Październik, 2017

V FESTIWAL SERÓW i TWAROGÓW

Już po raz piąty na terenach olsztyńskiego Hotelu Omega w ciągu dwóch wrześniowych dni tłumy zwiedzających mogły degustować sery oraz twarogi. Honorowy patronat nad festiwalem sprawowali:- Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego dr inż. Gustaw Marek Brzezin, Prezydent Olsztyna dr inż. Piotr Grzymowicz, JM. Rektor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego prof. dr hab. Ryszard J. Górecki.

Organizatorami tegorocznego ogólnopolskiego święta serów były: samorząd województwa warmińsko – mazurskiego, Urząd miasta w Olsztynie., Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością oraz Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie. Przy okazji warto przypomnieć, że pomysłodawcą i głównym organizatorem festiwali jest prof. Bogusław Staniewski, kierownik Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Wspomnienie o dr inż. Wiesławie Kuleszy w 20 rocznicę śmierci

5 sierpnia 2017 r. minęła już 20 rocznica Jego śmierci. Wspominamy Go mile jako kolegę i współpracownika w Katedrze Ogrodnictwa. Był bardzo aktywnym adiunktem aż do śmierci. Kochał dydaktykę, badania i współpracę z producentami. Był inicjatorem wraz z redaktorem dr Bolesławem Pilarkiem podjęcia współpracy z Wileńską Wyższą Szkołą Rolniczą w Białej Wace k/Wilna i Instytutem Ogrodnictwa w Babtai k/Kowna na Litwie. Współpraca ta z większym lub mniejszym nasileniem trwa aż do chwili obecnej. Dzięki niej kilka osób z Katedry Ogrodnictwa mogło odbyć w Babtai staże naukowe a litewscy pracownicy naukowi doskonalić także swoje umiejętności u nas w obecnym Uniwersytecie. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy