Wrzesień, 2017

Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie 2017

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego dr Gustaw Marek Brzezin częstuje chlebem wręczonym mu przez starostów dożynek.

Dożynki są zwieńczeniem żniw. Są także symbolicznym podziękowaniem za trud podczas tegorocznych zbiorów i prośbą o urodzaj w przyszłych latach. Po raz kolejny Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie odbyły się w Muzeum Budownictwa Ludowego-Parku Etnograficznego w Olsztynku. Najważniejszym akcentem obchodów był oczywiście obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Warmia z Olsztyna.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Wystawa Elżbiet i Feliksa Walichnowskich

W Bibliotece Uniwersyteckiej UWM, w galerii Stowarzyszenia Absolwentów,  można obejrzeć od 21 lipca do września 2017r. wystawę fotograficzną Elżbiety i Feliksa Walichnowskiego pt. „Nad Bałtykiem”.

Poprzednia, tegoroczna, wakacyjna wystawa fotograficzna, pana Marka Hasso-Agopsowicza o Meksyku opiewała „podróże duże”, natomiast obecna prezentuje „podróże małe”, nad nasz piękny, choć chłodny Bałtyk. Państwo Walichnowscy w swoich fotografiach nie tylko opiewają piękno nadmorskiej przyrody, uroki wydm, plaż, specyficznej roślinności ale także zwracają uwagę na zagrożenia rychłej utraty tego naturalnego bogactwa przez szybką zabudowę brzegów morza budynkami – apartamentowcami z betonu i szkła. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Dzień Absolwenta 2017 r.

Tradycyjnie już w drugą sobotę września absolwenci kilku roczników wyznaczyli sobie spotkania. Byli to absolwenci, którzy ukończyli studia 60-lat temu (Wydział Rolny), 55 lat temu (Wydział Rolny) i 50 lat (Wydział Rolniczy i Zootechniczny). Złote odznaki Zasłużony dla Stowarzyszenia Absolwentów UWM otrzymali: Kazimierz Gołębiecki (rocznik 1957), Zofia Naruszewicz (1962), Zofia Gronowicz, Jadwiga Waźbińska, Wiesław Chiliński, Zygmunt Paprotny i Stanisław Lewandowski (1967) i prof. dr hab. Roman Kisiel (1977) oraz absolwenci Wydziału Zootechnicznego Barbara Brzezińska, Andrzej Białaś i Kazimierz Kucharczyk (1967). Okolicznościowe Glejty otrzymali: Kazimierz Skupień i Paweł Rogiński (Wydział Rolny 1962). Dębowy Laur Absolwenta wręczono mgr Marii Suszko – specjalistce z WMODR w Olsztynie – członkowi zarządu Fundacji im. M. Oczapowskiego. Wszyscy wyróżnieni otrzymali najnowszą książkę wydaną przez Stowarzyszenie i Fundację pt. „W kortowskim kręgu”, pod red. Bolesława Pilarka. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

XXIV Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla Rolnictwa”

Edukacja, promocja i integracja

Na początku września (2 i 3) na terenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz sąsiadującego Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji, działającego przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie odbyły sie XXIV Jesienne Tragi Rolnicze ” Wszystko dla rolnictwa”. Swoją obecnością zaszczycił je wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski, który w serdecznych słowach podziękował rolnikom Warmii, Mazur i Powiśla za wysiłek wkładany w produkcję zdrowej żywności. W imieniu wojewody warmińsko – mazurskiego rolnik przemawiał doradca Marcin Domian. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

NON OMNIS MORIAR (Umarłaś po to, aby żyć)

Odeszłaś od nas tak nagle,

Pozostawiając smutek i wielki żal,

A chcieliśmy jeszcze tak wiele dokonać.

W sercach naszych trwać będziesz na zawsze

 

W sierpniu 2017 w wieku 80 lat odeszła na stałe dr Kazimiera Atamańczuk.

Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim, a następnie w macierzystej uczelni przygotowała i pomyślnie obroniła prac e doktorską pt.: „Ekonomika kształcenia kadr kierowniczych w oświacie”. Ukończyła wiele kursów i studiów podyplomowych między innymi z zakresu bibliotekarstwa oraz zarządzania i administracji. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

W kortowskim kręgu

Prezentacja książki

Nakładem Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie i absolwenckiej Fundacji im. M. Oczapowskiego ukazała sie kolejna książka pod tytułem „W kortowskim kręgu”, pod redakcją Bolesława Pilarka. W ponad 70 tekstach ponad 50 autorów przedstawia między innymi: – uniwersyteckie innowacje, wpływ kortowskiej nauki na polskie mleczarstwo, rolnictwo, doradztwo i oświatę rolniczą, działalność organizacji społecznych i sportowych, zespołów artystycznych oraz swoje wspomnienia z lat studiów i pracy zawodowej. Są także wywiady z naukowcami, wspomnienia ze zjazdów absolwentów, sylwetki nieżyjących kolegów, którzy odnosili zawodowe sukcesy i wiele innych publikacji. Z konieczności zasygnalizuję tylko niektóre z nich. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Profesor Teofil Mazur i Jego osiągnięcia

Podczas tegorocznego Święta absolwentów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie prof. zw. dr hab. Teofil Mazur, doktor honoris causa multi, pierwszy rektor WSR spośród absolwentów macierzystej uczelni został uhonorowany statuetką „Dębowy Wieniec” i specjalnym Aktem Uznania. Jest to doskonała okazja do przypomnienia dokonań tego znanego olsztyńskiego naukowca.

Prof. zw. dr hab. Teofil Mazur doktor honoris causa multi jest od początku związany z olsztyńską Alma Mater. Tu studiował i prowadził badania naukowe, kształcił studentów i kadrę naukową, zarządzał uczelnią i współpracował z różnymi jednostkami badawczymi krajowymi i zagranicznymi. Profesor należy do grona wybitnych uczonych, reprezentuje dyscypliny: – technika rolnicza i agronomia. Jego specjalnościami są: kształtowanie środowiska, ochrona środowiska oraz przyrodnicze i ekologiczne skutki nawożenia. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Uroczystości związane

z obchodami

Dnia Absolwenta

odbędą się 9 września 2017 r.

o godz. 11.00

w auli prof. M. Kotera

Brak komentarzy

Wiadomości ze Stowarzyszenia

Ramowy plan organizacji pracy członków prezydium (2017-2021)

* Spotkanie członków prezydium, w każdy pierwszy wtorek miesiąca, o godzinie 13.00, w siedzibie Stowarzyszenia.

* Zarząd zbiera się 2 razy w roku (wymóg statutowy).

* Członkowie prezydium podejmują się czynnie (w miarę możliwości) uczestniczyć w zebraniach i uroczystościach:

a) wręczania dyplomów absolwentom kończącym studia (na zaproszenia dziekanów); Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy