Kwiecień, 2016

Z posiedzenia Rady Fundacji im. M. Oczapowskiego

29.03.2016 r. odbyło posiedzenie Rady Fundacji im. M. Oczapowskiego, na którym oceniono działalność Zarządu Fundacji za rok ubiegły i zamierzenia na ten rok. W obradach, którym przewodniczył prof. dr hab. Zdzisław Ciećko, przewodniczący Rady Fundacji, uczestniczył także prof. zw. dr hab. Andrzej Faruga, dr h.c. prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Przewodniczący obrad podkreślił, iż w minionym roku Zarząd i pracownicy Fundacji bardzo aktywnie wspierali absolwentów, między innymi organizując kilkanaście zjazdów różnych roczników studiów, Bal Absolwenta, przygotowując materiały, redagując oraz wydając „5 plus X”, książkę z cyklu „Olsztyn uniwersytecki” i stronę internetowa oraz prowadząc biuro Fundacji i Stowarzyszenia. Wspomniał, że – „…otrzymuję bardzo pozytywne opinie na temat działalności Fundacji na rzecz absolwentów i nie tylko. Wiem, że inne uczelnie zazdroszczą nam takiej Fundacji. Zdaje sobie także sprawę z bolączek Fundacji, ale jak na nasze możliwości jej działalność jest satysfakcjonującą…”. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Brak komentarzy

Zaproszenie

Klub Regionalny „Kresowiacy”

Stowarzyszenia Absolwentów UWM

oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego – Klub Seniora

zapraszają

20.04.2016 r. o godz. 17.00

na

Koncert Muzyki Instrumentalnej

Miejsce spotkania

„Baccalarium”

ul. Prawocheńskiego 4

Kortowo Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Listy czytelników

Szanowna Redakcjo naszego kwartalnika „5 plus X”

Gdańsk, 14.04.2016 r.

Wraz z upływem naszych młodych lat i młodzieńczego wigoru życia, powoli ubywa nam też lat, temperamentu, pomysłów, urody i zdrowia. Myślę, że jest to proces biologicznie naturalny, bowiem wszyscy temu podlegamy już od samego urodzenia. Pomijając czynniki genetyczne każdego z nas dożyliśmy XXI w., który też nie wszystkim sprzyja w unikaniu różnorakich okoliczności kresu egzystencji (vide różne choroby, zamachy, morderstwa, itp.). Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Chrzest Polski

1050 rocznica

 

Gniezno – dziedzictwo historyczne

z darem źródła wiary chrześcijańskiej.

Chrzest księcia Mieszka I (14.04.966 r.)

tudzież ludu z grodu władcy ziemi Polan

Zaiskrzył  płomieniem chrystianizacji,

rozświetlały się znicze wiary praojców

i wzmacniał przywódczy status Piasta.

Jawiło się tkanie struktur kościelnych

i zalążków nowej kultury sakralnej,

państwowość chrześcijańska mężniała siłą,

kroczyła wianem wspólnego dziedzictwa,

w postępie rodził się status Ojczyzny.

Twórcze oddziaływanie misjonarzy dopełniało

Dzieła ewangelizacji ludności Polan.

 

Chrzest Polski -  promień wiary w obłoku

rozjaśniał się w tle ze zmiennym blaskiem

w kolejnych stuleciach państwa polskiego.

 

Z należną pokorą  i tajemniczą opatrznością

-   Ducha Świętego

Jan Paweł II – papież, z Polski rodem

Odnowił oblicze tej ziemi, Ojczystej ziemi.

 

Polska we wspólnocie Rzymskiego Kościoła

i pod wierną opieką Matki Boskiej

-  Królowej Korony Polskiej

przetrwała ponad milenijne dzieje i dalej niech trwa.

 

Leszek J. Rogalski

Kwiecień 2016 r.

Brak komentarzy

Niech nasz krąg trwa

Izbiccy znad Wigier

Ostatnio otrzymałem książkę, autorstwa Tadeusza Izbickiego, pt.: „Niech nasz krąg trwa. Izbiccy znad Wigier” z przewodnim pismem: – „Z wielką przyjemnością przesyłam na Pana ręce opracowanie mojego autorstwa dotyczące historii mojej rodziny. Jestem absolwentem Alma Mater Cortoviensis 1975 w dziedzinie mleczarstwa i wszystko, co w moim życiu najważniejsze, miało początek w Kortowie. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Sześćdziesięciolecie studenckich manifestacji

W HOŁDZIE STUDENTOM WSR i MIESZKAŃCOM OLSZTYNA

Polski Sejm i Senat przyjęli uchwały ustanawiające 2016 r. Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej. W sejmowej uchwale czytamy między innymi: – „W tym roku przypada 60. rocznica poznańskiego Czerwca i węgierskiego powstania z 1956 r. Wzajemna solidarność i pomoc naszych Narodów w 1956 r. stanowią szczególną wartość, którą należy wspólnie upamiętnić”. Podobną uchwałę przyjęło Zgromadzenie Narodowe Węgier.

W tym samym roku (13.04.2016) przez siedzibą Starostwa Powiatowego w Olsztynie przy Placu Bema odbyły sie uroczystości 10-lecia Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Ze strony węgierskiej udział wziął ambasador Węgier dr Iván Gyurcsík z żoną oraz wicekonsul Pál Attila Illes. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Zaproszenie

Klub Regionalny „Kresowiacy”

Stowarzyszenia Absolwentów UWM

oraz Fundacja im. M. Oczapowskiego

zapraszają

w środę: 13.04.2016 r. o godz. 15.30

na spotkanie

z

prof. Stanisławem Łańcem

pt.:

„Sprawy rodzinne Stanisława Moniuszki w warunkach XIX wiecznej Białorusi”

Miejsce spotkania

„Baccalarium”

ul. Prawocheńskiego 4

Kortowo

Brak komentarzy

Leszek Dorosz – wspomnienie

Zmarł Leszek Dorosz – współtwórca powojennej siatkówki w Lidzbarku Warmińskim i twórca potęgi siatkówki w AZS Olsztyn. Dzisiaj w poniedziałek (4.04.br.) o godz. 11 w Kościele Akademickim w Kortowie odbędzie się jego pożegnanie.

Leszek Dorosz urodził się 27.09.1932 r. w Białej Podlaskiej. W 1945 roku osiedlił się w Lidzbarku Warmińskim. W trakcie nauki w Liceum Ogólnokształcącym był jednym z założycieli klubu MKS „Sztubak”. Udzielał się jako zawodnik i trener drużyny siatkówki. Przejawiał duże predyspozycje organizacyjno szkoleniowe, o czym świadczą wyniki siatkarzy „Sztubaka”. Najpierw zespół wygrywał mistrzostwa miasta, a w 1951 r. dotarł do finału Szkolnych Klubów Sportowych województwa olsztyńskiego, gdzie w meczu finałowym uległ zespołowi „Świt” Kętrzyn, po zaciętej i wyrównanej walce. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Zjazd Absolwentów Wydziału Rolniczego 1967-1972 – lipiec 2015

Brak komentarzy