Lipiec, 2017

Brak komentarzy

DLACZEGO ZNISZCZONO PGR-y?

Pięć lat po drugiej wojnie światowej w Olsztynie zaistniała Wyższa Szkoła Rolnicza. Jej zadaniem było przygotowywanie wykwalifikowanych kadr na potrzeby rolnictwa na północy kraju. Kraina ta od dawna znana była jako okręg produkujący żywność. W 1945 roku po wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych pozostały ugory, puste obory i chlewnie. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Rocznik Ełcki 2016

Otrzymaliśmy z Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku „Rocznik Ełcki 2016”, tom XIII, którego redaktorem naczelnym jest dr Alfons Bobowik – znawca historii Mazurów.

Wyróżniają się opracowania naukowe na temat szkół i nauczycieli przed II wojną światową i po wojnie, ze szczególnym uwzględnieniem lat 1945-1948. Dużo informacji w „Roczniku” dotyczy życia Polaków na Białorusi, położonej blisko Ełku. Interesująca jest też relacja Alfonsa Bobowika o Ruchu Ludowym w Ełku i okolicy w latach 1896-1986 oraz opracowanie Krystyny Pilawskiej-Wiercińskiej i Marty Suchockiej o pracy w PGR Stare Juchy. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Zarośnięci trawą

Na planie Olsztyna figuruje ulica Jana Baczewskiego, działacza polskiego na rzecz polskości Warmii, ale faktycznie jej nie ma, ponieważ zniknęły tabliczki z nazwą, a i domów przy niej nie wybudowano. Istnieje natomiast pomnik nazwany przez autorkę książki pt. „Walka, męczeństwo, cmentarze” – obeliskiem. Nie jest on okazały, zwłaszcza teraz, gdy trawa jest tak wysoka, że nie widać krzyży z betonu. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

MAZURZY i WARMIACY

Zbliża się 120 rocznica urodzin Karola Małłka, wybitnego Mazura urodzonego koło Działdowa, nauczyciela, publicysty i pisarza. Działał w konspiracji na rzecz Mazurów i Warmiaków w czasie II wojny światowej z Jerzym Burski, Walterem Późnym, Hieronimem Skurpskim, Bohdanem Wilamowski. Ojciec prof. Janusza Małłka, który niedawno został wyróżniony przez UWM tytułem doktora honoris causa. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

NIE KAŻDY JEST ARTYSTĄ

Znana z aktywnej działalności na terenie UWM dr Eryka Białłowicz z grupy Artystycznej Rezerwy Twórczej przy tej uczelni kierowanej przez prof. Antoniego Jarczyka, wspieranej przez kierownictwo Stowarzyszenia Absolwentów kortowskiej placówki naukowej w osobach prof. Andrzeja Farugi i dr Boleslawa Pilarka – zorganizowała spotkanie z okazji 6O-lecia wydania pierwszego numeru ogólnopolskiego czasopisma ilustrowanego „Panorama Północy”.

Jako referentkę zaproszono dr Magdalenę Żmijkowską, która pod kierownictwem prof. Andrzeja Staniszewskiego napisała pracę doktorską o tym czasopiśmie. I co zaprezentowała gościom pani Eryki wyżej wymieniona referentka? Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Klub miłośników poezji

Czasopismo Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ”5 Plus X” jest pomostem pomiędzy uczelnią a absolwentami, wymiana informacji odbywa się rożnymi formami przekazu. Doniesienia z uczelni o jej stanie i imponującym tempie rozwoju i tym codziennym „życiu Kortowa” piszą absolwenci – redaktorzy i pracownicy tejże uczelni. Bardzo ważny udział ma też ta druga strona, mianowicie absolwenci z tzw. terenu, rozproszeni po całym kraju. Tęsknota za uczelnią, przepięknym jej położeniem, także za wykładowcami, promotorami i tym podobnymi czułościami itp. Wiele osób podejmuje lub ujawnia twórczą działalność poetycką. Są osoby piszące systematycznie, często lub dorywczo bądź też i sporadycznie. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Z okazji ponownego wyboru prof. zw. dr. hab. Andrzeja Farugi na prezesa zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM prof. dr hab. Leszek Rogalski podarował mu tomik poezji z następująca dedykacją:

Szanowny Pan

Profesor doktor habilitowany

dr h. c. ANDRZEJ  FARUGA Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy