Listopad, 2017

V WILEŃSKIE ZADUSZKI

Tegoroczne już V Wileńskie Zaduszki organizowane wspólnie z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie otworzył dr inż. Henryk Bolejko, prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Serdecznie powitał członków i sympatyków Towarzystwa oraz zaproszonych gości w osobach: – Jerzego Gosiewskiego, posła na Sejm RP, Agnieszki Warakomskiej – Poczobut, dyrektor biura wojewody warmińsko – mazurskiego, Hannę Mikucką – Bojarską, dyrektora Wydziału Organizacji i Kadr UM w Olsztynie., Gabrielę Konarzewską, dyrektora Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków, Zygmunta Trusewicza, przewodniczącego Ośrodka Historii Warmińsko – Mazurskiej Medycyny Izby Lekarskiej w Olsztynie. i Bolesława Pilarka, prezesa absolwenckiej Fundacji im. M. Oczapowskiego. Podziękował przedstawicielom Urzędu Miasta w Olsztynie za dofinansowanie V Wileńskich Zaduszek i poprosił o prowadzenie koncertu jego reżysera Pawła Bielinowicza, zastępcę prezesa Zarządu Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

I Warmińsko-Mazurski Kongres Przyszłości

W Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbył sie I Warmińsko-Mazurski Kongres Przyszłości, którego organizatorami byli samorząd województwa i Grupa MM. Sala plenarna i kilka sal panelowych były wypełnione po brzegi. Na Kongres przybyli samorządowcy i przedsiębiorcy z regionu, trenerzy i mentorzy oraz dynamicznie rozwijające sie start- upy. Obrady prowadził Krzysztof Ibisz. W historii Warmii i Mazur było to bez wątpienia wydarzenie bez precedensu, które umożliwiło wymianę doświadczeń i wiedzy pomiędzy nauką, biznesem i technologią. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Zjazd Absolwentów Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie

„Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina…”

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 115-lecia Zespołu Szkół Spożyw­czych im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie oraz Aleksandry Wanic – Dyrektor Zespołu Szkół w Rzeszowie serdecznie zaprasza­my wszystkich Absolwentów i Sympatyków Szkoły na Uroczystości Jubile­uszowe połączone z XII Zjazdem Absolwentów, które odbędą się w dniu 1 maja 2018 r. Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej szkoły www.zss.rze.pl, a także Facebooka. Po więcej informacji proszę dzwonić na nu­mer telefonu 17 7483100 lub pisać na adres e-mail: zsspoz@poczta.onet.pl. Szczegółowe informacje będą ukazywać się w późniejszym terminie.

Brak komentarzy

I Olsztyńska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa- pod patronatem wojewody warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego

Rybactwo i bezpieczeństwo na wodach Warmii i Mazur

Taki tytuł nosiła konferencja zorganizowana przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Państwową Straż Rybacką przy współpracy Wydziału Nauk o Środowisku i Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego oraz Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był mgr inż. Szczepan Worobiej. Patronat objął wojewoda warmińsko – mazurski Artur Chojecki.

Wicewojewoda warmińsko-mazurski Sławomir Sadowski omawiając sytuację na Warmii i Mazurach podkreślił, że w naszym województwie znajduje się jest najwięcej akwenów śródlądowych, dlatego bardzo ważna jest dbałość o jakość wody oraz ochrona środowiska wodnego i różnych rezerwatów. Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczył dr hab. Mariusza Teodorowicza. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Święto Niepodległości w Olsztynie

Do udziału w odchodach 99 rocznicy odzyskania niepodległości w Olsztynie zaprosili: wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, metropolita warmiński ks. abp. Józef Górzyńsk i dowódca 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu gen. dyw. Marek Sokołowski.

W tym roku obchody 99 rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęły się 10 listopada. W tym dniu w Urzędzie Wojewódzkim wojewoda warmińsko – mazurski Artur Chojecki wręczył odznaczenia państwowe, a warmińsko-mazurski kurator oświaty Krzysztof Nowacki przekazał szkołom certyfikaty „Szkoła wierna dziedzictwu”. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Pierwszy rektor WSR w Olsztynie

Tocząca się dyskusja zmobilizowała nas do przypomnienia sylwetki pierwszego rektora WSR w Olsztynie profesora inż. Mariana Gotowca.

Według chińskiego przysłowia ważniejszy jest jeden, który widział, niż 10, którzy słyszeli. Niestety, należę do drugiej grupy, gdyż z profesorem Marianem Gotowcem miałem okazję tylko raz porozmawiać i wymienić uścisk dłoni w roku 1971. Na spotkanie umówił mnie mój ówczesny przełożony redaktor naczelny tygodnika rolniczego ” Nasza Wieś” Włodzimierz Mamiński. To jest stanowczo zbyt mało, aby wygłaszać własne oceny. Z konieczności więc posłużę się opiniami osób, które dobrze znały profesora Mariana Gotowca. Od siebie mogę tylko napisać, ze w bezpośrednim kontakcie wyczuwałem jego pozytywną energię. Odniosłem wrażenie, że ma w sobie duży wewnętrzny spokój. Był bardzo poważny. Miał jednak duży dystans do siebie. Widocznie doszedł do wniosku, że zbyt często używam tytułu Panie profesorze, bo powiedział: Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Redaktor Roman Pich nie żyje

Każdy człowiek, nawet najskromniejszy,

zostawia ślad po sobie,

jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość

 

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Romana Picha emerytowanego pracownika UWM, byłego redaktora graficznego w redakcjach: tygodnika rolniczego ” Nasza Wieś,” „ABC Rolnika,” „Rolniczego abc” i „5 plus X”. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy