Kwiecień, 2017

Stowarzyszenie „Przymierze” w Olsztynie

70 lat powojennego pamiętnikarstwa w Okręgu Mazurskim

Olsztyńska dokumentalistka i erudytka Joanna Wańkowska-Sobiesiak ofiarowując mi w 2009 r. książkę pt. „Niezwyczajni”, sprawiła mi radość dedykacją: „Feliksowi Walichnowskiemu wielkiemu znawcy pamiętnikarstwa i literatowi”… Z oceną „wielki” i „literat” przesadziła. Co dotyczy natomiast pamiętników – to staram się je traktować w kategoriach naukowych od wielu lat. Jestem chyba jednym z nielicznych badaczy w Olsztynie posiadającym I i II tom pamiętników pt. „Młode pokolenie wsi Polski Ludowej” (wyd. LSW 1964 i 1965) oraz unikalnych pamiętników pt. „Moje wojenne dzieciństwo” (wydanych przez warszawską fundację pod tą nazwą „Na przełomie wieków”). Mam też egzemplarz z 2006 r. „Czasu przełomu” – pamiętnika napisanego przez ks. bp Alojzego Orszulika z autografem dla mnie. Miałem zaszczyt to wartościowe dzieło recenzować i odbyłem rozmowę w cztery oczy z autorem. Była sympatyczna, twórcza i oparta na poufnych źródłach. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Absolwenci na IX Wiosennych Targach Ogrodniczych

Pamiętajcie o ogrodach

W kierowanym przez dyrektora mgr. inż. Damiana Godzińskiego Warmińsko – Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie w dniach 22, 23 kwietnia br. odbyły się IV Wiosenne Targi Ogrodnicze „Pamiętajmy o ogrodach”.  Impreza ta z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców Olsztyna i okolic. W tym roku 160 wystawców zaprezentowało na nich swoje wyroby, usługi i zwierzęta. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Zaproszenie

 

Członkowie Stowarzyszenia

Absolwentów UWM w Olsztynie

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie w związku z kończąca się 4-letbią kadencją na posiedzeniu w dniu 10.09.2016 r. podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia w dniu 22 kwietnia 2017 r. o godz. 13.00 (I termin) godz. 13.15 (II termin). Zebranie odbędzie się w Klubie Absolwenta „Arton” w Olsztynie-Kortowie, ul. Prawocheńskiego 4 (stołówka akademicka – niski parter).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie, wybór przewodniczącego i protokólanta obrad,
  2. Przyjęcie regulaminu obrad,
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
  4. Sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  5. Wybór Komisji Wyborczej i Komisji Uchwał i Wniosków,
  6. Dyskusja,
  7. Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  8. Podjęcie uchwał,
  9. Zakończenie obrad.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie swego udziału w zebraniu do dnia 15 kwietnia 2017 r., telefonicznie 89 5234969 lub elektronicznie e-mail: stowarzyszenie.absolwentow@uwm.edu.pl.

Zarząd

Stowarzyszenia Absolwentów UWM

 

Brak komentarzy

Z posiedzenia Zarządu i Rady Fundacji im. M. Oczapowskiego

Naprawiaj, a nie burz, będzie taniej i efektywniej

Tegoroczne (31.03.2017) posiedzenie Rady i Zarządu Fundacji im. M. Oczapowskiego swoją obecnością zaszczycili prorektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr hab. Mirosław Gornowicz i prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM prof. zw. dr hab. Andrzej Faruga. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

II Noc Radiowców w Kortowie

Przez 6 godzin w sobotę 8 kwietnia słuchacze Radia UWM FM mogli nie tylko słuchać jego audycji, ale także oglądać jak się je przygotowuje i emituje na antenie. Redakcyjne drzwi otworzyła przed nimi II Noc Radiowców.

Noc Radiowców już drugą Radio UWM UWM urządziło z okazji Ogólnopolskiego Dnia Radia. W godz. 16 – 22, ten, kto tam przeszedł mógł zajrzeć w każdy radiowy zakamarek. Od newsroomu, w którym reporterzy pracują nad dziennikarskimi materiałami, przez studio, z którego nadawany jest program 24 godziny na dobę aż po studio nagrań, w którym swoje piosenki nagrywają zespoły z regionu i inni goście Radia UWM FM. Radosław Hrynek – realizator dźwięku pokazywał podczas nocy, jak wygląda praca nad nagraniem płytowym. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Pięć lat mieszania wody

Już prawie 900 tys. osób skorzystało z uniwersyteckiej pływalni. Właśnie minęło 5 lat od jej otwarcia. Czy to były dla niej dobre lata?

Uroczyste otwarcie pływalni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbyło się 21 lutego 2012 r. To było najbardziej gorące otwarcie nowego obiektu w całej historii UWM, w temperaturze prawie tropikalnej. Wywołało duże zainteresowanie społeczności akademickiej. Widownia była wypełniona do ostatniego miejsca. Oficjalnie obiekt ruszył 5 marca 2012 r.

Przygotowania do inwestycji zaczęły się w 2009 r. Przebiegały nie bez trudności. Jeden przetarg na budowę pływalni został unieważniony. Drugi trafił aż na wokandę sądową. Wszystko wskutek protestów ich uczestników niepogodzonych z wynikami przetargów. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy