Listopad, 2016

Zmarł Profesor Jan Kisza

Urodził się 2 września 1926 roku w Zamarskach pod Cieszynem w rodzinie Anny i Jerzego Kiszów. Edukację zakończył na szkole podstawowej. W 1944 roku znalazł się w III Dywizji Strzelców Karpackich. Będąc na obczyźnie w 1945 roku zdobywał Bolonię.

Po wojnie, jako niespełna dwudziestoletni młodzieniec znalazł się na obczyźnie. Postanowił podjąć naukę w szkole średniej funkcjonującej w ramach III Dywizji Strzelców Karpackich w Amandoli. Wrócił 27 kwietnia 1947 roku. W owych czasach funkcjonowały tzw. studia wstępne przygotowawcze, na które przyjmowano chętnych, którzy nie mieli matury, a chcieli studiować. Podczas wstępnych studiów zdał maturę i został zakwalifikowany na studia. Ojciec zaś, znany hodowca bydła i działacz spółdzielczości mleczarskiej oświadczył: „W domu się nie przelewa, nie stać nas na twoje studia w innym mieście, pójdziesz do Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie na Wydział Mleczarski”. Pozostał w domu. Do uczelni miał 5 km. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Jan Kumor nie żyje (1926- 2016)

Amicus Plato, sed magis amica veritas

(przyjaciel Plato, lecz w większym stopniu przyjaciółką jest prawda)

Arystoteles

 

Takiego motta użył Jan Kumor w swoich wspomnieniach o studenckiej praktyce, która w życiu była jego zawodowym drogowskazem. Można powiedzieć, że służenie prawdzie było sensem jego życia. W powszechnej opinii był człowiekiem dobrym, wysokiej kultury, w życiu prywatnym bardzo życzliwy, zawsze spokojny, zrównoważony, budzący do siebie pełne zaufanie. Nie narzekał, nie kombinował, nie dawał „fałszywych świadectw”, nie gonił za pieniędzmi, lecz ciężko pracował i wspierał innych. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

IV Zaduszki Wileńskie

Kraj lat dziecinnych, on zawsze zostanie święty i czysty jak pierwsze kochanie, nie zabarwiony błędów przypomnieniem nie podkopany nadziei złudzeniem.”

Adam Mickiewicz

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej zorganizowały IV Zaduszki Wileńskiej. Dr inż. Henryk Bolejko, prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej serdecznie powitał członków Towarzystwa i Polski Zespół Ludowy „Grzegorzanie”z Grzegorzewa koło Wilna oraz gości: mgr Annę Bojarską-Mikucką, dyrektora Wydziału Organizacyjno-Prawnego, mgr inż. Gabrielę Konarzewska, dyrektora Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta w Olsztynie, dr inż. Bolesława Pilarka, prezesa absolwenckiej Fundacji im. M. Oczapowskiego. Wśród zebranych widziałem wielu innych absolwentów UWM, między innymi: prof. dr hab. Teresę Majewską, prof. dr hab. Danutę Bobrzecką, dr. inż. Zygfryda Gładkowskiego, honorowego prezesa Towarzystwa, dr inż. Erykę Białłowicz, prezesa Zarządu Regionalnego Klubu Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego „Kresowiacy”, mgr inż. Piotra Bojarskiego, wiceprezesa Towarzystwa oraz mgr. inż. Zbigniewa Świrza. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Święto Niepodległości w Olsztynie

W Olsztynie organizatorami państwowych uroczystości 98 rocznicy odzyskania niepodległości byli wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz i metropolita warmiński abp Józef Górzyński. Zainaugurowała je Msza św. w intencji Ojczyzny w Bazylice Konkatedralnej pod wezwaniem św. Jakuba. Po mszy ze Starego Miasta kolumna złożona z kompanii służb mundurowych, harcerzy, organizacji kombatanckich, harcerzy i społeczeństwa oraz Szwadronu Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego przemaszerowała na Plac Solidarności, gdzie odbyła się główna część uroczystości. Pod Pomnikiem Wolności Ojczyzny patriotyczne przemówienia wygłosili: wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin i prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. Odczytano Apel Pamięci z okazji Święta Niepodległości, kompania wojska oddała salwę honorowa. Wojewoda, marszałek i prezydent oraz przedstawiciele wielu instytucji i organizacji społecznych złożyli kwiaty pod Pomnikiem Wolności Ojczyzny. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski reprezentował J.M. Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki oraz delegacja Stowarzyszenia Absolwentów UWM oraz absolwenckiej Fundacji im. M. Oczapowskiego w składzie:- Zygfryd Gładkowski, Bolesław Pilarek i Janusz Lorenz. Tę część zakończyła defilada kompanii honorowych. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Doradztwo rolnicze na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1958- 2014

„Pamiętaj, że wszystko, co uczynisz w życiu, zostawi jakiś ślad.

Dlatego miej świadomość tego, co robisz.”

Paulo Coelho

 

Taką sentencją opatrzył ostatnio wydaną książkę dr inż. Bolesław Pilarek, który za pierwszoplanowe swoje osiągnięcie uważa założenie trzech czasopism (czwartego był współzałożycielem) i ich redagowanie przez wiele lat oraz napisanie kilku tysięcy publikacji prasowych, głównie o rolniczej tematyce. Ma także znaczny dorobek pisarski. Jest autorem lub współautorem 7 broszur, 12 kalendarzy-poradników, 32 książek i 8 prac naukowych. W październiku br. ukazała się jego autorstwa monografia Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie i jego poprzedników zatytułowana „Doradztwo rolnicze na Warmii, Mazurach i Powiślu”. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Modelowanie bezpieczeństwa żywności

W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie zrealizowano projekt badawczy pt. „Zastosowanie mikrobiologii prognostycznej do modelowania bezpieczeństwa żywności”, którego kierownikiem był prof. dr hab. Stefan Ziajka. W badania te zaangażowane były następujące zespoły naukowców: prof. dr hab. Stefan Ziajka, dr inż. Adriana Łobacz, dr inż. Jarosław Kowalik, dr inż. Sylwia Tarczyńska z Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością, prof. dr hab. Łucja Łaniewska-Trokenheim i dr inż. Anna Zadernowska z Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności (Wydział Nauki o Żywności), prof. dr hab. Joanna Szteyn i dr wet. Agnieszka Wiszniewska-Łaszczych z Katedry Weterynaryjnej Ochrony Zdrowie Publicznego (Wydział Nauk Weterynaryjnych), prof. dr hab. Ireneusz Białobrzewski z Katedry Inżynierii Procesów Rolniczych (Wydział Nauk Technicznych). W pracach badawczych uczestniczyli również partnerzy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Sprintem przez historię sportu

Co łączy Janusza Lorenza – byłego wojewodę olsztyńskiego i prof. Zbigniewa Skindera byłego rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, a co prof. Jerzego Strzeżka, byłego rektora ART z Piotrem Grzymowiczem obecnym prezydentem Olsztyna? Wszyscy oni byli aktywnymi kortowskimi sportowcami.

Po koniec lat 50. XX w kortowscy narciarze biegowi należeli do najlepszych w Polsce, zaraz po tych z gór. Danuta Prusinowska-Fidusiewicz, pierwsza dama kortowskiej gimnastki, która szkoliła aktorów do musicalu Metro, na zajęcia z gimnastki chodziła w tajemnicy przed rodzicami. Na początku lat 70. XX w. Olsztyn mógł się równać z Londynem – dzięki międzynarodowym zawodom jeździeckim rozgrywanym w Kortowie. Była to impreza sportowa przyciągająca najliczniejszą publikę. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

PIONIERZY PÓŁNOCY

Rozmowa z pionierem z 1945 roku doktorem socjologii Feliksem Walichnowskim, byłym zastępcą redaktora naczelnego „Naszej Wsi” i byłym redaktorem naczelnym „Panoramy Północy”, który przez pewien czas prowadził zajęcia ze studentami Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie.

– Pańska najnowsza książka pt. „Manipulacje” ma podtytuł „Socjologia stosunków politycznych – definicje dotyczące Okręgu Mazurskiego” i w znacznej części dotyczy fenomenu socjologicznego w latach 1945-1948 odnoszącego się do powojennego osadnictwa na terenach północnych Polski. Co Pan stara się w niej wyjaśnić? Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Klub Regionalny „Kresowiacy”

Stowarzyszenia Absolwentów UWM

zaprasza

środa: 16.11.2016 r. o godz. 17.00

na spotkanie

z dr hab. Zbigniewem Lipińskim

pt.:

„Czy i dlaczego giną pszczoły miodne?”

Miejsce spotkania

„Baccalarium”

ul. Prawocheńskiego 4

Kortowo

Brak komentarzy

Klub Regionalny „Kresowiacy”

Stowarzyszenia Absolwentów UWM

zaprasza

środa: 9.11.2016 r. o godz. 17.00

na wieczór autorski

prof. Selima Chazbijewicza

Miejsce spotkania

„Baccalarium”

ul. Prawocheńskiego 4

Kortowo

Brak komentarzy