Czerwiec, 2017

Zaolzianie w Kortowie

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej odwiedziło dwóch Polaków z Czeskiego Cieszyna, którzy byli uczestnikami odbywającej się w Kortowie XI Międzynarodowej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W konferencji brali udział reprezentanci Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Rumunii, Austrii, Węgier i Czeskiej Republiki.  Uniwersytety w tych krajach reprezentują 80 zawodów i specjalności. Na wschodzie Europy na przykład prowadzą naukę języka polskiego i historii. Natomiast w Czeskim Cieszynie Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno- Oświatowego powołał Międzygeneracyjny Uniwersytet Regionalny. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Młodzieżowych wspomnień czar

Ponad 60 lat temu po likwidacji Związku Młodzieży Polskiej w wielu województwach w kraju podjęto próby utworzenia organizacji zrzeszającej młodzież wiejską. Na przełomie listopada i grudnia 1956 roku powołano Komitet Przygotowawczy Krajowej Narady Młodzieży Wiejskiej, który wystąpił z propozycją utworzenia organizacji zrzeszającej młodzież wiejską. Miała to być w pełni samodzielna organizacja, kierująca się demokratycznymi zasadami, współdziałająca z PZPR i ZSL.

Utworzony wówczas Związek Młodzieży Wiejskiej istniał do 1976 roku, kiedy to z połączenia trzech organizacji młodzieżowych (Związku Młodzieży Socjalistycznej, Związku Młodzieży Wiejskiej i Socjalistycznego Związku Młodzieży Wojskowej) powstał Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Zjazd Absolwentów byłego Wydziału Mleczarskiego z 1965 r.

52 lata minęły…..

Zgodnie z propozycją na Zjeździe Absolwentów złotego jubileuszu, aby zjazdy organizować corocznie. w dniach 1.06.2017 do 3.06.2017 odbyło się spotkanie absolwentów byłego Wydziału Mleczarskiego, obecnie Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z roku 1965 r. Zjazd, w którym uczestniczyły 22 osoby z całej Polski rozpoczął się 02.06.2017 r. od śniadania w Klubie Absolwenta „Arton” Następnie uczestniczyliśmy w uroczystościach 18 rocznicy powstania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z zaproszeniem podpisanym przez JM Rektora prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego, które rozpoczęły się udziałem w Mszy Świętej w kościele św. Franciszka z Asyżu w Olsztynie – Kortowie. Celebrowali ją arcybiskup ks. dr Zięba senior i ks. kanonik Mirosław Hulecki. Po modłach w intencji pracowników, studentów i przyjaciół uczelni uczestniczyliśmy w Święcie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Centrum Konferencyjnym, w którym JM Rektor powitał zaproszonych gości, w tym szczególnie uczestników naszego zjazdu oraz uczestniczyliśmy w promocji dr habilitowanych i doktorów oraz nadanie tytułu doktora honoris causa profesorowi Janowi Kicińskiemu wspaniałemu człowiekowi i naukowcowi, który wygłosił wykład uniwersytecki. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Zespół Szkół – Centrum Kształcenia Praktycznego
im. Macieja Rataja w Krzelowie
Zespół Szkół Rolniczych w Krzelowie

Jubileusz 70-lecia

Dyrekcja oraz Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu 70-lecia istnienia szkoły i Zjazdu Absolwentów
zapraszają wszystkich Absolwentów na wspólne świętowanie obchodów tej uroczystości,
które to świętowanie odbędzie się 01.07.2017 roku od godz. 12:00

Więcej szczegółów znajduje się pod adresem: http://www.zskrzelow.pl/

Brak komentarzy