaty są przyznawane w 3 kategoriach: produkt, usługa i wydarzenie. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Wieści ze Stowarzyszenia Absolwentów

W dniu 9. grudnia odbyło się zebranie zarządu poświęcone sprawom organizacyjnym i tradycyjnie spotkaniem „opłatkowym”, z udziałem JM Rektora prof. zw. dr hab. Ryszarda Góreckiego – Honorowego Członka Stowarzyszenia, pozostałych Honorowych Członków, Rady Fundacji im. M. Oczapowskiego i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Absolwentów.

W czasie zebrania, uhonorowano wręczeniem, przez przewodniczącego walnego zebrania (12.04.2017 r.) prof. Janusz Guziura, dyplomem Honorowym Członka Stowarzyszenia - mgr. Zdzisława Truszkowskiego. Szczególnie uhonorowano Jubilata – prof. zw. dr. hab. Tadeusza Krzymowskiego, dr. h.c., Członka PAN, Honorowego Członka Stowarzyszenia i byłego rektora, który w 2017 roku ukończył 90m lat. Drogę życiową profesora opublikowano w 2017 roku, w książce pt.: „W kortowskim kręgu”, pod red. B. Pilarka. Fragmenty z życiorysu Profesora przedstawił prof. Andrzej Faruga. JM Rektor wręczył Jubilatowi okolicznościowy Adres. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

SOCJOLOGICZNE ROZWAŻANIA O PRL

Do bibliotek akademickich przekazano nową książkę Feliksa Walichnowskiego pt. „Ta brzydka PRL”. Autor – doktor socjologii i były wykładowca w wydziale prawa i administracji UWM – analizę działalności mediów w latach 2000-2017 uzupełnia dokumentami mało znanymi, na przykład dotyczącymi źródeł finansowania powstającej „Solidarności”, przebiegu przygotowań do obrad „Okrągłego Stołu” opisanymi w pamiętniku bp ks. Alojzego Orszulika, z którym Walichnowski przeprowadził rozmowę w 2015 r.

Współczesne media w Polsce autor „Tej brzydkiej PRL” określa jako towar i do tego kiepskiej jakości. Ocena ta zbieżna jest z opiniami naukowców, wyrażonymi niedawno podczas sesji odbytej w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim oraz z informacjami dotyczącymi spadku oglądalności programów propagandowych TV i spadkiem czytelnictwa prasy.

Książki Walichnowskiego wydanej przez prywatną oficynę „Darczyńcy” nie ma w sprzedaży. Jest darem dla bibliotek, z którymi autor współpracuje od 2000 roku. (i.w.)

Brak komentarzy

Konkurs poetycki i literacki

Profesor Leszek Jan Rogalski w bieżącym roku uczestniczył w XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu w zakresie poezji i literatury pt. „O autentyczną wiarę i o ludzkie serce człowieka”, którego rozstrzygnięcie odbyło się w listopadzie 2017 r. Kapituła konkursu przyznała prof. Leszkowi Janowi  Rogalskiemu wyróżnienie. Organizatorka konkursu Władysława Jamróz – poetka, pisarka, polonistka, dziennikarka, skierowała do autora wierszy, następujące słowa: „ Został Pan jednym z laureatów. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Galeria absolwentów UWM

Projekt autorski Lecha Kryszałowicza. Przy wyborze kandydatów do prezentacji nie kierowałem się ich sympatiami politycznymi, religijnymi czy innymi informacjami z życia prywatnego.  Galeria jest otwarta na sylwetki kolejnych znanych absolwentów.

Zbigniew Babalski

Polityk, samorządowiec. Ukończył studia na Wydziale Rolnym Akademii Rolniczo-Technicznej (z tytułem zawodowym inżyniera rolnika) w 1984 r. oraz w Instytucie Oświaty Rolniczej ART z tytułem zawodowym magistra w 1986 r. Odbył też podyplomowe studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie z zakresu zarządzania i organizacji oświatą.

Od 1980 r. należy do NSZZ „Solidarność”. Działał w Ruchu Społecznym AWS, następnie przystąpił do Prawa i Sprawiedliwości. Pracował w Zakładzie Naprawy Maszyn Rolniczych Ostróda, później jako nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych w Ostródzie oraz jako dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Od 1994 do 1998 r. był radnym i burmistrzem Ostródy. W 1998 r. objął funkcję wojewody olsztyńskiego. którą piastował do listopada 2001 r. Pracował następnie, jako zastępca dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych. W wyborach parlamentarnych w 2007 r.  z ramienia PiS uzyskał mandat poselski. W wyborach w 2011 r. z powodzeniem ubiegał się o reelekcję. W 2015 r. został ponownie wybrany do Sejmu. 1 grudnia 2015 powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz na pełnomocnika Rządu ds. kształtowania ustroju rolnego.

Robert Biedroń

Prezydent Słupska. Jest absolwentem politologii i nauk społecznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim z 2003 r. Pracę magisterską napisał pod kierunkiem dr. hab. Selima Chazbijewicza, z Instytutu Nauk Politycznych UWM, obecnego ambasadora Polski w Kazachstanie. „Wspomnień z Olsztyna mam bardzo dużo i wszystkie są pozytywne. To było miejsce, które uformowało mnie jako człowieka otwartego. Przez to, że uciekłem tak daleko z tego swojego Podkarpacia, z Krosna, mogłem sobie pozwolić na wolność. Po raz pierwszy w swoim życiu. Zaangażowałem się w Lambola Olsztyn [grupa skupiająca ludzi LGBT - red.], w życie polityczne i społeczne – mówił w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej Olsztyn”. Jest absolwentem politologii i nauk społecznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Od 2014 roku prezydent Słupska. Działacz na rzecz osób LGBT. Pomysłodawca, współzałożyciel i prezes Kampanii Przeciw Homofobii (2001-2009). Od 2011 do 2014 poseł na Sejm VII kadencji.

 

 

 

 

Gustaw Marek Brzezin

Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, absolwent rolnictwa na ART 1984 r., W czasie studiów przewodniczący Rady DS nr 8. W 1984 r. podjął pracę w Zespole Szkół Rolniczych w Ostródzie jako nauczyciel przedmiotów zawodowych, a następnie pełnił funkcję kierownika Szkolenia Praktycznego. Od 1999 r. jest przewodniczącym zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”. Po podjęciu pracy zawodowej zainteresował się działalnością polityczną w Polskim Stronnictwie Ludowym. W latach 1998–2002 pełnił funkcję radnego powiatowego, a w latach 1998–2012 wójta gminy Ostróda. W 2011 r. uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych na UWM. Od lipca 2012 r. pełnił funkcję wicemarszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Po wyborach w 2014 r. objął fotel marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. 16 października 2016 r. został wybrany na prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL na Warmii i Mazurach.

 

 

 

Mammed Chalidow

Czołowy zawodnik mieszanych sztuk walki w Europie. Do Polski wyemigrował z Czeczeni w 1997 roku. Początkowo mieszkał we Wrocławiu, ale po ukończeniu kursu języka polskiego przyjechał do Olsztyna. Na UWM ukończył studia na kierunku zarządzanie i administracja. Zaczął trenować sporty walki, gdy miał 13 lat. Początkowo uczył się wyłącznie karate, ale po przyjeździe na Warmię zajął się także boksem, zapasami oraz taekwondo. Reprezentując Arrachion Olsztyn wywalczył międzynarodowe mistrzostwo Polski w MMA. Od 2007 roku uczestniczył w galach KSW, czyli największej federacji MMA w Europie. Z powodzeniem rywalizował także na zagranicznych galach.

 

 

Artur Chojecki

Wojewoda warmińsko-mazurski. Absolwent Wydziału Teologii. Pracę zawodową rozpoczął jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Pasymiu. Następnie pracował w Warmińsko-Mazurskiej Komendzie OHP, m.in. na stanowisku komendanta wojewódzkiego tej jednostki. W latach 2005-2007 oraz 2011-2015 był dyrektorem biura senatorskiego, a następnie poselskiego Jerzego Szmita. Od r. 2006 radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 2 kadencje wiceprzewodniczący Sejmiku. Od 2003 r. członek Prawa i Sprawiedliwości; sekretarz Zarządu Okręgowego PiS, członek krajowej Rady Politycznej PiS. Nominację na stanowisko wojewody otrzymał 8 grudnia 2015 r.

 

 

 

 

 

 

Wojciech Cieśniewski

Matematyk i artysta malarz. Studiował matematykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. Zakończył te studia w 1984 r. Następnie, do 1988 r., kontynuował naukę w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa. Był prodziekanem Wydziału  Malarstwa ASP w Warszawie. Współzałożyciel warszawskiej Galerii Oficyna Malarska. Swoje prace przedstawiał na ponad 40 wystawach indywidualnych i 70 zbiorowych.

 

 

 

 

 

 

 

Tadeusz Fiszbach

Jeden z czołowych działaczy partyjnych w latach PRL. Nie tylko polityk, ale i dyplomanta oraz nauczyciel akademicki. W 1957 został absolwentem Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Ukończył Wydział Mleczarski (obecny Wydział Nauk o Żywności ), gdzie obronił też pracę doktorską. Od 1959 r. należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Był sekretarzem Komitetu Powiatowego PZPR w Elblągu i Tczewie. Od 1971 do 1975 zajmował stanowisko sekretarza Komitetu Wojewódzkiego w Gdańsku, do 1982 był I sekretarzem KW. W 1980 brał udział w negocjacjach i podpisaniu porozumień sierpniowych. Był posłem 7 i 8 kadencji Sejmu. Ponownie wrócił na Wiejską  w 1989 r. Został wybrany wicemarszałkiem Sejmu „kontraktowego” .Poparcia udzielił mu m.in. Lech Kaczyński, Bogdan Borusewicz i Lech Wałęsa. W latach 2001-2005 pełnił funkcję ambasadora w Rydze. Były uczestnikiem maratonów narciarskich.

 

 

 

 

Ryszard Górecki

Wieloletni rektor UWM, jeden z jego założycieli.

Absolwent rolnictwa na ART 1975 r. Tytuł profesora nauk rolniczych otrzymał w 1993 r. w wieku 42 lat. Od 2004 r. członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, wiceprezes PAN w latach 2011-2012. W l. 2005 -2015 senator RP. W pracy naukowej zajmuje się agrotechniką i biotechnologią roślin. Prowadził badania m.in. nad otrzymaniem transgenicznych roślin pomidora i tytoniu, wyjaśnieniem szlaku biosyntezy i fizjologicznej roli oligosacharydów rodziny rafinozy i galaktozylo-cyklitoli w nasionach roślin strączkowych. Ogłosił ok. 100 prac naukowych, jest współautorem kilku podręczników akademickich.

 

 

 

 

 

 

Hanna Jurczak-Gucwińska

 

Absolwentka Wydziału Zootechnicznego WSR. Po studiach (1957 r.) pracowała w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu. Początkowo jako asystent naukowy ,a następnie jako  główny specjalista (od 1972 r) pracowała też w ogrodach zoologicznych Paryża i Amsterdamu .Od 1971 roku była współtwórczynią cyklicznego programu telewizyjnego „Z kamerą wśród zwierząt „ (700 programów emitowanych w 1 programie TV przez 30 lat). Jest autorką bądź współautorką opracowań o zwierzętach – 150 publikacji, w tym 12 książek. W latach 2001-2004 była posłem na Sejm. W 1994 r. wygrała plebiscyt na Najpopularniejszego wrocławianina.

 

Piotr Grzymowicz

Prezydent Olsztyna, absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W latach 80. i 90. XX wieku był wykładowcą ART, a następnie Uniwersytetu Warm

ińsko-Mazurskiego. W 1987 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa. Pracował w przedsiębiorstwach budowlanych na terenie Polski i Niemiec. Prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie zarządzania i nadzoru inwestycji budowlanych. W 1998 r.po raz pierwszy wybrany do Rady Miasta Olsztyn. W 2001 r. został wiceprezydentem Olsztyna. We wrześniu 2007 r. został odwołany z tego stanowiska. W 2009 zwyciężył w przedterminowych wyborach na prezydenta Olsztyna. W 2010 r. skutecznie ubiegał się o reelekcję, uzyskując 53,28% głosów. W 2014 został wybrany na kolejną kadencję.

 

 

 

 

 

Julia Marcell

czyli Julia Górniewicz. Piosenkarka. Na co dzień mieszka w Berlinie, gdzie w 2008 roku nagrała pierwszą płytę. Jest absolwentką informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki (licencjat w 2005 r.). Studiowała także edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Nauk Społecznych. Muzyka, którą tworzy, zwana często lirycznym punkiem, została doceniona przez wiele gremiów, w tym kapitułę konkursu Paszporty Polityki, która w 2011 roku przyznała artystce najwyższe wyróżnienie w kategorii muzyka popularna.

 

 

 

 

 

 

Marcin Możdżonek

Polski siatkarz, grający na pozycji środkowego. Od sezonu 2016/2017 jest zawodnikiem Asseco Resovii Rzeszów. Mistrz świata juniorów z Iranu (2003), mistrz Europy z Turcji z 2009 roku. Od listopada 2011 do maja 2014 r. kapitan reprezentacji Polski seniorów. Marcin Możdżonek jest wychowankiem AZS Olsztyn. Wraz z olsztyńskim klubem zdobył m.in. wicemistrzostwo Polski w 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerzy Zdzisław Osiński

polityk i rolnik. Absolwent Wydziału Zootechnicznego WSR w Olsztynie (1959 r.) Były początkowo asystentem na macierzystym wydziale. Później wieloletni pracownik sektora rolniczego. W latach 1966-1980 dyrektor Zakładu Doświadczalnego PAN w Popielnie. Wiceminister rolnictwa. Poseł na Sejm 10 kadencji. Były dyrektor (1992-1995) Departamentu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Najwyższej Izbie Kontroli. W 1982 r. został prezesem zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich, był także wiceprezesem Naczelnej Rady Spółdzielczej. W 1989 r. uzyskał mandat posła na Sejm kontraktowy, został wybrany w okręgu Siedlce z listy ZSL.

 

 

Tadeusz Nalewajk

Były podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W latach 2007–2008 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (ur. 1956). Tytuł zawodowy magistra inżyniera rolnictwa uzyskał w 1982 na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

W latach 1990–1998 pełnił funkcję zastępcy burmistrza Pułtuska. Od 1999 do 2007 – starosta pułtuski. Od 2002 przewodniczył Konwentowi Powiatów Województwa Mazowieckiego. W latach 2005–2007 był wiceprezesem i prezesem zarządu Związku Powiatów Polskich.

Od 29 listopada 2007 do 4 stycznia 2008 zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, następnie był zastępcą burmistrza w Nasielsku. 26 marca 2009 został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Odwołany z tego stanowiska w listopadzie 2015.

 

 

 

 

Norbi

czyli Norbert Dudziuk. Piosenkarz, dziennikarz. Studiował wychowanie muzyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Karierę artystyczną rozpoczął w 1997 roku. Pierwszy singiel „Kobiety są gorące” z debiutanckiej płyty „Samertajm” od razu stał się hitem. Kolejne single „Samertajm” (duet z Natalią Kukulską), „Ballada Studencka” czy Pokręcioło się w głowie” udowodniły, że debiut Norbiego okazał się trafiony, stąd FRYDERYK – najważniejsza nagroda polskiej branży muzycznej za najlepszą płytę taneczną, oraz DANCE MUSIC AWARDS przyznawana przez DJ-ów, a także PLAYBOX, nagroda dziennikarzy radiowych. Rok 1998 to kolejne sukcesy. Singiel „Nie zaczepiaj” mnie z drugiej płyty NORBI2 spowodował, że Norbi zaśpiewał w Opolu i poprowadził jeden z koncertów tego festiwalu. Od tamtej pory z powodzeniem koncertuje i wydaje płyty. Jego żywioł to nurt disco, dance i pop.

 

 

 

 

Wenanty Nosul

Aktor, reżyser. W 1957r., jako repatriant przyjechał do Polski. Studiował technologię żywności na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Zakończył te studia w 1972 r. W 1979 r. wyjechał do Australii, gdzie studiował aktorstwo w Sydney Acting School and Drama Studio. Jako aktor przyłączył się do teatru Auto De Fe, w którym pracował wraz z Lechem Mackiewiczem. Dzięki tej współpracy Nosul wyreżyserował swój pierwszy film pt. „4 w 1”. Powrócił do Polski w 1995 r. Do najważniejszych filmów z jego udziałem można zaliczyć: „Krok” (1998); „Powstanie” (2001); „Zero” (2009); „Historia Kowalskich” (2009); „Miss mokrego podkoszulka” (2002); „Warszawa” (2003); „Wygrany” (2011); „Jeziorak” (2014); Jan Paweł II (2005); „Nowy świat” (2015); „Maria Curie” (2016); „Lekarze na start” (2017) i „Korona królów” (2018).

 

 

Iwona Pavlowić

Tancerka i trenerka tańca pochodzącą z Olsztyna. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Wielokrotnie zdobyła mistrzostwo Polski, m.in. w tańcach latynoamerykańskich (w tańcach standardowych została wicemistrzynią). Ma uprawnienia sędziowskie międzynarodowych organizacji tanecznych, dzięki czemu sędziuje w tak prestiżowych turniejach, jak mistrzostwa Europy czy mistrzostwa świata. Od 2005 r. była jednym z czterech jurorów w polskiej edycji „Tańca z gwiazdami”, gdzie doczekała się słynnego pseudonimu „Czarna Mamba”.

 

 

 

 

 

 

Kazimierz Plocke

Polityk i samorządowiec, poseł na Sejm IV, V, VI, VII i VIII kadencji, od 2007 do 2015 sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (ur. 1958). Jest absolwentem Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Uzyskał także stopień naukowy doktora nauk rolniczych. Od 1983 do 1990 r. pracował jako nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych w Kłaninie. W latach 1990–2001 pełnił funkcję wójta gminy Krokowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryszard Rynkowski

Piosenkarz , kompozytor, pianista i aktor. Muzycznie zadebiutował z grupą El w 1972 na V Festiwalu Kultury Studenckiej w Olsztynie. Studiował przez pewien czas wychowanie muzyczne w WSP. W 1973 r. przeniósł się do Warszawy. Znany stał się jako członek zespołu wokalnego Vox, dla którego skomponował jego największe przeboje m.in. Bananowy song  i Szczęśliwej drogi, już czas. W 1987 roku artysta rozpoczął karierę solową. Rynkowski jest wieloletnim laureatem festiwalu polskiej piosenki w Opolu. W 2002 roku radni Elbląga przyznali mu honorowe obywatelstwo miasta Elbląga. W 2011 roku Rynkowski wziął udział w nagraniu utworu Mazurski cud, powstałego na rzecz akcji promocyjnej Mazury Cud Natury, promującej Mazury.


 

 

 

 

 

 

Jerzy Szmit

Prezes olsztyńskiego zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości. Ukończył studia na Wydziale Geodezji Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W 1980 r. jako student współtworzył Niezależne Zrzeszenie Studentów na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W stanie wojennym był internowany od maja do grudnia 1982 r.

W latach 1994–1998 był radnym olsztyńskiej rady miasta, następnie do 2002 zasiadał w sejmiku warmińsko-mazurskim. W 1999 był pierwszym marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego wybranym przez koalicję AWS-UW-PSL, odwołanym w tym samym roku w związku z rozpadem tej koalicji

W wyborach parlamentarnych w 2005 z ramienia Prawa i Sprawiedliwości uzyskał mandat senatora VI kadencji w okręgu olsztyńskim.

W wyborach w 2011 r. został wybrany do Sejmu. Kandydował jako lider listy PiS w okręgu olsztyńskim. 20 listopada 2015 r. został powołany na podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. 29 września 2017 r. podał się do dymisji.

 

Mariusz Sokołowski

Były rzecznik prasowy komendanta głównego policji. Twarz dobrze znana z telewizora.  W 2001 roku uzyskał na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Do 2003 roku był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, zaś do 2013 roku – adiunktem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Sołoducha

Muzyk zespołu Enej, który powstał w 2002 roku. Absolwent edukacji artystycznej w zakresie muzyki na Wydziale Sztuki. Jego ogólnopolska popularność zaczęła się po udziale w programie telewizyjnym „Must be the music. Tylko muzyka” w 2011 roku. Zespół dostał się wtedy do finału. Wtedy to utwór Radio Hello stał się przebojem na rynku polskim oraz ukraińskim. Zarówno nazwa zespołu, jak i odwoływanie się do kultury ukraińskiej w przypadku Piotra Sołoduchy oraz jego kolegów z zespołu nie jest przypadkowe. Część z nich ma bowiem ukraińskie korzenie.

 

 

 

 

 

 

Andrzej Śmietanko

Polityk, poseł na Sejm II kadencji, były minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej (ur.1955).

Ukończył w 1982 studia na Wydziale Rolniczym w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, w 1988 uzyskał stopień doktora. Był kierownikiem Zakładu Rolnego MGR w Piszu od 1982 r. oraz prezesem Spółdzielni „Wator” w Orzyszu. W lutym 1992 objął stanowisko wiceprezesa Agencji Rynku Rolnego. Był wiceprezesem Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL. Od 26 października 1993 r. do 6 marca 1995 pełnił funkcję ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej w rządzie Waldemara Pawlaka. Od marca do grudnia 1996 r. był sekretarzem stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, a od stycznia do października 1997 r. podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. W 1998 r. został podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta. Od listopada 2001 do lutego 2002 r. był prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

 

 

Krystyna Świątecka

Piosenkarka. Dobrze znana z zespołu Czerwony Tulipan. Karierę rozpoczynała w studenckiej grupie Niebo, w której grała na flecie poprzecznym. Po jego rozpadzie założyła własną formację muzyczną „Krystyna Świątecka”, która istniała cztery lata (1981-1985). Zdobyła z nią wiele nagród, w tym Grand Prix podczas Spotkań Zamkowych Śpiewajmy Poezję w Olsztynie (1983). Studiowała na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, którą ukończyła, jako nauczycielka wychowania muzycznego.

 

 

 

 

 

 

Brak komentarzy

Artystyczna Rezerwa Twórcza(A*R*T) po raz siódmy pokazała swój dorobek

A było co pokazać! Cała galeria na pierwszym piętrze Biblioteki Uniwersyteckiej,  przed dzień Święta Edukacji Narodowej 13.10.2017r. zapełniona została dziełami wypracowanymi  w niemałym trudzie przez okres ostatniego roku. Gości przywitali  kurator wystawy prof. Stanisław Czachorowski oraz   prof. Antoni Jarczyk. Oficjalnego  otwarcia wystawy dokonali Prorektor Prof. dr hab. Grzegorz Białuński  a także Prezes Zarządu Uczelnianego Związku Nauczycielstwa Polskiego dr Zbigniew Warzocha. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy